List bpa Markusa Dröge do Diecezji Wrocławskiej z okazji 100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę

Podziel się

Najprzewielebniejsi Księża Biskupi,

Siostry i Bracia w Chrystusie,

pełni wdzięczności wspominamy ostatnie dwa lata, które nas – sąsiadów w Europie Środkowej -obdarowały pięknymi jubileuszami: w roku 2016 obchodziliśmy 1050-lecie chrztu Polski, w roku 2017 – 500-lecie Reformacji, 600-lecie instytucji prymasa w Polsce oraz 750-lecie kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej.

Przed nami kolejny jubileusz. 11. listopada przed stu laty, wraz z zakończeniem wojny światowej nastąpił ogromny przełom, który przyniósł wolność i niezależność, które zupełnie odmieniły nasze narody.

Znaczący dla Niemców impuls, aby odważnie zawalczyć o solidarne społeczeństwo, przyszedł na przełomie 1989 i 1990 roku właśnie z Polski.

„Okrągły Stół”, jako środek do wzajemnego pokojowego międzynarodowego porozumienia, zainicjowany został w Warszawie i był przykładem także dla Niemiec Wschodnich! Zawsze będziemy o tym pamiętać.

Oby powierzone nam dobro wolności prowadziło nas codziennie tam, gdzie na nowo możemy spotkać Pana Kościoła – Jezusa Chrystusa, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, Syna Bożego. W niego wierzymy i wyznajemy jako Pana. Dla naszego ewangelickiego Kościoła w Niemczech przekonania religijne odzwierciedlone w historii powinny być wciąż na nowo przywoływane: „Odrzucamy fałszywą naukę, jakoby Kościół mógł i musiał uznawać za źródło zwiastowania coś poza lub obok Jedynego Słowa Boga lub też inne wydarzenia, moce, osoby i prawdy za Boże Objawienie.” (I teza Deklaracji z Barmen, 1934 rok).

Zarówno w Niemczech jak i w Polsce trwamy w ekumenicznej społeczności wyznawców tego samego Chrystusa, który jest pełen łask dla wszystkich. Mimo różnic w niektórych poglądach czy tradycjach, mamy świadomość związania ze sobą przez życiodajne Słowo Boga, Jezusa Chrystusa, które jest większe i wznioślejsze niż wszystko, co jesteśmy w stanie wymyśleć i uczynić.

Na Jego Słowo pragniemy właściwie wykorzystywać naszą wolność służąc Bogu i innym ludziom w każdej potrzebie. Gesty i dowody miłosierdzia są początkiem uniwersalnego języka chrześcijan.

W naśladowaniu Chrystusa chcemy uczyć się pokory, która umożliwi nam rozpoznanie wielkiego jako wielkie, małego jako małe. Jego Słowo ma w sobie siłę, żeby zmienić wszystko w jednym momencie. W nim jest źródło odwagi do pojednania, budowania mostów oraz pokoju. Taka zmieniająca i odnawiająca siła jest ukryta w Bożym Słowie tak długo, aż jej nie usłyszymy, przyjmiemy i zamienimy w czyn. Tej siły doświadczaliśmy w Niemczech na wiele sposobów jako aktu wyzwolenia, także dzięki Wam drodzy Bracia.

Z całego serca dziękujemy Wam za każdy rodzaj wolności otrzymanej na nowo, możliwości spotkania, wspólnej modlitwy i śpiewu. Kiedy przyglądamy się naszej sąsiedzkiej historii, na naszą uwagę zasługują dwie kwestie. Z jednej strony nasze sąsiedztwo pośrodku Europy jest jak serce z dwiema komorami. Obyśmy rozpoznali w tym obrazie naszą odpowiedzialność za całość. Z drugiej strony, po raz pierwszy w naszej historii od zakończenia niszczycielskiej II Wojny Światowej, naszą granicę wyznaczają dwie rzeki.

Wydaje się, że na brzegu rzeki zatrzymano nas, abyśmy się zastanowili nad tym, co może nas zjednoczyć. Jednoczą nas nurty wody. Nieprzerwanie, cicho i potężnie płynie między nami podstawowy element życia. Jest to symbol każdej egzystencji, która zanurzona jest w nieskończonej miłości Boga. Tutaj żadna kropla nie ginie i na końcu swojego biegu znajduje ujście w wielkim morzu. Na brzegu przysłuchujemy się szumom wody, które są zaproszeniem do udziału w symfonii życia na chwałę Pana, Wybawiciela i Pocieszyciela. Niech głos każdego z nas przyłączy się do Bożej orkiestry i zagra na swoim instrumencie!

Drodzy Bracia!

Przyjmijcie nasze najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Niech wolność w Chrystusie skłoni nas do wspólnego spotykania się w radości oraz połączy nas na chwałę tego, który jest Panem życia. On jest źródłem, przyczyną i celem wszystkiego co jest i co będzie.

Wasz w Chrystusie

dr Markus Dröge

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz