bp Ryszard Bogusz Honorowym Przewodnikiem Wrocławia

Podziel się

W sobotę 9 stycznia już po raz 19 odbyło się we Wrocławiu doroczne opłatkowe spotkanie przewodnickie. W Muzeum Archidiecezjalnym na Ostrowie Tumskim zgromadzili się przewodnicy turystyczni i duszpasterze, by wspólnie przeżyć błogosławiony czas, podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia, zaśpiewać i posłuchać kolęd. Mimo gwałtownego ataku zimy tego dnia, muzealna Sala Gotycka wypełniła się przewodnikami z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, w większości należącymi do kół i klubów tworzących Dolnośląską Federację Przewodnicką PTTK. 

Wśród nich nie zabrakło przewodników – ewangelików, działających aktywnie w środowisku. Ekumeniczny charakter spotkań opłatkowych to już wieloletnia tradycja, w którą wpisuje się składanie życzeń przez duchownego ewangelickiego. Najczęściej zaproszenie przyjmuje sam bp Ryszard Bogusz, którego na tegorocznym spotkaniu w szczególny sposób uhonorowano.

Koło Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 25 marca 2009 nadało bp. Ryszardowi Boguszowi tytuł Honorowego Przewodnika. Opłatek przewodnicki stał się okazją do uroczystego odczytania laudacji (tekstu pochwalnego) i wręczenia blachy przewodnickiej. – Biskup Ryszard Bogusz w ciągu 15-lecia sprawowania swego urzędu sprzyja kreowaniu wizerunku Wrocławia – miasta spotkań poprzez swoją aktywność w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Położony w tej Dzielnicy kościół ewangelicki Opatrzności Bożej, którego jest Gospodarzem, zawsze chętnie jest udostępniany wrocławianom i turystom. Ksiądz Biskup wielokrotnie dawał wyraz zrozumienia i docenienia pracy przewodnickiej jako służby na rzecz ukazywania obecności Boga w świecie poprzez piękno przyrody i wytwory ludzkiego ducha oraz budowania przez przewodników mostów porozumienia i przyjaźni między ludźmi – odczytała laudację prezes koła Anna Oryńska. Zarząd koła wręczył biskupowi blachę przewodnika miejskiego po Wrocławiu oznaczoną numerem 350. Tytułem Honorowego Przewodnika wyróżniono tego dnia również rzymskokatolickiego biskupa Edwarda Janiaka. Opłatek przewodnicki ubogacili wykonaniem kolęd soliści Akademii Muzycznej, działający przy Katolickim Radiu Rodzina.

Tekst i zdjęcia: Arkadiusz Felkle

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz