Synod w Międzyzdrojach

Podziel się

W niedzielę 20 października 2019 roku zakończyły się obrady Synodu Diecezji Wrocławskiej. Synodałowie obradowali w Międzyzdrojach od piątku, co jest tradycją jesiennych sesji. Tym razem nie tylko cieszono się wyjątkowym nadmorskim klimatem, ale też poruszano tematy związane z jego zmianami, ekologią i ewangelicką troską o stworzenie.

Wprowadzeniem do refleksji było kazanie biskupa prof. Marcina Hintza wygłoszone w rzymskokatolickim kościele św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach. Tekstem kazalnym była starotestamentowa historia potopu. Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej przypomniał, że Bóg obiecał Noemu nie zsyłać więcej na ludzkość tak dotkliwej klęski, nie oznacza to jednak, że sama ludzkość nie może do niej doprowadzić.

Myśl ta była kontynuowana podczas sobotniego wykładu pt. „Ewangelicka troska o stworzenie”. Biskup prof. Marcin Hintz przedstawił zarys refleksji nad zagadnieniem wychodząc od Pisma Świętego, poprzez okres Reformacji, aż do myśli teologów współczesnych. Referat był punktem wyjścia dla dyskusji w grupach, w których synodałowie rozmawiali o parafii jako miejscu troski o stworzenie, misji edukacyjnej Kościoła oraz ekologicznej modzie, biznesie i nauce.

Padło bardzo wiele ciekawych myśli i spostrzeżeń. Synod Diecezji Wrocławskiej rozważał konkretne propozycje wiązane z wdrażaniem ekologicznych rozwiązań na parafiach. Uczestnicy dyskusji dostrzegli też potrzebę uzupełnienia programu nauczania o większą ilość tematów rozwijających ekologiczną wrażliwość oraz przedkładania troski o środowisko ponad własną wygodę (chociażby w kwestii podróżowania samochodem).

Sesja zakończona została niedzielnym nabożeństwem ze spowiedzią i Komunią Świętą w kościele ewangelicko-augsburskim w Szczecinie oraz poczęstunkiem w parafii.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. biskup Waldemar Pytel. Szczególnym momentem było błogosławieństwo dla ks. Waldemara Szczugieła i jego żony z okazji 35. rocznicy ślubu. Podkreślano też obchodzone przed duchownych jubileusze. Proboszcz wałbrzyskiej parafii otrzymał życzenia z okazji 35-lecia ordynacji, a bp Ryszard Bogusz na 25-lecie konsekracji. Po nabożeństwie Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej podziękował wszystkim za przybycie i kościelne zaangażowanie oraz zamknął sesję.

ks. Paweł Meler

Related Images:


Podziel się