Synod Kościoła obradował we Wrocławiu

Podziel się

W dniach 8-10. kwietnia 2011 r. we Wrocławiu odbywały się obrady 9. sesji XII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Sesja Synodu zakończyła się w niedzielę.
Synod rozpoczął się od nabożeństwa, podczas którego kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, bp Ryszard Bogusz (tekst kazania: czytaj tutaj). Po przyjęciu porządku obrad ślubowanie złożył ks. Leszek Czyż, nowy członek Synodu Kościoła z listy duchownych. Następnie bp Jerzy Samiec przedstawił sprawozdanie z pełnienia posługi Biskupa Kościoła w 2010 r. i w pierwszych miesiącach bieżącego roku. 
 
Biskup Kościoła poinformował Synod o uruchomieniu nowej strony internetowej https://www.bik.luteranie.pl/, która prezentuje informacje urzędowe Kościoła. Biskup poruszył kwestię licznych szkoleń duchownych i świeckich pracowników Kościoła, które odbyły się w okresie sprawozdawczym. Postulował też stworzenie logo Kościoła, które stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Niezwykle ważne jest także zagadnienie tworzenia stanowisk Kościoła związanych z zagadnieniami społecznymi, etycznymi itp. Biskup omówił także zagadnienie aktualnych kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Kolejnym tematem były relacje z rządem RP, w tym kwestia Komisji Regulacyjnej. Przedstawił także aktualną sytuację Ośrodka Wydawniczego Augustana (drukarnia) i Wydawnictwa Augustana. Biskup J. Samiec wspomniał również duchownych, którzy zostali odwołani do wieczności w minionym roku. Synod został poinformowany o ordynacji, która odbyła się 6 stycznia. Na zakończenie Biskup Kościoła złożył podziękowania za dotychczasową współpracę członkom Konsystorza.
W kolejnym punkcie obrad bp J. Samiec zaprezentował również raport Przewodniczącego Kolegium Komisji Historycznej. Poinformował w nim Synod o aktualnym stanie prac Komisji i zmianach personalnych w jej obrębie. Do składu dołączył ks. Paweł Hause, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie, abiskup Jan Cieślar stał się członkiem Kolegium Komisji. Prace Komisji Historycznej ma zakończyć publikacja wyników badań w 2012 r.
 
Po obu wystąpieniach odbyła się dyskusja, a następnie przyjęto wygłoszone sprawozdanie i raport. Po wieczornej modlitwie, o 23.10 zakończył się pierwszy dzień obrad Synodu Kościoła. 
     
W sobotę, po porannej modlitwie kontynuowano składanie sprawozdań (Rady Synodalnej, Konsystorza, Komisji ds. Reformy Gospodarczej, finansowe Konsystorza). Następnie odbyła się dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i ich przyjęcie poprzez głosowanie. Udzielono również absolutorium Konsystorzowi za 2010 rok.
W związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP podjął uchwałę następującej treści: Uczcić pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej biciem dzwonów ewangelickich kościołów dnia 10 kwietnia o godz. 8.41 i wspomnieniem w czasie nabożeństw.
 
Kolejny ważny punkt obrad Synodu Kościoła to wybory wiceprezesa i radców Konsystorza.
 
Do wyborów wiceprezesa Konsystorza zgłoszono jednego kandydata, dotychczasowego wiceprezesa Adama Pastuchę. Po prezentacji kandydata oddano 60 głosów, spośród których 50 było za kandydaturą Adama Pastuchy, a 10 przeciw. Prezes Synodu ks. Waldemar Pytel ogłosił, że wiceprezesem Konsystorza wybrano Adama Pastuchę.     
 
Do wyborów duchownych i świeckich radców Konsystorza zgłoszono w sumie 11 osób. Każdy z nich miał możliwość trzyminutowej prezentacji. W głosowaniu uczestniczyło 59 synodałów.
W wyniku wyborów radcami duchownymi zostali
ks. Piotr Gaś z parafii Św. Trójcy w Warszawie – uzyskał 34 głosy  
ks. dr Marian Niemiec z parafii w Opolu – uzyskał 33 głosy
ks. Robert Sitarek z parafii w Kłodzku – uzyskał 32 głosy
 
Zastępcą duchownym został ks. Edwin Pech z parafii w Karpaczu.
 
Radcami świeckimi Konsystorza zostali:
Korneliusz Glajcar z parafii w Dzięgielowie – uzyskał 36 głosów
Bożena Polak z parafii w Katowicach – uzyskała 27 głosów
Jan Machalica z parafii w Bielsku – uzyskał 43 głosy
 
Zastępcą świeckim został Maciej Oczkowski z parafii w Wiśle. 
  
W kolejnej części obrad wysłuchano sprawozdań komisji synodalnych i instytucji kościelnych. Po dyskusji zatwierdzono złożone sprawozdania.  
 
W związku z tym, że w wyniku wyborów do Konsystorza jednym z radców został wybrany dotychczasowy członek Rady Synodalnej, Synod musiał przeprowadzić wybory uzupełniające do Rady Synodalnej. W ich wyniku radcą Rady Synodalnej została wybrana Maria Czudek z parafii w Gliwicach(27 głosów), a zastępcą Maciej Oczkowski z parafii w Wiśle (25 głosy).
 
Podczas kolejnych wyborów na Rzeczników Dyscyplinarnych Kościoła powołano: Przemysława Florjanowicza-Błachuta z parafii Św. Trójcy w Warszawie, Bernarda Rozwałkę z parafii w Poznaniu, ks. Romana Kluza z parafii w Brennej i ks. Mariana Bienioszka z parafii w Siemianowicach Śląskich.
 
Prezes Synodu zakomunikował również, że członkiem Komisji Rewizyjnej w miejsce ks. Mariana Niemca został dotychczasowy zastępca – Artur Steinert z parafii w Pszczynie.
 
Sobotnie obrady zakończyła modlitwa wieczorna.

W niedzielę, 10 kwietnia br. we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej odbyło się uroczyste nabożeństwo spowiednio-komunijne, połączone z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej i wprowadzeniem w urzędowanie wybranego wczoraj Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

  

„Droga do zbawienia prowadzi przez śmierć, przez krzyż i przelaną krew. W tę prefigurację wpisuje się historia Abrahama. (…) Wbrew światu i sobie samemu, Abraham zawierzył do końca. Przez wiarę chrześcijanie stają się żywymi kamieniami – członkami Kościoła. To jest wyzwanie dla nas… członków Synodu… Mamy budować się przez Słowo i wyjść do świata. Bóg zawarł z nami Nowe Przymierze, oparte na miłości. Żyjmy tym przymierzem!” – powiedział w kazaniu biskup Diecezji Katowickiej – ks. Tadeusz Szurman (czytaj całe kazanie: tutaj). Były to słowa skierowane w szczególności dla zaprzysiężonych członków Konsystorza (władzy wykonawczej Kościoła) oraz do Marii Czudek, którą Synod Kościoła wybrał do składu Rady Synodalnej.

 
Po kazaniu proboszcz pomocniczy Parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu – ks. Marcin Orawski zaprosił uczestników nabożeństwa do obejrzenia prezentacji zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej. Tej uroczystej chwili towarzyszył nastrojowy akompaniament organów, na których zagrał Dawid Ślusarczyk.
Następnie ks. M. Orawski odczytał biogramy ks. Adama Pilcha i ks. bpa Mieczysława Cieślara. Pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej i zmarłego tragicznie biskupa Diecezji Warszawskiej uczczono pieśnią „Pan zawołał sługę swego” (ŚE 928). Po jej zaśpiewaniu pieśni biskup Diecezji Cieszyńskiej – ks. Paweł Anweiler wspomniał w modlitwie zmarłych oraz prosił o błogosławieństwo i Boże prowadzenie dla ich rodzin.
 

W nabożeństwie wzięli udział członkowie Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz członkowie Parafii Opatrzności Bożej. Uroczystość we Wrocławiu stanowiła centralne obchody rocznicy katastrofy prezydenckiego samolotu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Ponadto duchowni i wierni Kościoła prowadzą, bądź biorą dziś udział w licznych uroczystościach rocznicowych na terenie całego kraju. W wielu parafiach ma miejsce prezentacja zbioru kazań śp. ks. Adama Pilcha.

 
Po wznowieniu obrad Synod zajął się rozpatrywaniem propozycji uchwał, zgłoszonych przez członków Synodu i władze Kościoła. Dokonano również wyboru sędziów Sądu Dyscyplinarnego.
 
Zostali nimi:
– Magdalena Rozwałka z parafii w Szczecinie
– ks. Dariusz Chwastek z parafii w Lublinie
– ks. Henryk Reske z parafii w Orzeszu
– Ciechowicz Elżbieta z parafii w Sopocie
– ks. Jan Kozieł z parafii w Cisownicy
– Anna Cieślar z parafii w Goleszowie
– Janusz Obracaj z parafii w Bielsku
– Irena Hajewska z parafii w Skoczowie
– Piotr Mańka z parafii w Słupsku
– Irena Morawska – Kornas z parafii w Mikołowie
– Jarosław Płuciennik z parafii w Łodzi
– Ryszard Jerosz z parafii w Szczytnie
  
9. sesję Synodu zakończył  podziękowaniami ks. Waldemar Pytel, bp Paweł Anweiler modlitwą, a bp Jerzy Samiec błogosławieństwem.

 

za www.luteranie.pl, www.zwiastun.pl

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz