Ordynacja diakonacka w Szczecinie

Podziel się

11 maja 2013 roku w Kościele Świętej Trójcy w Szczecinie miała miejsce podniosła uroczystość ordynacji Izabeli Sikory na duchownego ewangelickiego w posłudze diakona. Święceń diakonackich dokonał ks. bp Jerzy Samiec zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce. Asystentami ordynowanej byli ks. Karol Bauman oraz ks. Sławomir J. Sikora ze Szczecina,  błogosławieństwa udzielił również ks. dr Christopher Ehricht oraz superintendent z Pasewalku Andeas Haerter, a do grona duchownych Diecezji Wrocławskiej przyjął panią diakon bp Ryszard Bogusz. W nabożeństwie brali również udział inni księża ewangeliccy z Polski i Niemiec oraz goście ekumeniczni. Radę Miasta Szczecin reprezentowała vice przewodnicząca Urszula Pańka, a przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Marek Tałasiewicz przesłał życzenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW kazaniu skierowanym do ordynowanej ks. bp Samiec przypomniał, jaką rolę pełni w ewangelickim Kościele w Polsce diakon. Podkreślił znaczenie służby pomocniczej w parafii, która obejmuje bardzo wiele obszarów codziennego życia: nauczanie religijne dzieci i młodzieży, kaznodziejstwo, praca ewangelizacyjno – misyjna, diakonijna, ekumeniczna oraz szeroko rozumiane duszpasterstwo. Życzył ordynowanej wiele wytrwałości, cierpliwości oraz kontynuowania służby w Kościele z radością i w duchu miłości.

Kazanie wygłosiła diakon Izabela Sikora. W oparciu o słowa z Księgi Proroka Jeremiasza złożyła swoje świadectwo wiary, które było jej historią wejścia na drogę łaski Bożej i służby dla drugiego człowieka. Dziękowała wielu osobom, które opowiadały jej Ewangelię w różnych okresach jej życia oraz poparły jej starania, aby ten dzień ordynacji diakonackiej mógł mieć miejsce. Swoje kazanie zakończyła słowami z Księgi Kaznodziei Salomona „Wszystko ma swój czas …”.

W czasie nabożeństwa śpiewał ekumeniczny zespół instrumentalno – wokalny Pomerania Ensemble, który zaprezentował ewangelicką muzykę dawnego Szczecina. Wystąpił również chór parafialny z Poznania, który wykonał między innymi pieśń ks. Dietricha Bonhoeffera. Po zakończeniu nabożeństwa do Kościoła weszły dzieci z parafii śpiewając ulubioną pieśń diakon „Ty prowadzisz mnie”, wręczyły jej ogromne serce z własnymi podpisami oraz obdarowały tulipanami.

W imieniu Niemieckiego Kościoła Północnego życzenia złożył ks. Matthias Tuve, partnerską parafię św. Mikołaja w Hamburgu reprezentował diakon Lorenz Hansen, ordynowaną w imieniu ewangelickich diakonów oraz Synodalnej Komisji ds. Kobiet pozdrowiła diakon Anna Kajzar, a w imieniu szczecińskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Stanisław Bosy z Kościoła Polskokatolickiego. Na koniec życzenia złożyła Rada Parafialna ze Szczecina, w której diakon nadal będzie służyła.

Po oficjalnych uroczystościach był wspólny poczęstunek dla wszystkich obecnych na nabożeństwie oraz czas na rozmowy przy stołach w ogrodzie przy Kościele, a następnie miał miejsce uroczysty obiad w Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. D. Bonhoeffera.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia, obecność, zaangażowanie i  modlitwy!

 

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz