Wybrano proboszcza we Wrocławiu

Podziel się

Ksiądz Marcin Orawski został wybrany na proboszcza wrocławskiej parafii Opatrzności Bożej. Wybory odbyły się w niedzielę 26 lutego 2017 r. podczas sprawozdawczo-wyborczego Zgromadzenia Parafialnego. Spośród uprawnionych w głosowaniu wzięło udział 88 osób i wszystkie oddały głosy za kandydatem. Wybory prowadził zwierzchnik diecezji wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel. Nowy proboszcz zastąpi na tym stanowisku ks. bp. Ryszarda Bogusza, który po ponad czterdziestu latach służby odchodzi na emeryturę.

Ksiądz Orawski ma 46 lat, pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, z rodziny od pokoleń związanej z Kościołem ewangelickim. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1996 roku, broniąc pracy magisterskiej pt. „Fenomenologia Świętości w ujęciu Rudolfa Otto”. Następnie został skierowany na praktykę kościelną do parafii w Skoczowie, a po niej w Bielsku Białej. Z dniem ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – 1 lutego 1998 roku – otrzymał delegację do służby wikariackiej w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, gdzie w 2003 roku wybrano go na stanowisko drugiego proboszcza.

Oprócz służby w parafii, od początku aktywnie uczestniczył w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, współorganizował liczne spotkania, nabożeństwa i modlitwy ekumeniczne. Był jednym z redaktorów Przewodnika po Dzielnicy Czterech Świątyń.

Od roku 2000 pełni funkcję duszpasterza więziennego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2010 roku z rąk ministra sprawiedliwości otrzymał brązowy medal za zasługi w pracy penitencjarnej.

W 2009 roku został powołany na członka komisji Systemu Internetowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która jest odpowiedzialna za wizerunek Kościoła w sieci. W roku 2011 został powołany na stanowisko redaktora naczelnego magazynu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Wiara i Mundur”. Od 2014 roku jest delegatem do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz wiceprzewodniczącym synodalnej komisji ds. pastoralnych. W 2015 roku konferencja duchownych Diecezji Wrocławskiej przydzieliła mu funkcję Diecezjalnego Wizytatora Lekcji Religii. W czerwcu ubiegłego roku Ogólnopolska Konferencja Duchownych wybrała go na delegata do kolejnej kadencji Synodu Kościoła.

Ksiądz Marcin Orawski jest żonaty i ma dwie córki.

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz