Archiwum miesiąca: marzec 2015

Rekolekcje pasyjne dla kobiet w Karpaczu

W Karpaczu w dniach 14-15 marca 2015 r. odbyły się Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla kobiet. Już po raz ósmy w Karpaczu spotkałyśmy się na Międzyparafialnych Rekolekcjach Pasyjnych dla kobiet. Szczególnie ważna i miła była dla nas wizyta nowo wybranego biskupa naszej diecezji ks. Waldemara Pytla. Tegoroczne spotkanie upłynęło pod hasłem:, „Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie”. Organizatorem rekolekcji była Bogusława Pech, a zajęcia prowadziła teolog Lucyna Żak. Jak zauważyła już na wstępie prowadząca, przemyślany plan zajęć, który dotyczył przyczyn, istoty i sposobu rozwiązywania konfliktów, pozostawał w pewnej sprzeczności z naszym radosnym nastrojem i przyjacielskimi relacjami. Lucyna Żak musiała włożyć dużo wysiłku, aby wywołać sytuację konfliktową niezbędną do dalszej pracy w grupach. Z pewną trudnością przyszło nam wcielić się w rolę Marii i Marty oraz Piotra i Judasza i wysuwać wzajemne oskarżenia, aby wywołać uczucie frustracji towarzyszące konfliktowi.   Znacznie łatwiejsza była druga część zajęć dotycząca mediacji. W tej części pomocne okazały się nasze niezwykle ciepłe relacje. Podczas pracy w grupach wyłoniono mediatorów, których zadaniem było załagodzenie konfliktu. Okazało się, że jest to zadanie bardzo trudne i odpowiedzialne. Ćwiczenie to pokazało jak łatwo przychodzi nam udzielanie rad i narzucanie swojego punktu widzenia innym, a także, z jaką trudnością zachowujemy bezstronność i obiektywizm, gdy jesteśmy świadkami konfliktu.   Podsumowując całodniowe zajęcia Bogusława Pech podkreśliła, że nie wszystko od nas zależy i druga strona także musi chcieć pozytywnego rozwiązania konfliktu. Przypomniałyśmy sobie także, że nie zawsze to, co w naszym, ludzkim mniemaniu jest najlepsze, jest tym, co Bóg wybrał dla nas.   W części dla ciała szczególne miejsce zajęły własnoręcznie upieczone ciasta i różnego rodzaju oscypki. One także pozytywnie wpłynęły na nasz radosny stan ducha.   Rekolekcje zakończyły się wspólnym nabożeństwem w kościele Wang, które prowadzili: teolog Lucyna Żak, która wygłosiła kazanie, ks. Edwin Pech i diakon Izabela Sikora. W niedzielę mogłyśmy sprawdzić czy łatwo jest popaść w konflikt podczas wojny na śnieżki i w czasie dzielenia tortu chałwowego. Tym razem obeszło się bez mediatora.

za www.luteranie.pl

Related Images:

Rekolekcje w Grabownicy

Jak co roku duchowni Diecezji Wrocławskiej wzięli udział w rekolekcjach pasyjnych.

Przed kościołem ewangelickim Parafii Stara Huta

W dniach 15-16 marca 2015 roku w Grabownicy niedaleko Milicza odbyły się rekolekcje pasyjne dla duchownych diecezji wrocławskiej. Prowadzącym był ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha. Czas wypełniony był pracą nad tekstem biblijnym, modlitwą i dyskusjami. Uczestnicy zwiedzili kościół Parafii Stara Huta, której proboszcz ks. Rafał Miller zapoznał z jej historią i współczesnością.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Nowy Rocznik Diecezjalny

Ukazał się nowy Rocznik Diecezjalny 2015.

Zawiera on informacje z życia Parafii Ewangelickich Diecezji Wrocławskiej w roku 2014, dane teleadresowe każdej Parafii i instytucji działających przy Parafiach i Diecezji oraz sprawozdanie Biskupa o stanie Diecezji, sprawozdania z działalności duszpasterstw środowiskowych. Wszystko uzupełnione jest bogatym materiałem zdjęciowym. Rocznik jest do nabycia w każdej Parafii Ewangelickiej Diecezji Wrocławskiej.

Related Images:

Nowy biskup Diecezji Wrocławskiej

Bp Waldemar Pytel został nowym zwierzchnikiem Diecezji Wrocławskiej Kościoła. Aktu konsekracji dokonał zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, a asystowali mu bp Ryszard Bogusz – dotychczasowy zwierzchnik diecezji oraz bp Ragnar Persenius z Uppsali w Szwecji.

– Świadcząc swoim życiem i postawą w mocy Ducha Świętego, pragnę być biskupem duszpasterzem, aby w tych niełatwych czasach: „wzmocnić opadłe ręce i zasilić omdlałe kolana”. Po to, byśmy byli Kościołem otwartym, Kościołem dla wszystkich, ale nie dla wszystkiego – powiedział do wiernych bp Waldemar Pytel.

Uroczystość odbyła się 7 marca 2015 roku w ewangelickim Kościele Pokoju w Świdnicy. Wzięli w niej udział wierni i duchowni z kraju i z zagranicy, m.in. z Niemiec i Szwecji, goście ekumeniczni, a także politycy i dyplomaci, m.in. Staffan Herrström, ambasador Królestwa Szwecji w Polsce. Wersetem przewodnim, w swoim biskupim powołaniu, bp Pytel uczynił słowa Jezusa Chrystusa z Dziejów Apostolskich: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” Jak podkreślił nowy biskup kontekst tego tekstu jest skandalizujący: zmartwychwstały Chrystus wymienia Jerozolimę i Samarię jednym tchem. To, co najbardziej święte i to, co świętości pozbawione.

Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej zauważył, że powyższy tekst można odnieść do dzisiejszej sytuacji chrześcijan w świecie: – My, współcześni uczniowie Pana, Kościół Chrystusowy, ludzie pobożni, chętnie żyjemy w takich granicach, gdzie jesteśmy w swoim gronie, gdzie często jest swojsko, jak w rodzinie. Gdzie chcielibyśmy, aby przeszłość zastygła, zamykając kościoły i parafie przed ożywczym działaniem Ducha Świętego. Ale Jezus wysyła nas w świat. Wzywa: nie bójcie się otworzyć swoich umysłów i serc, swoich parafii dla innych, może inaczej myślących, by stać się dla nich świadkami wiary. 

Bp Pytel określił wyzwania jakie stoją przed Kościołem dzisiaj: Jako Jego uczniowie wezwani jesteśmy do składania świadectwa wiary, tam gdzie byt jest trudny, praca ponad siły, gdzie bezrobocie i brak perspektyw dla młodych pozbawia ludzi poczucia wartości, rozbija rodziny, gdzie lęk przed chorobami, konfliktami zbrojnymi, samotnością zatruwa skutecznie nasze życie. Tam, gdzie rozpadają się więzy między ludźmi. Tam jest miejsce biskupa.

Przypomniał też, że Ewangelia o darze zbawienia z łaski przez wiarę może przynieść pociechę, ulgę, nadać ludzkiemu życiu nowy kierunek.

Nowy biskup wrocławski wspomniał także chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa na całym świecie. Zaakcentował ich odwagę i moc jakiej doświadczyli w swoim życiu za sprawą Ducha Świętego. Zachęcił słuchaczy, aby zapłonęli Bożą miłością, aby byli gotowi zapalać innych i stać się prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa.

 Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego liczy 16 parafii, służy w niej 20 duchownych, w tym jedna kobieta. Swoim terytorium obejmuje całą zachodnią Polskę i rozciąga się od Karpacza do parafii w Szczecinie i Trzebiatowie. Bp Waldemar Pytel ma 57 lat. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został ordynowany 30 listopada 1986 roku w Świdnicy. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach1986 – 1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła. Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa diecezjalnego. Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).

  Ks. bp Waldemar Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.

za www.bik.luteranie.pl

zdjęcie i relacja fotograficzna z uroczystości: Zwiastun Ewangelicki

Relacja TVP Wrocław >>>

Related Images:

W Krzyżowej obradował Synod Diecezji Wrocławskiej

W piątek 6 marca 2015 roku w Krzyżowej na Dolnym Śląsku obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Była to VII sesja V Synodu, która jest sesją sprawozdawczą. Obrady rozpoczęła modlitwa ks. biskupa Mirosława Woli. Następnie Biskup Ryszard Bogusz przedstawił sprawozdanie o stanie Diecezji Wrocławskiej. Na wstępie zauważył: „Po dwudziestu latach mojej służby zdecydowałem się złożyć swój urząd i powierzyć go następcy. … Oczywiście, pozostaję nadal wśród was, a w określonych zadaniach zawsze będę chętny do pomocy w tej, jakże pięknej Bożej służbie.” Następnie Biskup dziękował członkiniom i członkom Synodu Diecezji Wrocławskiej za doskonałą współpracę, za oddanie sprawom diecezji, za wszelką pomoc, za modlitwę w chwili choroby, za każde dobre słowo. Dziękował też duchownym za oddaną służbę. Następnie Synod Diecezji podziękował Biskupowi Boguszowi za Jego służbę. Słowa podziękowania wraz z krzyżem na pamiątkę dla Biskupa Bogusza przekazał w imieniu Synodu ks. bp elekt Waldemar Pytel. Kolejne sprawozdanie zaprezentował ks. Edwin Pech, który omówił działania Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej w roku 2014. Sprawozdanie wsparła prezentacja multimedialna. W uzupełnieniu szerzej o Tygodniu Ewangelizacyjnym dla Rodzin organizowanym co roku w Karpaczu mówiła diakon Izabela Sikora.

Kolejne sprawozdanie dotyczące pracy młodzieżowej zaprezentowała odpowiedzialna za nią diakon Izabela Sikora. Przekazywane informacje poparte były prezentacją zdjęć.

O pracy diakonijnej mówili ks. Robert Sitarek oraz Stefania Goździk ilustrując to obszernym materiałem zdjęciowym.

Ks. Marcin Orawski jako duszpasterz więzienny mówił o swojej służbie w więziennictwie. Synod po krótkiej dyskusji przyjął przedstawione sprawozdania oraz w głosowaniu udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2014.

Członkowie Synodu otrzymali nowy Rocznik Diecezjalny 2015 w którym zawarte zostały zaprezentowane w czasie sesji sprawozdania oraz bardzo obszerny materiał zdjęciowy ilustrujący życie diecezji wrocławskiej w roku 2014.

Na zakończenie obrad bp elekt Waldemar Pytel poinformował synod o przebiegu uroczystości Jego konsekracji i wprowadzenia w urząd Biskupa w Świdnicy w Kościele Pokoju.

ks. Cezary Królewicz

Related Images: