Muzyczna ekumenia

Podziel się

Muzyka jest w stanie przekraczać wszelkie granice. Taką tezę udowadniali prelegenci z całego świata, którzy przyjechali do Wrocławia, aby w dniach 11-13 września 2017 roku wziąć udział w konferencji naukowej organizowanej przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

„Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich. Kształtowanie tradycji i muzyczna ekumenia” – pod takim tytułem konferencji uczestnicy mogli posłuchać wykładów na temat śląskich śpiewników ewangelickich, historii muzyki we świdnickim Kościele Pokoju i parafiach wrocławskich, opracowań chorału protestanckiego w śląskiej muzyce organowej czy dzieł kantorów parafii luterańskich we Wrocławiu. To jedynie niektóre z wystąpień, które razem przybliżały wartość muzyki dla Śląska oraz jej uniwersalizm.

Szczególne miejsce podczas wydarzenia pełniło upamiętnienie wrocławskiego kantora kościoła św. Bernarda – Adolfa Hesse, który przez swój wkład w muzykę nazywany jest „Śląskim Bachem”. W czasie konferencji miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonał Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej – bp Waldemar Pytel. Adolf Hesse był zarówno kompozytorem, jak i dyrygentem, krytykiem oraz popularyzatorem kultury muzycznej na Dolnym Śląsku. O jego wyjątkowym znaczeniu świadczyły liczne koncerty, które wykonywał w najważniejszych ośrodkach muzyki całej Europy.

Dopełnieniem konferencji były występy znakomitych muzyków z Samuelem Kummerem, kantorem kościoła Frauenkirche w Dreźnie, na czele. Sam wykonawca podkreślał, że miał okazję zaprezentować się grając na najlepszym instrumencie we Wrocławiu, który znajduje się w luterańskiej parafii Opatrzności Bożej.

Muzyka jest w stanie przekraczać wszelkie granice. Nie tylko te administracyjne czy państwowe, ale, co ważniejsze, granice stawiane przez ludzi w ich pojmowaniu świata i wiary. Ekumeniczny wymiar konferencji oraz obecność znakomitych prelegentów i wykonawców z różnych miejsc podkreślały ten fakt oraz wskazywały, że mimo różnych przekonań dziedzictwo dawnych mistrzów muzyki kościelnej zachwyca wszystkich i może być punktem wyjścia do merytorycznej i otwartej dyskusji.

Ks. Paweł Meler


Podziel się

Dodaj komentarz