Konferencja Księży we Wrocławiu

Podziel się

W związku z kończącą się kadencją bp. Ryszarda Bogusza na stanowisku biskupa wrocławskiego, rozpoczęto procedurę wyborów nowego zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej. Konferencja duchownych diecezji wytypowała ks. Waldemara Pytla ze Świdnicy jako swojego kandydata w wyborach, które odbędą się na jesiennej sesji synodu diecezjalnego.

W czasie konferencji duchownych Diecezji Wrocławskiej, w tajnym głosowaniu, wybrano ks. Waldemara Pytla jako kandydata duchownych na urząd biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Spotkanie prowadzone przez zwierzchnika Kościoła – bpa Jerzego Samca, odbyło się w dniu 22 września 2014 roku we Wrocławiu.

Obecny zwierzchnik diecezji – bp Ryszard Bogusz – pełni swój urząd od 1 października 1994 roku. Po dwóch, dziesięcioletnich kadencjach bp Bogusz nie zdecydował się na  ubieganie o kolejną. Jednocześnie pozostanie proboszczem parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Urząd biskupa Diecezji Wrocławskiej będzie pełnił do momentu uroczystej konsekracji swojego następcy.   W Kościele Ewangelicko-Augsburskim biskupa diecezji wybiera na dziesięcioletnią kadencję Synod diecezjalny złożony z duchownych i świeckich. Zgodnie z prawem, świeccy synodałowie mogą także zgłosić kandydatury innych księży.   Wybory nowego zwierzchnika diecezji wrocławskiej zaplanowano w czasie jesiennej sesji Synodu diecezjalnego w sobotę, 25 października 2014 roku.   Diecezja wrocławska jest drugą diecezją Kościoła luterańskiego, w której – w tym roku – zmienia się jej zwierzchnik. Na początku września 2014 roku nowym zwierzchnikiem Diecezji Katowickiej został bp Marian Niemiec.

za www.bik.luteranie.pl


Podziel się

Dodaj komentarz