XX Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu

Podziel się

W dniach od 13 do 21 sierpnia 2011 roku w Karpaczu odbył się jubileuszowy, bo XX Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin organizowany przez Komisję Ewangelizacyjno – Misyjną Diecezji Wrocławskiej. Jak co roku i tym razem był to dla uczestników czas szczególny. W górskiej scenerii, u podnóża Śnieżki, 160 osób ze wszystkich diecezji naszego Kościoła, każdego dnia spotykało się by wielbić Boga pieśniami, by słuchać Jego Słowa, by dyskutować, rozmawiać, dzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami, by budować coraz lepsze relacje z Bogiem, ale i z innymi ludźmi.

W sobotę popołudniu nastąpiło przywitanie przez gospodarzy i współprowadzących Tydzień Ewangelizacyjny: Bogusławę i ks. Edwina Pechów, którzy jak zawsze wspaniale logistycznie o wszystko zadbali i mimo tak dużej liczby uczestników, każdy czuł się zadowolony i usatysfakcjonowany, a to duży sukces organizacyjny.

Przez cały tydzień codziennie rano spotykano się na wspólnym śpiewie i rozważaniu Słowa Bożego. Śpiew w tym roku prowadził Adam Świderski, a pomagali mu: Agnieszka i Piotr Kupscy oraz Maksymilian Staniszewski. Poranne rozmyślania przygotowali: ks. Edwin Pech oraz Izabela Sikora oraz gościnnie: diakon Małgorzata Gaś oraz ks. bp Jerzy Samiec. Następnie miał miejsce podział na grupy. Zajęcia wśród dzieci prowadziły: Katarzyna Luc, Katarzyna Bruzi, Dagmara Boruta oraz Justyna Karlińska, a o oprawę muzyczną spotkań dla najmłodszych dbał Adam Świderski. Dzieci poznawały w tym roku Boga poprzez cykl lekcji posługujących się przykładami dotyczącymi części ciała oraz zmysłów w celu zobrazowania najważniejszych prawd biblijnych. Zajęcia z młodzieżą prowadziła Iwona Holeksa. W tej grupie zastanawiano się dużo nad sensem i celem życia człowieka. W sobotę na podsumowanie Tygodnia młodzież przedstawiła wspaniałą pantomimę, dotyczącą życia człowieka.
Natomiast wykłady wśród dorosłych prowadził ks. Sławomir J. Sikora ze Szczecina. Cykl tematów oparty został o hasło biblijne tego roku „Zło dobrem zwyciężaj”. Dotykały one takich zagadnień jak : skąd się wzięło zło – geneza i jego korzenie, czym jest zło w nas, czym jest grzech pierworodny i jakie są jego konsekwencje, jak Jezus reagował na zło, czym jest krzyż Chrystusa w walce ze złem i ciemnością, jak radzić sobie ze złem skierowanym przeciwko nam przez drugiego człowieka, czym jest cierpienie, jakiego Boga poznajemy w cierpieniu, czym jest walka o dobro, walka wewnętrzna, walka o marzenia, o spełnienie pragnień i o Boże błogosławieństwo. Te i wiele innych zagadnień zostało poruszonych podczas wykładów.
 
Każdego dnia po południu organizowane były przez Arkadiusza Felke różnego rodzaju atrakcje i wspólne wycieczki, które były wspaniałą możliwością do integracji, prowadzenia ciekawych rozmów, zadawania trudnych pytań oraz podziwiania pięknych, karkonoskich krajobrazów. W czasie tego tygodnia chętni mogli między innymi: pójść do Borowic, zwiedzić Zamek Legend Śląskich w Pławnej, gdzie była wyjątkową okazja spotkania się z artystą plastykiem, będącym inicjatorem i twórca tego projektu – Dariuszem Milińskim, inna część grupy była w Parku Miniatur w Kowarach i w Jelenie Górze, niektórzy dotarli na Samotnię, inni podążali doliną Łomniczki, zwiedzono także Zamek Kliczków, miała miejsce również „mordercza” wyprawa dla chętnych – ze Szrenicy, przez Śnieżne Kotły, przełęcz Karkonoską, Pielgrzymy na Wang – niezapomniane wrażenia; poznawano również lepiej Karpacz.
Nową propozycją było zorganizowanie w piątek „Wieczoru Talentów”, w którym uczestnicy mogli podzielić się swoimi, różnego rodzaju umiejętnościami i zdolnościami, które często wykorzystują również w służbie dla Boga. Niesamowitą inicjatywą było powstanie Chóru Tygodnia Ewangelizacyjnego, który po dyrekcją Adama Świderskiego, w ciągu tygodnia czasu wspaniale przygotował kilka pieśni, które można było usłyszeć także podczas niedzielnego nabożeństwa. W sobotę, zgodnie z tradycją odbył się turniej piłki nożnej na najwyżej położonym w Europie boisku. W tym samym czasie, dla tych, którzy nie biegali za piłką i nie kibicowali, odbywało się spotkanie z bp. Jerzym Samcem i jego żoną, podczas którego biskup dzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi życia naszego Kościoła. Była to również możliwość dyskusji i zadawania pytań.
 
Każdego wieczoru po kolacji był czas uwielbiania Boga w pieśniach, podsumowania tego, co działo się w poszczególnych grupach, dziękczynienia i modlitw. Był to czas niezwykłej refleksji i zadumy we wspaniałej świątyni „Wang”. Ks. Sławek prowadził zawsze również wieczorne rozważania. Wielu uczestników podkreśla, że Tydzień Ewangelizacyjny w Karpaczu ma swoją formułę, która się sprawdza, która ma coraz więcej zwolenników i jest bardzo ciekawą alternatywą w naszym Kościele. Przyjeżdżają tam całe rodziny, ale nie tylko . Przybywa tam również wiele osób indywidualnie, czują one potrzebę bycia blisko Boga i blisko drugiego człowieka i dzięki tam panującej atmosferze stanowią część wspaniałej rodziny, której głową jest sam Bóg. Jest to wyjątkowy czas pogłębiania swej wiary, ale i niesamowita możliwość pogłębiania wzajemnych ludzkich relacji, co jest znakiem rozpoznawczym Tygodni w Karpaczu.
Ze względu na to, że był to już XX Tydzień Ewangelizacyjny, a więc był czas na wspomnienia i podziękowania dla Pana Boga i ludzi którzy przez te wszystkie lata tam w Karpaczu podejmowali tą szczególną służbę. W sali konferencyjnej zawisła wystawa zdjęć od pierwszego tygodnia, aż po ostatni przygotowana przez Katarzynę Luc przy współudziale młodzieży. Kazanie na inaugurację wygłosił ks. radca Piotr Gaś, współtwórca tego projektu, zaś na zakończenie kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, który wraz z małżonką od czwartku przebywali w Karpaczu, nabożeństwo to prowadzili również: bp. Ryszard Bogusz zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, ks. Waldemar Pytel – prezes Synodu oraz ks. radca Edwin Pech i ks. Sławomir J. Sikora.
 

W imieniu wszystkich uczestników XX Tygodnia Ewangelizacyjnego dla rodzin Diecezji Wrocławskiej serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe ks. bp. Ryszardowi Boguszowi i Radzie Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej oraz Konsystorzowi naszego Kościoła. Dziękujemy wszystkim prowadzącym, mówcom, muzykom, a także tym, którzy cały czas dbali o sprawy logistyczne. A przede wszystkim Panu Bogu za Jego niezmierzone błogosławieństwo i prowadzenie.

 
/U.T/

za www.luteranie.pl

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz