Archiwum miesiąca: luty 2010

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu 2010

042_filtrPrzedstawiciele kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego uczestniczyli w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu. Nabożeństwo inauguracyjne odbyło się w niedzielę 17 stycznia w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej. Homilię wygłosił metropolita wrocławski kościoła rzymskokatolickiego abp Marian Gołębiewski.

– Cieszymy się, że ponad sto lat od rozpoczęcia nowoczesnego ruchu ekumenicznego, spotykamy się jako chrześcijanie wielu wyznań, nie tylko zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej – mówił pełniący obowiązki gospodarza Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Polsce bp Ryszard Bogusz.

W nabożeństwie wzięło udział ponad dwudziestu duchownych reprezentujących dziewięć kościołów chrześcijańskich.  Wśród uczestników było sześciu biskupów: abp Marian Gołębiewski oraz bp Edward Janiak reprezentujący kościół rzymskokatolicki, abp Jeremiasz z kościoła prawosławnego, bp Włodzimierz Juszczak z kościoła grecko-katolickiego, bp Wiesław Skołucki z kościoła polsko-katolickiego oraz gospodarz bp Ryszard Bogusz.

– Wobec niewątpliwego postępu ruchu ekumenicznego w ubiegłym stuleci stawiamy pytanie: jaki jest stan ekumenizmu dzisiaj? czy traci na dynamice i budzi zwątpienie? Co zostało zrobione, a co jest jeszcze do zrobienia? – pytał w homilii abp Gołębiewski. Do pozytywnych przykładów zaliczył postęp dialogu teologicznego kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego w Rosji, ale też budzące kontrowersje decyzje Benedykta XVI związane ze zdjęciem ekskomuniki  z Lefebrystów czy propozycje powrotu na łono kościoła katolickiego skierowane do duchownych anglikańskich.

Do głównych zagrożeń współczesnego ekumenizmu arcybiskup zaliczył postępującą laicyzację społeczeństw europejskich. – Jak uprawiać ekumenizm, jak się nie zniechęcić, skoro partnerzy dialogu znikają? – pytał wskazując m.in. na Francję niegdyś ostoję katolicyzmu a dziś najbardziej zlaicyzowany kraj Europy. Wspomniał także o mieście Marcina Lutra – Wittenberdze, gdzie zdaniem arcybiskupa, dziś można spotkać wszystkich, tylko nie chrześcijan zainteresowanych duchowymi poszukiwaniami. – W tej sytuacji może pozostać jedynie dialog ze światem – podsumował arcybiskup.

Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw są słowa z Ewangelii Łukasza Wy jesteście tego świadkami (Łk 24,48). Temat odnosi się do niezwykłej konferencji, która odbyła się w Edynburgu latem 1910 roku. W stolicy Szkocji spotkały się wtedy oficjalne delegacje protestanckich towarzystw misyjnych, wywodzących się z różnorodnych gałęzi protestantyzmu (w tym i z kościoła anglikańskiego) oraz przedstawiciel kościoła prawosławnego. Zadaniem konferencji była pomoc misjonarzom różnych wyznań w skoordynowaniu ich służby. Dla nikogo nie było tajemnicą, że pomiędzy misjonarzami delegowanymi przez różne kościoły istniała rywalizacja, a często wzajemna nieufność. Z drugiej jednak strony to właśnie misjonarze jako pierwsi zrozumieli, jakim dramatem jest podział w chrześcijaństwie. Dostrzegli, jak trudno było nauczać innych o pojednaniu, podczas gdy sami zjednoczeni tym samym Chrztem – walczyli między sobą. Konferencja w Edynburgu stanowiła tak wielki postęp, że została uznana za początek nowoczesnego ruchu ekumenicznego.

Wrocławskie nabożeństwa ekumeniczne odbywały się cały tydzień w kościołach: rzymskokatolickim, ewangelicko-metodystycznym, polsko-katolickim, baptystycznym, luterańskim oraz prawosławnym. Odbyła się także konferencja „Misja a ekumenizm”, która odbędzie się w Ewangeliikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.

– Mam nadzieję, że dzisiejsza inauguracja jeszcze raz mogła nam uświadomić, że czas modlitwy o jedność, zaufanie, akceptację musi zostać rozciągnięty na wiele dni, miesięcy i lat – powiedział w podsumowani nabożeństwa bp Bogusz.

Related Images:

Modlitwa ekumeniczna w Szczecinie

19W Szczecinie w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan nabożeństwa odbywały się codziennie. W Kościele Świętej Trójcy modlono się 19 stycznia. Kazanie wygłosił ks. kanonik Jan Kazieczko – proboszcz Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba. Po nabożeństwo kameralny zespół wokalno – instrumentalny „Pomerania Ensemble” wykonał kolędy różnych tradycji. Ks. Sławomir J. Sikora wygłosił kazanie w nowej cerkwi prawosławnej oraz u sióstr karmelitanek. Tydzień Modlitw zakończył się ekumenicznymi nieszporami w katedrze pod przewodnictwem arcbpa Andrzeja Dzięgi – nowego zwierzchnika Diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Related Images:

Dyplomatyczny styczeń w Świdnicy

unesco01m15 stycznia przyjechał do Świdnicy Allen S. Greenberg, Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Wizyty dyplomatów amerykańskich, ze względu na Fabrykę Wagonów, stały się już tradycją. Konsul Greenberg był w naszym kościele po raz pierwszy, bowiem  na placówce w Polsce jest od niedawna (od sierpnia 2009 roku). Dyplomata – po spotkaniach w Wagonach oraz z władzami miasta – przyjechał więc zwiedzieć Kościół Pokoju. Zachwycił się wnętrzem świątyni i z uwagą wysłuchał historii powstania kościoła. Allen S. Greenberg szczególnie zainteresował się imprezami kulturalnymi organizowanymi w ramach Artystycznego Lata na placu Pokoju. Być może zaszczyci nas swoją obecnością podczas któregoś z koncertów lub wernisaży w 2010 roku…

 

Manfred Beschel, emerytowany przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw aprowizacji środków finansowych oraz Hana Červinková, prezes Hali Stulecia, zwiedzili kościół 18 stycznia. Poniedziałek był wyjątkowo mroźny i po kilkunastu minutach spędzonych we wnętrzu kościoła goście bez wahania przyjęli zaproszenie na gorącą czekoladę w Cafe 7. Wizyta okazała się być doskonałą sposobnością do rozmów na temat wspólnego działania w zakresie wzajemnej promocji w 2010 roku. Hala Stulecia, podobnie jak Kościół Pokoju, znajduje się na Liście UNESCO, dlatego też tematów do dyskusji przy rozpalonym kominku nie brakowało.

Related Images:

Niepełnosprawne krasnale nagrodą dla biskupa Bogusza

 

Miniaturkę trzech niepełnosprawnych krasnali W-skersa, Głuchaka i Ślepaka otrzymał bp Ryszard Bogusz – jeden z tegorocznych laureatów plebiscytu „Dobre Praktyki”. Wręczenie statuetki, będącej wyróżnieniem dla Diakoni Diecezji Wrocławskiej za działania służące osobom niepełnosprawnym, odbyło się w sobotę 5 grudnia w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych uhonorowano jeszcze cztery inne osoby wytypowane przez kapitułę projektu „Wrocław bez barier”.

Wręczenie statuetki zostało poprzedzone krótką prezentacją laureata oraz dokonań wrocławskiej diakoni. – W naszych działaniach kierujemy się słowami Jezusa Chrystusa: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście (Mt 25,40) – mówił bp Bogusz, obierając wyróżnienie z rąk przewodniczącego Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Tadeusza Krasonia oraz posła na Sejm RP Sławomira Piechoty.

Plebiscyt „Dobre Praktyki” odbył się po raz piąty, a ogłoszenie wyników mam miejsce co roku podczas obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada 3 grudnia. Plebiscytowi patronują: prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz metropolita wrocławski kościoła rzymskokatolickiego abp Marian Gołębiewski. Nagrody mogą otrzymać zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje oraz firmy, które w prowadziły działania mające na celu aktywizację osób niepełnosprawnych.

Tegoroczna galę uświetnił Zespół „Do Czasu” działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu. W krótkim występie nawiązującym do zbliżających się świat Bożego Narodzenia, dzieci zaśpiewały kilka pięknych, choć bardzo mało znanych kolęd. Część z nich została skomponowana specjalnie dla zespołu.

ks. Marcin Orawski

 

no images were found

Related Images:

bp Ryszard Bogusz Honorowym Przewodnikiem Wrocławia

W sobotę 9 stycznia już po raz 19 odbyło się we Wrocławiu doroczne opłatkowe spotkanie przewodnickie. W Muzeum Archidiecezjalnym na Ostrowie Tumskim zgromadzili się przewodnicy turystyczni i duszpasterze, by wspólnie przeżyć błogosławiony czas, podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia, zaśpiewać i posłuchać kolęd. Mimo gwałtownego ataku zimy tego dnia, muzealna Sala Gotycka wypełniła się przewodnikami z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, w większości należącymi do kół i klubów tworzących Dolnośląską Federację Przewodnicką PTTK. 

Wśród nich nie zabrakło przewodników – ewangelików, działających aktywnie w środowisku. Ekumeniczny charakter spotkań opłatkowych to już wieloletnia tradycja, w którą wpisuje się składanie życzeń przez duchownego ewangelickiego. Najczęściej zaproszenie przyjmuje sam bp Ryszard Bogusz, którego na tegorocznym spotkaniu w szczególny sposób uhonorowano.

Koło Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 25 marca 2009 nadało bp. Ryszardowi Boguszowi tytuł Honorowego Przewodnika. Opłatek przewodnicki stał się okazją do uroczystego odczytania laudacji (tekstu pochwalnego) i wręczenia blachy przewodnickiej. – Biskup Ryszard Bogusz w ciągu 15-lecia sprawowania swego urzędu sprzyja kreowaniu wizerunku Wrocławia – miasta spotkań poprzez swoją aktywność w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Położony w tej Dzielnicy kościół ewangelicki Opatrzności Bożej, którego jest Gospodarzem, zawsze chętnie jest udostępniany wrocławianom i turystom. Ksiądz Biskup wielokrotnie dawał wyraz zrozumienia i docenienia pracy przewodnickiej jako służby na rzecz ukazywania obecności Boga w świecie poprzez piękno przyrody i wytwory ludzkiego ducha oraz budowania przez przewodników mostów porozumienia i przyjaźni między ludźmi – odczytała laudację prezes koła Anna Oryńska. Zarząd koła wręczył biskupowi blachę przewodnika miejskiego po Wrocławiu oznaczoną numerem 350. Tytułem Honorowego Przewodnika wyróżniono tego dnia również rzymskokatolickiego biskupa Edwarda Janiaka. Opłatek przewodnicki ubogacili wykonaniem kolęd soliści Akademii Muzycznej, działający przy Katolickim Radiu Rodzina.

Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Felkle

Related Images: