Archiwum miesiąca: październik 2012

Goście z Wiesbaden w Zielonej Górze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 października 2012 rokuzielonogórską parafię luterańską odwiedzili goście z Wiesbaden. Na czele delegacji stał pastor Klaus Endter. Wizyta była efektem partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, a Ewangelickim Dekanatem Wiesbaden.

Zwiedzanie zamku w Kożuchowie

Goście pod opieką miejscowego duszpasterza ks. Dariusza Lika zwiedzili całą zielonogórską parafię. Przed południem zwiedzili Kożuchów, po którym zostali oprowadzeni przez panią Brygidę Nowośnicką. Szczególnie interesujące było oprowadzenie gości po „Kożuchowskim zamku” dawniejszym miejscu nabożeństw przedwojennych staroluteran i powojennych ewangelików, gdzie Goście obejrzeli wystawę zdjęć polichromii z nieistniejącego już Kościoła Łaski w Kożuchowie.

Wystawa o Kościele Łaski w Kożuchowie

Po zwiedzaniu zamku, zostali zaprowadzeni do Kożuchowskiego Lapidarium upamiętniającego ewangelickich przedwojennych mieszkańców Kożuchowa. Zgromadzone w lapidarium epitafia wzbudziły szczególne zainteresowanie i zadumę.

Przed bramą zamku w Kożuchowie

Po Kożuchowie przyszła kolej na kolejny filiał. Goście pożegnali się z panią Nowośnicką i pod opieką księdza Lika poznali życie kolejnego filiału w Nowej Soli. Tam między innymi zobaczyli dawny Zbór Braci Morawskich, oraz cmentarna kaplicę, w której nowosolscy ewangelicy spotykają się od roku 1945.

Lapidarium w Kożuchowie

Po południu nadszedł czas na poznanie życia ewangelików w samej Zielonej Górze, gdzie zostali objęci opieką przez panią Renatę Bartner. Na początku Goście oprowadzeni przez księdza Lika zwiedzili zabytkowy Kościół Jezusowy, a następnie uczestniczyli w zielonogórskim spotkaniu biblijnym.

Kaplica cmentarna w Nowej Soli

Późnym wieczorem po kolacji udali się do Gorzowa na zasłużony odpoczynek pełni wrażeń.

Tablica pamiątkowa na kaplicy cmentarnej w Nowej Soli

Spotkanie z Parafianami

Related Images:

Spotkanie ekumeniczne w Brójcach

Parafia Rzymskokatolicka w Brójcach Lubuskich niedaleko Świebodzina posiada pewną osobliwość – dysponuje dwoma kościołami, stojącymi tuż obok siebie, wykorzystując oba z nich. Jedna i druga świątynia to neogotyckie obiekty z przełomu XIX i XX w., przy czym mniejszy to historyczna świątynia katolicka, kryjąca w sobie cenne, o 200 lat starsze niż sam kościół wyposażenie, większy zaś to kościół poewangelicki. Od 1945 r. większa świątynia także służy społeczności katolickiej, gdyż powojenna wymiana ludności sprawiła, że obecna społeczność Brójec jest w niemal 100% wyznania katolickiego i dawny, historyczny kościół parafialny jest po prostu za mały na jej obecne potrzeby. Poewangelicka świątynia otrzymała po wojnie tytuł św. Michała Archanioła i każdego roku w dniu 29 IX obchodzone jest święto patronalne tego kościoła. Od 3 lat na wspólne świętowanie zapraszana jest także parafia ewangelicka z Zielonej Góry – w ten sposób mieszkańcy Brójec chcą wyrazić swoją wdzięczność wspólnocie religijnej, która wybudowała ten kościół, a z którego dziś brójczanie korzystają. Ponadto w ubiegłym roku miejscowa społeczność podjęła inną ważną inicjatywę, wpisującą się w ideę międzywyznaniowego dialogu i pojednania. Wiosną rozpoczęte zostały prace porządkowe na dawnym ewangelickim cmentarzu, który przez blisko 60 lat popadał w ruinę i zapomnienie. Nie tylko przyroda zrobiła swoje, ale także ludzkie działania, mniej czy bardziej świadome, doprowadziły do zniszczenia tej pięknej nekropolii, będącej „kamienną kroniką” historii Brójec. Mieszkańcy zorganizowani przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną usunęli dzikie zarośla, uprzątnęli gruz i śmieci, odtworzyli historyczny układ alejek i w końcowej fazie projektu ustawili w centralnej części cmentarza 6-metrowy krzyż ze stali oraz „kamień pamięci” (o masie ok. 3,5 tony) z wykutą „Różą Lutra”. W ubiegłym roku przy okazji święta patronalnego kościoła odbyło się także spotkanie modlitewne na cmentarzu, z udziałem luteran z parafii zielonogórskiej oraz gości z Niemiec.

         W tym roku 29 IX również doszło do spotkania w Brójcach i ponownie po uroczystej liturgii w kościele udaliśmy się na wspólną modlitwę na dawnym cmentarzu ewangelickim, a następnie na spotkanie braterskie na placu przy plebanii. Jednak w tym roku warto szczególną uwagę zwrócić na pewne wydarzenie, które znacząco rozszerza nasze pole współpracy. Z inicjatywy p. Pawła Pawłowskiego, katechety w Zespole Edukacyjnym w Brójcach, zaproszona została do współpracy młodzież katolicka i ewangelicka. Młodzi z luterańskiej parafii przyjechali do Brójec już dzień wcześniej, aby razem z miejscową młodzieżą przeprowadzić prace porządkowe na cmentarzu – jak zwykle jesienią było co robić. Następnie wieczór upłyną na wspólnych zajęciach sportowych oraz grach i zabawach integracyjnych. Przedpołudnie w sobotę było spędzone na przygotowaniu wspólnego świętowania. Młodzież katolicka przygotowała oprawę liturgii w kościele, a młodzież ewangelicka nabożeństwo na cmentarzu. Śpiew pieśni na obie części modlitewnego programu był jednak przygotowany i poprowadzony wspólnymi siłami. Także młodzieży powierzone zostało przygotowanie programu na popołudniowe spotkanie braterskie na placu parafialnym. Rodziny z miejscowej parafii oraz z zielonogórskiej parafii ewangelickiej mogły wziąć udział w tak atrakcyjnych konkurencjach z nagrodami, jak rzut kaloszem na odległość albo konkurs na najdalej lecący samolot z papieru. Rodziny z Brójec, zwłaszcza rodzice młodzieży uczestniczącej w spotkaniu, przygotowały obfity i smaczny poczęstunek. Nad programem spotkania czuwał p.Paweł Pawłowskioraz prowadzone prze niego Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość”, które ma siedzibę w sąsiedniej miejscowości i podejmuje wiele cennych inicjatyw na rzecz swojej „małej Ojczyzny”. Stowarzyszenie objęło opieką tegoroczne spotkanie i w przyszłości będzie patronować kolejnym takim wydarzeniom, które bardzo chcielibyśmy, aby były kontynuowane.

ks. Paweł Bryk i ks. Dariusz Lik

 

Related Images:

XI Jarmark Europejski w Kopaczowie

Kopaczów miejscem modlitwy ekumenicznej Trójstyku polsko-czesko-niemieckiego.

Nowy mostek łączący Kopaczów z Oldrzychowem 6.10.2012. Na nim rozpoczęły się uroczystości.

6 października 2012 roku we wsi Kopaczów położonej tuż przy granicy z Czechami i Niemcami odbyło się po raz 11 spotkanie nazywane Jarmarkiem Europejskim lub Odpustem Europejskim.

Leżąca na południu gminy Bogatynia wieś Kopaczów powstała prawdopodobnie u schyłku XIII wieku. W praskich dokumentach kościelnych odnotowano w 1277 roku nazwę „ulrici villa”, która później otrzymała postać Ullersdorf. W 1527 roku mieszkańcy Kopaczowa pod wpływem rozprzestrzeniającej się w Europie Reformacji przyjęli postulowaną przez ks. Marcina Lutra reformę Kościoła powszechnego stając się ewangelikami-luteranami. Po II wojnie światowej wsi nadano nazwę Kopaczów w żaden sposób nie odnoszącą się jednak do nazwy historycznej. W powojennej historii wsi szczególnym wydarzeniem były obchody 715 lecia jej istnienia, które miały miejsce 5 października 2002 roku.

Przemarsz od mostku do pomnika przed kościołem w Kopaczowie 6.10.2012

Wówczas odbyło się nabożeństwo ekumeniczne zainicjowane przez dra Dietmara Brendla urodzonego i ochrzczonego w kościele ewangelickim w Oldrzychowie czyli leżącej dziś po czeskiej stronie tej podzielonej granicą wsi.

Pomnik w Kopaczowie

W nabożeństwie wzięli wówczas udział dawni jej mieszkańcy – Niemcy wysiedleni w 1945 roku. Odtąd obchody te stały się już tradycją i odbywają się cyklicznie co roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca października gromadząc Polaków, Czechów i Niemców.

Tegoroczne obchody w Kopaczowie rozpoczął przemarsz władz samorządowych, duchownych i mieszkańców od nowo wybudowanego mostku na potoku Lubota oddzielającego polską od czeskiej części wsi pod pomnik przed kościołem. Na czele znalazły się dzieci z Międzynarodowego Parlamentu Dziecięco-Młodzieżowego NYSA. Przy pomniku do zgromadzonych przemawiali burmistrzowie Bogatyni, czeskiego Hradka nad Nisou (Nysą) i niemieckiego Zittau.

Przy pomniku w Kopaczowie: (od lewej) dr Dietmar Brendel, ks. Cezary Królewicz, burmistrz Zittau Arnd Voigt, burmistrz Hradka nad Nisou Martin Puta, ks. Zbigniew Korab, ks. Christoph Stempel

Obecni byli również duchowni z kościoła luterańskiego z Polski i Niemiec, Kościoła Husyckiego z Czech oraz rzymskokatolickiego z Polski i Czech. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował ks. Cezary Królewicz – duszpasterz bogatyńskich ewangelików.

Po wystąpieniach przy pomniku burmistrzowie złożyli kwiaty pod pomnikiem oraz zasadzili drzewo.

Burmistrzowie Bogatyni, Zittau i Hradka nad Nisou zasadzili drzewo w Kopaczowie 6.10.2012

Potem odbyło się nabożeństwo ekumeniczne.

Nabożeństwo ekumeniczne w kopaczowskim kościele 6.10.2012

Modlitwy zmawiano we wszystkich trzech językach dziękując Bogu za możliwość spotkania. Burmistrzowie symbolicznie pokroili chleb, który został następnie rozdany przez nich wraz z duchownymi uczestnikom modlitwy. Dzielenie się chlebem miało być znakiem zgody i pojednania. Po nabożeństwie był czas na rozmowy przy posiłku na wolnym powietrzu.

Po nabożeństwie ekumenicznym w Kopaczowie 6.10.2012 przed kościołem (od lewej): ks. Cezary Królewicz, dr Dietmar Brendel z żoną i ks. Christoph Stempel z Zittau

Spotkaniu towarzyszyła dobra atmosfera, która jest wynikiem wieloletniej dobrej współpracy polsko-czesko-niemieckiego, bardzo atrakcyjnego turystycznie, Trójstyku.

ks. Cezary Królewicz

Relacja video

Related Images:

Chór Ekumeniczny z Karpacza w Kamenz

W maju 2012r. występował w Karpaczu ewangelicki chór z Kamenz  – Kantorei St. Marien. Kilka dni temu, pod koniec września nastąpiła rewizyta. Chór Ekumeniczny z Karpacza został zaproszony do Kamenz, aby dać koncert przed tamtejszą publicznością. Do Kamenz przyjechaliśmy wieczorem w piątek 28 września i od razu zostaliśmy objęci opieką przez członków tamtejszego chóru. Niezwykle mili gospodarze udzielili nam gościny w postaci noclegów i wyżywienia.

W sobotę rozpoczął się bardzo atrakcyjny program naszego pobytu w Kamenz. Na początku zwiedziliśmy kościół klasztorny St. Annen, który został niedawno gruntownie odrestaurowany. Pastor Joerg Naumann opowiedział nam bogatą historię tego zabytku. W tym kościele-muzeum, oprócz wspaniałych ołtarzy, spotkaliśmy polskie akcenty. Mogliśmy obejrzeć ciekawe rzeźby wykonane przez karpaczan (Agata Turska Makutynowicz, Janusz Motylski i inni). W Kamenz w XVIII w. urodził się pisarz Gotthold Ephraim Lessing, który ma tu swoje muzeum. Niestety nie było czasu, aby je zwiedzić, gdyż czekała na nas kolejna atrakcja – starówka Kamenz. Podziwialiśmy odrestaurowane kamieniczki i dominujący wśród nich neorenesansowy ratusz. Z rynku udaliśmy się do kościoła St. Marien (Hauptkirche St. Marien). Ten piękny, pochodzący z XV wieku ewangelicki kościół szczyci się wspaniałymi organami. Krótki koncert w wykonaniu Michael’a Poeche był bardzo miłym dodatkiem podczas zwiedzania kościoła. Niektórzy z członków naszego chóru weszli na wierzę kościoła, aby podziwiać panoramę miasta i okolic. Wybiła 13.00 i o tej godzinie mieliśmy zaplanowany obiad (smaczny!). Po obiedzie dwie godziny wolnego czasu, większość poszła do lodziarni EMILIA w centrum miasta. O 16.00 próba przed koncertem i o 17.00 koncert. W mieście mnóstwo plakatów zapowiadających nasz występ, a w kościele liczna publiczność. Jako pierwszy wystąpił chór niemiecki, nasz chór wypełnił środkową część programu. Na koniec dwa chóry zaśpiewały wspólnie cztery utwory, niektóre z towarzyszeniem organów. Dyrygowaniem połączonych chórów zajmowali się na zmianę: nasz dyrygent – Bernard Stankiewicz i dyrygent z Kamenz – Michael Poeche. Koncert trwał prawie dwie godziny i spotkał się z bardzo miłym przyjęciem wśród przybyłych słuchaczy (gromkie oklaski). Tuż po koncercie wspólna kolacja w Kościelnym Domu Parafialnym połączona z wieczorkiem integracyjnym. Sporo osób z naszego chóru zna język niemiecki, bądź angielski, więc kontakt bezpośredni był bardzo żywy. Wielką pomocą w tłumaczeniu służyła nam nasza chórzystka Wioletta Wysocka, która swobodnie posługuje się językiem niemieckim. Podczas wieczornego spotkania mieliśmy okazję wysłuchać koncertu fortepianowego w wykonaniu utalentowanego członka naszego chóru – Wojtka Sałapy, studenta Akademii Muzycznej. Na spotkanie przybył ksiądz katolicki, proboszcz Dr Michael Kleiner, który pozdrowił nasz chór i wręczył pamiątkowe publikacje. Miłe spotkanie trwało niemal do północy, po czym rozjechaliśmy się do naszych gospodarzy.

Następnego dnia (30.09.2012) już o 8.30 spotkaliśmy się na próbie przed uroczystym nabożeństwem ewangelickim w kościele St. Marien, w czasie którego wspólnie z chórem z Kamenz wykonaliśmy kilka utworów. Kazanie w języku niemieckim podczas nabożeństwa wygłosił koordynator całej wyprawy – ks. Edwin Pech- Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu. Pod koniec nabożeństwa poproszono Chór Ekumeniczny z Karpacza o zaśpiewanie na bis kilku utworów, co zrobiliśmy z dużą przyjemnością.

Spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii ze strony wielu osób. Nasz poziom wykonawczy oceniono bardzo dobrze, co daje nam dodatkowy doping do dalszych prób. Po obiedzie ruszyliśmy do Polski, po drodze zwiedziliśmy jeszcze bardzo interesujący klasztor St. Marienstern w Panschwitz – Kuckau. Z Kamenz do Karpacza jest około160 km, więc wkrótce byliśmy już w domu. Ogólnie wyjazd bardzo udany, wszystko dopisało, łącznie z pogodą.

Nasz wyjazd związany był z realizacją założeń: „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013”realizowanego w ramach zadania głównego „Via Sacra – dwa miasta jedna droga”. To dzięki wspólnemu transgranicznemu przedsięwzięciu pomiędzy Gminami Kamenz i Karpacz oraz parafiami rzymskokatolicką w Karpaczu oraz ewangelickimi w Kamenz i Karpaczu mogliśmy się spotkać.

Tekst: Wojciech Piotrowski

 

Related Images:

Ks. Benjamin Schmolck upamiętniony w Chróstniku

Świdnicki Chryzostom

Ilekroć staję na ambonie świdnickiego Kościoła Pokoju, mam świadomość bogatej historii tego miejsca, a także osobowości, które przede mną zwiastowały tutaj Słowo Boże. Do wybitnych kaznodziejów Kościoła Pokoju należał ks. Benjamin Schmolck. W tym roku mija 340. rocznica jego urodzin. Przyszedł na świat 21 grudnia 1672 roku w Chróstniku, gdzie jego ojciec Marcin Schmolck był proboszczem. Tam też, w kościele ojca, wygłaszał z wielkim sukcesem swoje pierwsze kazania, dając się poznać jako niebywale utalentowany kaznodzieja. W 1701 roku został ordynowany w Legnicy, zaś od 1702 roku aż do śmierci w 1737 roku gorliwie służył w świdnickim Kościele Pokoju. Znalazł się w samym centrum walki z naporem kontrreformacji, w boju ewangelików w księstwie świdnickim o wytrwanie w wierze ojców. Miał mnóstwo pracy. Do jego parafii należało 14 tysięcy dusz mieszkających w mieście i w szesnastu wioskach. Duchowe potrzeby tej licznej rzeszy zaspakajało jedynie trzech księży! A mimo to obok pracy duszpasterskiej znajdował czas na pisanie. Dzieło jego życia to 1188 pieśni, spora ilość wierszy i innych utworów.

Ks. Benjamin Schmolck był uzdolnionym kaznodzieją uwielbianym przez parafian. Człowiekiem obdarzonym charyzmą i wielką kulturą osobistą. Stał się jednym z najbardziej popularnych twórców pieśni religijnej swojej epoki, obwołany drugim Paulem Gerhardem oraz śląskim Ristem. Jego pieśni, które znajdują się w każdym śpiewniku Kościołów ewangelickich w Europie, cechuje głęboka religijna pasja, a także uczucie miłości i oddania Zbawicielowi. Wiele utworów wyróżnia się ogromnym ciepłem i intensywnym uczuciem. W roku jubileuszu urodzin ks. Benjamina Schmolcka rzymskokatolicka parafia w Chróstniku, niedaleko Lubina, postanowiła go upamiętnić. Z inicjatywy ks. Proboszcza Kazimierza Rapacza  na tamtejszym kościele parafialnym została ufundowana tablica pamiątkowa ku czci ks. Benjamina Schmolcka. W sobotę 29 września w dniu Archanioła Michała i Wszystkich Aniołów uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy dokonali Biskup Marek Mendyk, Biskup Pomocniczy Legnicki i ks. Waldemar Pytel proboszcz Kościoła Pokoju w Świdnicy. W swoim przemówieniu  podziękowałem  ks. Rapaczowi za piękną ekumeniczną inicjatywę oraz podkreśliłem znaczenie takich postaci jak ks. Benjamin Schmolck, które mogą stanowić wzór i przykład wiary dla współczesnych chrześcijan. W myśl słów autora listu do Hebrajczyków: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.”(Hbr 13,7)

ks. Waldemar Pytel

Related Images: