Jubileusz 10-lecia Diakonii Wang i Stacji Socjalnej Zakonu Joannitów

Podziel się

W piękny niedzielny poranek 11.09.2011 roku w kościele Wang w Karpaczu zebrali się parafianie oraz zaproszeni goście na dziękczynnym nabożeństwie z okazji jubileuszu 10-lecia Diakonii Wang oraz Stacji Socjalnej Zakonu Joannitów.

Kazanie wygłosił ks. biskup Ryszard Bogusz, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, a jednocześnie Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Ksiądz biskup swoje kazanie oparł na tekście, które jest mottem naszej działalności diakonijnej „Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu” (Hbr 13,6). Podziękował On wszystkim zaangażowanym w tworzenie, działanie i rozwój Diakonii Wang – radzie parafialnej, parafianom, pracownikom, wolontariuszom i księdzu proboszczowi Edwinowi Pechowi. Był to ważny akcent tych uroczystości. Ale najważniejszym było dziękczynienie Bogu za Jego błogosławieństwo w czasie tych 10 lat istnienia Diakonii Wang.
Podczas nabożeństwa śpiewały dwa Chóry: Ekumeniczny z Karpacza i Tonikum z Berlina. Ten ostatni miał też koncert w sobotni wieczór.
 
Początki były trudne, lecz Pan Bóg, przy pomocy życzliwych ludzi wspierał i pomagał. Dzisiaj działania Diakonii Wang to: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ośrodek Szkoleniowy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wydający certyfikat Polskiej Rady Resuscytacji.
 
Przy Diakonii Wang działają również dwa kluby: Klub Arkadia dla dzieci i młodzieży z Karpacza Górnego oraz Klub Integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 
Po nabożeństwie w Ośrodku Wczasowo-Szkoleniowym Wang, należącym do Parafii Wang , miała miejsce prezentacja wszystkich obszarów działalności naszej Diakonii. Ksiądz biskup Ryszard Bogusz wręczał piękne obrazy – zdjęcia Kościoła Wang zasłużonym osobom.
Ostatni punktem programu obchodów jubileuszowych był wspólny bankiet w tymże Ośrodku.

Z nadzieją na dalszą owocną pracę i służbę dla bliźnich z życzeniami Bożego błogosławieństwa ruszamy do naszej codziennych zadań.

Tekst: Bogusława Pech

Foto: Zbigniew Kulik


Podziel się

Dodaj komentarz