Jubileusz 25-lecia ordynacji

Podziel się

30 listopada 1986 roku, w ewangelickim Kościele Pokoju w Świdnicy ordynowani na duchownych zostali ks. Waldemar Pytel oraz ks. Janusz Holesz z parafii w Czechowicach -Dziedzicach. Dokładnie w 25. rocznicę tego wydarzenia, w świdnickim kościele odbyło się wieczorne nabożeństwo dziękczynne. W uroczystościach licznie wzięli udział wierni, mieszkańcy miasta, władze samorządowe oraz księża i biskupi na czele ze zwierzchnikiem Kościoła bp Jerzym Samcem.

Uroczystość była połączona także z 25-leciem służby duszpasterskiej ks. Waldemara Pytla w świdnickiej parafii ewangelickiej. W jubileuszowym nabożeństwie uczestniczyli także zwierzchnik diecezji bp Ryszard Bogusz, bp Jan Szarek, bp Tadeusz Szurman, bp Paweł Anweiler oraz ordynariusz diecezji świdnickiej bp Ignacy Dec wraz z duchowieństwem Kościoła rzymskokatolickiego.

Po nabożeństwie, jubilaci wraz z gośćmi uczestniczyli w dalszej części uroczystości w teatrze miejskim w Świdnicy. W słowach życzeń i podsumowań minionych 25 lat współpracy z ks. Waldemarem Pytlem dominował podziw i szacunek dla wkładu ewangelików – na czele z ich proboszczem – w kształtowanie oblicza Świdnicy na płaszczyźnie kulturalnej, społecznej, edukacyjnej i duchowej. Wspominano jak miasto i Kościół Pokoju wyglądały wtedy, a jak funkcjonują obecnie. Nie do przecenienia jest fakt olbrzymiego wkładu diasporalnej parafii ewangelickiej w życie miasta, jego mieszkańców i całego regionu wyrażający się mi. w liczbie przedstawicieli świdnickich instytucji reprezentowanych na uroczystości.

Ewangelicki Kościół Pokoju w Świdnicy wraz z Kościołem Pokoju w Jaworze są wśród siedemnastu polskich obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

za https://bik.luteranie.pl

 


Podziel się

Dodaj komentarz