Archiwum miesiąca: październik 2014

Ksiądz Waldemar Pytel biskupem elektem diecezji wrocławskiej

Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w trakcie jesiennej sesji w Międzyzdrojach dokonał wyboru ks. Waldemara Pytla ze Świdnicy na urząd biskupa diecezjalnego. Procedurze wyborczej w dniu 25 października 2014 roku przewodniczył Biskup Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ksiądz Pytel zastąpi dotychczasowego zwierzchnika diecezji bp. Ryszarda Bogusza, który nie kandydował na kolejną kadencję.

Ksiądz Waldemar Pytel został wcześniej wybrany jako kandydat na urząd biskupa przez konferencję duchownych diecezji wrocławskiej. Głosowanie było tajne i odbyło się w 22 września 2014 roku. Zgodnie z prawem synod diecezjalny mógł zgłosić jeszcze kandydatury innych księży, ale delegaci nie skorzystali z tego prawa. Kandydat musiał otrzymać co najmniej 51% głosów. Prowadzący wybory bp Samiec przedstawił na wstępie procedurę wyborczą wynikającą z regulaminu wyborów biskupa diecezji. Powołano komisję skrutacyjną i dokładnie sprawdzono listę uprawnionych do głosowania delegatów. Następnie ks. Waldemar Pytel przybliżył członkom Synodu swoją osobę oraz przedstawił wizję swojej służby. Odpowiadał również na pytania członków Synodu.

Po zakończeniu tej części sekretarz części wyborczej Synodu rozdał karty do głosowania i przystąpiono do wyborów. Wzięło w nich udział 45 uprawnionych delegatów. 40 zagłosowało za kandydatem, 5 wstrzymało się od głosu. W związku z powyższym ks. Waldemar Pytel został biskupem – elektem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Biskupowi elektowi przekazywano następnie gratulacje.

Obecny zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej – bp Ryszard Bogusz – pełni swój urząd od 1 października 1994 roku. Po dwóch, dziesięcioletnich kadencjach bp Bogusz nie zdecydował się na  ubieganie o kolejną. Jednocześnie pozostanie proboszczem Parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Urząd biskupa diecezji wrocławskiej będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy. Data oraz miejsce uroczystości będą ustalone i podane w późniejszym terminie.

Ks. Waldemar Pytel ma 56 lat. Urodził się 5 czerwca 1958 r. w Istebnej. Wychowywał się w Jaworzu i Bielsku-Białej. Po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1986 r. w oparciu o pracę pt.: „Rozmowa duszpasterska z ludźmi starszego pokolenia”.    Został ordynowany dnia 30 listopada 1986 roku w Świdnicy przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką. W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach 2004-2007 był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze na Dolnym Śląsku.   W latach1986 – 1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła. Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa diecezjalnego.   Ks. Waldemar Pytel był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w latach 2005 – 2007. Natomiast w latach 1995 – 1999 pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji.   Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).

Został on nagrodzony – między innymi – następującymi wyróżnieniami:

  • Nagrodą Miasta Świdnicy za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury,
  • Nagrodą im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w RP za osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków,
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
  • statuetką Orła Powiatu Świdnickiego,
  • Królewskim Orderem Gwiazdy Polarnej – nadanym przez króla Szwecji Karola XVI Gustawa

Jest organizatorem imprez muzycznych o międzynarodowym charakterze, np. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego.   Ks. Waldemar Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.

Tekst: ks. Cezary Królewicz oraz www.bik.luteranie.pl   www.luteranie.pl

Zdjęcia: ks. Marcin Orawski, ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Synod Diecezji Wrocławskiej obradował w Międzyzdrojach na Pomorzu

W dniach 24-26 października 2014 roku w Międzyzdrojach na Pomorzu obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. kswpytelW piątek 24 października w godzinach popołudniowych Synod rozpoczął obrady w hotelu Międzyzdroje. Biskup Ryszard Bogusz zapoznał zgromadzonych z przewidywanym porządkiem obrad. W godzinach wieczornych uczestnicy synodu wzięli udział w nabożeństwie w miejscowym kościele rzymskokatolickim – dawnym kościele ewangelickim. Głównym punktem stały się wybory nowego biskupa diecezji wrocławskiej. Odbyły się one w sobotnie przedpołudnie. Prowadził je ks. bp Jerzy Samiec. Jedynym zgłoszonym kandydatem przez cały synod diecezji był ks. Waldemar Pytel proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy pełniący obecnie funkcję radcy diecezjalnego, który otrzymał w drodze głosowania 40 głosów poparcia wobec 45 głosujących.
Biskup – elekt obejmie swój urząd w czasie uroczystego nabożeństwa. Data i miejsce konsekracji na biskupa diecezji wrocławskiej zostanie podana w terminie późniejszym. Sobotnie popołudnie poświęcone było, oprócz tradycyjnego spaceru po plaży, prezentacji wizji Kościoła przedstawionej synodowi diecezji przez ks. biskupa Jerzego Samca. Synod zakończył się w niedzielę nabożeństwem w szczecińskim kościele ewangelickim św. Trójcy.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Konferencja Księży we Wrocławiu

W związku z kończącą się kadencją bp. Ryszarda Bogusza na stanowisku biskupa wrocławskiego, rozpoczęto procedurę wyborów nowego zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej. Konferencja duchownych diecezji wytypowała ks. Waldemara Pytla ze Świdnicy jako swojego kandydata w wyborach, które odbędą się na jesiennej sesji synodu diecezjalnego.

W czasie konferencji duchownych Diecezji Wrocławskiej, w tajnym głosowaniu, wybrano ks. Waldemara Pytla jako kandydata duchownych na urząd biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Spotkanie prowadzone przez zwierzchnika Kościoła – bpa Jerzego Samca, odbyło się w dniu 22 września 2014 roku we Wrocławiu.

Obecny zwierzchnik diecezji – bp Ryszard Bogusz – pełni swój urząd od 1 października 1994 roku. Po dwóch, dziesięcioletnich kadencjach bp Bogusz nie zdecydował się na  ubieganie o kolejną. Jednocześnie pozostanie proboszczem parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Urząd biskupa Diecezji Wrocławskiej będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy.   W Kościele Ewangelicko-Augsburskim biskupa diecezji wybiera na dziesięcioletnią kadencję Synod diecezjalny złożony z duchownych i świeckich. Zgodnie z prawem, świeccy synodałowie mogą także zgłosić kandydatury innych księży.   Wybory nowego zwierzchnika diecezji wrocławskiej zaplanowano w czasie jesiennej sesji Synodu diecezjalnego w sobotę, 25 października 2014 roku.   Diecezja wrocławska jest drugą diecezją Kościoła luterańskiego, w której – w tym roku – zmienia się jej zwierzchnik. Na początku września 2014 roku nowym zwierzchnikiem Diecezji Katowickiej został bp Marian Niemiec.

za www.bik.luteranie.pl

Related Images: