Jubileusz 40 lat posługi duszpasterskiej biskupa Ryszarda Bogusza

Podziel się

W sobotę 8 października 2016 roku w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej zgromadzili się parafianie, duchowni ewangeliccy i ekumeniczni oraz goście z Wrocławia, kraju i zagranicy aby wspólnie podziękować Bogu za 40 lat posługi duszpasterskiej biskupa Ryszarda Bogusza. bpbogusz40latposlugiUroczystość swoim śpiewem uświetniła Capella Ecumenica pod dyrekcja Adama Rajczyby oraz Kameralny Chór Żeński pod dyrekcją kantora naszej parafii, Dawida Ślusarczyka.Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem duchownych i powitaniem gości wśród których znaleźli się m.in. Biskup Kościoła Jerzy Samiec, biskup senior Jan Szarek, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej bp Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Katowickiej bp Marian Niemiec, bp senior Diecezji Cieszyńskiej Paweł Anweiler, bp Martin Herche z Görlitz (EKBO); z Kościoła Rzymskokatolickiego: ks. Henryk kardynał Gulbinowicz, apb metropolita wrocławski Józef Kupny, abp senior Marian Gołębiewski, ks. Prof. Michał Czajkowski; z Kościoła Prawosławnego ks. mitrat Aleksander Konachowicz i ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz; z Kościoła Metodystycznego ks. Krzystof Wolnica; z Kościoła Chrześcijan Baptystów prezbiter Daniel Trusiewicz; z Kościoła Zielonoświątkowego pastor Edward Pawłowski. Gminę Wyznaniową Żydowską reprezentował pan Jerzy Kichler, a muzułmanów – imam Ali Abi Issa. Nie zabrakło też prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, rektorów wrocławskich uczelni oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego z konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec Elisabet Wohlbers na czele.

Kazanie oparte o werset z Księgi Jozuego („A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu.” Joz. 24,15) wygłosił Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Przedstawił drogę życiową Jubilata, począwszy od zaangażowania w grupie młodzieżowej, przez studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ordynację w 1976 roku, działalność jako proboszcza wrocławskiej parafii, wreszcie – jako zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej i Prezesa Diakonii Polskiej. Podkreślał, że po rozlicznych owocach działalności można stwierdzić, że biskup i jego dom, podobnie jak Jozue, służyli wiernie Panu.

Po kazaniu przyszedł czas na życzenia. Z uwagi na ograniczenia czasowe, w czasie nabożeństwa mogli je złożyć tylko niektórzy. Listy gratulacyjne odczytali abp Józef Kupny i (w imieniu prawosławnego biskupa Jeremiasza) ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Biskup Waldemar Pytel mówił o trudnej, pełnej wyrzeczeń posłudze biskupa Bogusza, która odbijała się na jego życiu rodzinnym oraz o jego wizjach, które z sukcesem realizował. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przemawiał bardzo krótko – powiedział, że „wszystkie Ryśki to fajne chłopaki” i przekazał biskupowi medal „Zasłużony dla Wrocławia”. Kurator parafii Jacek Sowa zaczął swoje życzenia od słów „czterdzieści lat minęło jak jeden dzień”, 40 lat, które dla naszej parafii były dobrym czasem – czasem budowania i rozwoju. Dzięki biskupowi adres Kazimierza Wielkiego 29 to miejsce, które chętnie odwiedza wielu ludzi, nie tylko parafian. Następnie wraz z ks. Marcinem Orawskim przekazał prezent – „Księgę Dobrych Życzeń”, na którą złożyły się wspomnienia i życzenia nadesłane przez wielu ludzi.

Biskup Bogusz podziękował za życzenia, żartobliwie odpowiadając na niektóre z wcześniejszych wypowiedzi. Następnie przyjął błogosławieństwo z rąk biskupów: Samca, Szarka i Anweilera.

Po nabożeństwie goście kontynuowali świętowanie jubileuszu w Kamienicy pod Aniołami, gdzie w sali konferencyjnej przygotowano bankiet. Pani Anna Wojciechowska i Ewelina Szczęsna przeszły same siebie, przyrządzając mnóstwo smacznych i łatwych w konsumpcji na stojąco dań, które szybko znikały ze stołu. Niestety, ksiądz biskup, który przyjmował życzenia, musiał bardzo długo czekać, zanim sam mógł ich spróbować.

Osobom, które wzięły udział w uroczystościach na pewno pozostanie w pamięci pozbawiona patosu atmosfera, pełne poczucia humoru wystąpienia biskupa Bogusza i zaproszonych gości oraz ogromna życzliwość, z jaką wszyscy spotkali się zarówno w kościele, jak i w położonej na terenie Centrum Ewangelickiego Kamienicy pod Aniołami.

za www.naszaparafia.pl

Biskup Ryszard Bogusz urodził się 2 marca 1951 r. w Bielsku-Białej, gdzie ukończył szkołę średnią w roku 1970. Po maturze podjął studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracę magisterską obronił w roku 1975, a 11 czerwca 1976 r. został ordynowany na księdza ewangelickiego. Tego samego roku rozpoczął wikariat we wrocławskiej parafii Opatrzności Bożej u ówczesnego seniora Diecezji Wrocławskiej – ks. Waldemara Lucera. W 1981 roku został administratorem, a w 1992 r. proboszczem parafii Opatrzności Bożej. Wybrany i konsekrowany na urząd Biskupa Diecezji Wrocławskiej w 1994 roku, funkcję tę piastował do 2015 roku.
 
Biskup Bogusz jest sekretarzem sekretarz wrocławskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, proboszczem ewangelickiej parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, członkiem Rady Fundacji Krzyżowa dla europejskiego porozumienia, członkiem fundacji charytatywnej Wrocław – Dortmund, fundacji Ręce rękom, członkiem Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą.Od 2005 roku jest prezesem Diakonii Polskiej.Został wielokrotnie odznaczony m.in. jako zasłużony dla miasta i województwa wrocławskiego. Jest laureatem nagrody Brata Alberta.

Podziel się

Dodaj komentarz