Rok Reformacji w Lubaniu

Podziel się

500 lat protestantyzmu na Śląsku

Polsko-niemiecka wystawa, wykłady, prelekcje, akcje charytatywne, dużo historii, ale także dużo sportowych emocji – wszystko po to, aby upamiętnić odnowę Kościoła, jaka rozpoczęła się pięć wieków temu w zachodnim chrześcijaństwie. Parafia Ewangelicka w Lubaniu również obchodziła rocznicę reformacji.

Muzeum Śląskie w Görlitz przygotowało polsko-niemiecką wystawę objazdową „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie. 500 lat protestantyzmu na Śląsku”, która gościła także w Lubaniu od 4 do 7 września 2017 roku.

Wystawa składała się z bogato ilustrowanych plansz przedstawiających rozprzestrzenianie się idei reformacji zapoczątkowanej w XVI w.

Połączona była z cyklem wykładów dotyczących historii protestantyzmu, Kościoła Marii Panny oraz prezentacją odrestaurowanych XV-wiecznych krzyży (tzw. zacheuszek).

Parafialne obchody Roku Reformacji w Parafii Ewangelickiej w Lubaniu obchodziliśmy, prezentując we wnętrzu naszego Kościoła Marii Panny wystawę poświęconą protestantyzmowi na Śląsku. Sama nazwa 500 lat, a nie 500-lecie, dużo mówi.

To nie było jednorazowe wydarzenie, lecz proces, który trwa do dnia dzisiejszego. Prezentowana we wnętrzu naszego kościoła wystawa pokazywała w bardzo dużym skrócie przemiany.

Od wybuchu Reformacji w 1517 roku i szybkim dotarciu idei reformacji na Śląsk, aż po współczesność – mówi ksiądz Cezary Królewicz, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu.

Przez cztery dni od 4 do 7 września prowadzone były wykłady tematyczne poświęcone etyce ewangelickiej, edukacji i reformacji, muzyce oraz zagadnieniu kamienia, w którym zawarta została wiara i jej historia.

W trakcie trwania wykładów prezentowano odrestaurowane zacheuszki, czyli krzyże konsekracyjne, oraz sakramentarium pochodzące z XV wieku.

Jubileusz pięciuset lat reformacji obchodzony jest na całym świecie. Rozpoczął się 31 października 2016 roku i zakończy się 31 października roku bieżącego.

Ma to związek z symbolicznym początkiem reformacji, czyli przybiciem w Wittenberdze 95 tez przez ks. Marcina Lutra. Fakt ten rozpoczął w kościele szesnastowiecznym wielką dysputę, która miała doprowadzić do odnowy życia kościoła chrześcijańskiego.

W dniach 9-12 września miał miejsce Bieg Reformacji, mający upamiętnić odnowę Kościoła.

Ta inicjatywa miała na celu pokazanie, że warto przekraczać granice – granice wiary. Ośmiu uczestników biegu, wśród których znaleźli się także duchowni, przebiegli trasę 842 km goszcząc w 27 parafiach, także w Lubaniu.

W Lubaniu powitaliśmy biegaczy w niedzielę 10 września.  Rozpoczęli swój bieg w Wittenberdze (miejsca rozpoczęcia reformacji) a zakończyli w Cieszynie (kolebce reformacji na ziemiach polskich).

Równolegle do biegu Diakonia Kościoła w ramach akcji: „Biegniemy i pomagamy”, zbierała fundusze dla Łukasza – trzynastoletniego chłopca cierpiącego na zanik mięśni, który poprzez rehabilitacje będzie mógł przekraczać swoje własne granice.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przybyli, dyskutowali i okazali serce. Było nam bardzo milo gościć w naszej Parafii wszystkich tych, którzy brali udział w tym wyjątkowym jubileuszu – dziękował ks. proboszcz Cezary Królewicz

Kamila Rybak z Łużyckiego Centrum Rozwoju

Wydarzeniu towarzyszył plakaty >>>

 


Podziel się

Dodaj komentarz