Honorowy Obywatel Jawora

Podziel się

11 listopada 2017 roku, w dniu Święta Niepodległości, ale także Święta Miasta, w wypełnionym po brzegi jaworskim teatrze, odbyło się wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jawora ks. Tomaszowi Stawiakowi. Nieobecnego na uroczystości Proboszcza reprezentowała małżonka – Marzena Stawiak, a stosowną laudację wygłosił biskup senior Ryszard Bogusz.

Słowo podziękowania, a także usprawiedliwienia nieobecności, przekazał ks. Stawiak w nagraniu odtworzonym na telebimie, a Biskup Bogusz w swej laudacji podkreślił zaangażowanie i wysiłek na rzecz Parafii Ewangelickiej, Kościoła Pokoju i Jawora, którymi ks. Stawiak zasłużył na ten zaszczytny tytuł.

Odbierając dyplom i statuetkę Marzena Stawiak podkreśliła, że wyróżnienie to jest nagrodą dla całej Parafii Ewangelickiej, a wyróżnienie ewangelickiego duchownego jest dowodem na to, że Miasto Jawor stawia na tolerancję i różnorodność, co musiało brzmieć szczególnie 11 listopada 2017 r.

To nie pierwsze wyróżnienie ks. Tomasza. W 2015 roku otrzymał srebrny medal Zasłużony dla Dolnego Śląska, a w marcu 2017 roku Minister Kultury osobiście pogratulował księdzu wyników i wysokiej jakości merytorycznej i formalnej składanych do Ministerstwa wniosków o dotację na remont kościoła.

Autor: A.P.

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz