Nowa Rada Parafialna w Szczecinie

Podziel się

3. lipca 2011 roku w Szczecinie miała miejsce ważna uroczystość. Ks. bp Ryszard Bogusz Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej wprowadził w urzędowanie nową Radę Parafialną, która została wybrana przez Zgromadzenie Parafialne (składające się ze wszystkich zarejestrowanych członków parafii spełniających przewidziane w Prawie Wewnętrznym warunki).

W czasie nabożeństwa ks. Sławomir Sikora podziękował najpierw ustępującej Radzie Parafialnej. Podziękował za owocną współpracę, przyjazną i otwartą atmosferę w czasie posiedzeń. Oparł swoje rozważanie na Liście św. Pawła do Filipin, podkreślając, że tak jak dla Pawła zbór w Filipii miał szczególne znaczenie, tak i Rada Parafialna dla obecnego pastorostwa na stałe zapisała się w ich sercach. Szczególnie podziękował radnym, którzy nie będą kontynuować swojej pracy w Radzie Parafialnej. Radni otrzymali książki, a ich współmałżonkowie kwiaty. To oni nie tylko zgadzają się na zaangażowanie swoich małżonków w parafii, ale również pomagają realizować różne zadania.

Następnie ks. bp Bogusz przypomniał następujące zadania Rady Parafialnej oraz wprowadził nową Radę Parafialnej, która składa się z 8 przedstawicieli ze Szczecina, 1 osoby z grupy niemieckojęzycznej, po jednym przedstawicielu z filiałów z Kłodzina i Trzebiatowa. Radni złożyli ślubowanie.

Po nabożeństwie otwarta została w Kościele wystawa prac młodzieży polsko – niemieckiej upośledzonej umysłowo „Wyjście Narodu Izraelskiego z Egiptu – od niewoli do wolności”.

za www.luteranie.pl/szczecin

3. lipca 2011 roku miała miejsce w naszej parafii ważna uroczystość. Ks. bp Ryszard Bogusz Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej wprowadził w urzędowanie nową Radę Parafialną, która została wybrana przez Zgromadzenie Parafialne (składające się ze wszystkich zarejestrowanych członków parafii spełniających przewidziane w Prawie Wewnętrznym warunki).

W czasie nabożeństwa ks. Sławomir Sikora podziękował najpierw ustępującej Radzie Parafialnej. Podziękował za owocną współpracę, przyjazną i otwartą atmosferę w czasie posiedzeń. Oparł swoje rozważanie na Liście św. Pawła do Filipin, podkreślając, że tak jak dla Pawła zbór w Filipii miał szczególne znaczenie, tak i Rada Parafialna dla obecnego pastorostwa na stałe zapisała się w ich sercach. Szczególnie podziękował radnym, którzy nie będą kontynuować swojej pracy w Radzie Parafialnej. Radni otrzymali książki, a ich współmałżonkowie kwiaty. To oni nie tylko zgadzają się na zaangażowanie swoich małżonków w parafii, ale również pomagają realizować różne zadania.

Następnie ks. bp Bogusz przypomniał następujące zadania Rady Parafialnej oraz wprowadził nową Radę Parafialnej, która składa się z 8 przedstawicieli ze Szczecina, 1 osoby z grupy niemieckojęzycznej, po jednym przedstawicielu z filiałów z Kłodzina i Trzebiatowa. Radni złożyli ślubowanie.

Po nabożeństwie otwarta została w Kościele wystawa prac młodzieży polsko – niemieckiej upośledzonej umysłowo „Wyjście Narodu Izraelskiego z Egiptu – od niewoli do wolności”.

za www.luteranie.pl/szczecin

3. lipca 2011 roku miała miejsce w naszej parafii ważna uroczystość. Ks. bp Ryszard Bogusz Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej wprowadził w urzędowanie nową Radę Parafialną, która została wybrana przez Zgromadzenie Parafialne (składające się ze wszystkich zarejestrowanych członków parafii spełniających przewidziane w Prawie Wewnętrznym warunki).

W czasie nabożeństwa ks. Sławomir Sikora podziękował najpierw ustępującej Radzie Parafialnej. Podziękował za owocną współpracę, przyjazną i otwartą atmosferę w czasie posiedzeń. Oparł swoje rozważanie na Liście św. Pawła do Filipin, podkreślając, że tak jak dla Pawła zbór w Filipii miał szczególne znaczenie, tak i Rada Parafialna dla obecnego pastorostwa na stałe zapisała się w ich sercach. Szczególnie podziękował radnym, którzy nie będą kontynuować swojej pracy w Radzie Parafialnej. Radni otrzymali książki, a ich współmałżonkowie kwiaty. To oni nie tylko zgadzają się na zaangażowanie swoich małżonków w parafii, ale również pomagają realizować różne zadania.

Następnie ks. bp Bogusz przypomniał następujące zadania Rady Parafialnej oraz wprowadził nową Radę Parafialnej, która składa się z 8 przedstawicieli ze Szczecina, 1 osoby z grupy niemieckojęzycznej, po jednym przedstawicielu z filiałów z Kłodzina i Trzebiatowa. Radni złożyli ślubowanie.

Po nabożeństwie otwarta została w Kościele wystawa prac młodzieży polsko – niemieckiej upośledzonej umysłowo „Wyjście Narodu Izraelskiego z Egiptu – od niewoli do wolności”.

za www.luteranie.pl/szczecin


Podziel się

Dodaj komentarz