Archiwum kategorii:

Nagroda Kościoła dla Fundacji Anna w Gostkowie

Zaproszenie na uroczystości w Warszawie.

10 września 2021 r. odbędzie się w Warszawie uroczystość wręczenia Nagrody Kościoła im. Anny Wazówny, która została przyznana Fundacji Anna w Gostkowie.

W programie :

  • wystąpienie prof. Adama Bodnara
  • panel dyskusyjny pt:. „Godność nie umiera. Wyzwania i dobre praktyki w działaniach na rzecz ochrony starych cmentarzy”.

Wstęp wolny

Z uwagi na planowany posiłek, prosimy o rejestrację na adres: bik@luteranie.pl do 5 września 2021 roku.

Kapituła Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny na swoim posiedzeniu 20 kwietnia 2021 roku jednogłośnie zadecydowała, że laureatem nagrody w 2021 roku została Fundacja Anna w Gostkowie.

Kapituła przyznając nagrodę doceniła działalność fundacji, która powstała w 2016 r. w celu ratowania cmentarza ewangelickiego dawnych mieszkańców Gostkowa i okolicznych miejscowości. Kapituła podkreśliła, że w Polsce działa wiele organizacji i osób fizycznych, które zajmują się ochroną starych cmentarzy, którym należy również podziękować za opiekę nad ewangelickimi cmentarzami.

Nagroda zostanie wręczona w Warszawie, 10 września podczas konferencji, na którą prócz laureatek, zostaną też zaproszone organizacje i osoby działające na rzecz ochrony cmentarzy,  zrzeszone w Inicjatywie „(Nie)zapomniane cmentarze”.

O Fundacji Anna w Gostkowie

W 2015 r. cmentarz ewangelicki w Gostkowie (nieopodal czeskiej granicy na Dolnym Śląsku), miał podzielić los wielu podobnych miejsc na tzw. Ziemiach Odzyskanych, tj. zostać sprzedany i zlikwidowany. Pochodzące rodem z Wielkopolski – matka i córka: Halina Bryk i Angelika Babula obserwowały wiele razy podobne działania w sąsiednich miejscowościach, gdzie nie tylko ślad ginął po dawnych cmentarzach, ale i rozbierane były opustoszałe kościoły, plebanie i szkoły ewangelickie.

W październiku 2015 r. Angelice Babuli udało się odkupić teren cmentarza w Gostkowie i wraz ze swoją mamą powołać 19 stycznia 2016 r. Fundację Anna w Gostkowie. Swoją nazwę fundacja wzięła od imienia śp. Anny Renner, której imię i nazwisko były wyrzeźbione na pierwszym nagrobku odnalezionym podczas porządkowania cmentarza. Cmentarz ewangelicki w Gostkowie, założony został w 1856 r., po północnej stronie kościoła (obecnie w ruinie). Parafia Ewangelicka w Gostkowie przestała istnieć po drugiej wojnie światowej, a miejscowy cmentarz ewangelicki był wielokrotnie profanowany.

Od 2016 r. osoby skupione wokół Fundacji Anna w Gostkowie, konsekwentnie angażują swój czas, środki oraz energię, przywracając temu miejscu utraconą godność. Dzieje się to na różnych płaszczyznach. Z jednej strony rewitalizowane są groby, alejki i całe otoczenie cmentarza. Z drugiej strony działacze Fundacji Anna w Goskowie starają się budować mosty między ludźmi z różnych pokoleń, o różnym pochodzeniu, wyznaniu czy narodowości. Po kilku latach intensywnych działań na polu edukacyjnym, w lokalnej społeczności rośnie przekonanie, że nie wszyscy przedwojenni mieszkańcy Dolnego Śląska wspierali ideologię nazistowską, a najczęściej byli zwykłymi ludźmi, którym przyszło żyć w trudnych czasach i warto szanować ich miejsce pochówku. Dzięki staraniom członków fundacji, młodzież z całego województwa odwiedza gostkowski cmentarz, poznając historię ziemi, na której mieszka i zyskuje wrażliwość wielkiego bogactwa kulturowego Śląska. Podejmowane działania stały się modelowym przykładem, naśladowanym w innych częściach Polski. Co ważne, przy okazji rewitalizacji cmentarza udało się stworzyć atmosferę sprzyjającą spotkaniom polsko-niemieckim, które skutkują budowaniem pojednania między oboma narodami na najbardziej elementarnym, międzyludzkim poziomie. Działania podejmowane w Goskowie sprzyjają także budowaniu pojednania między chrześcijanami różnych wyznań. Fundacja Anna w Gostkowie aktywnie uczestniczy i wspiera inicjatywę (Nie)zapomniane cmentarze.

O Inicjatywie (Nie)zapomniane cmentarze.

Inicjatywa (Nie)zapomniane cmentarze została utworzona przez grupę aktywistów w październiku 2020 r. Kontynuuje prace grupy roboczej, działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich od listopada 2018 r. Obecnie w skład Inicjatywy wchodzą osoby reprezentujące niektóre Kościoły i związki wyznaniowe, organizacje zajmujące się dziedzictwem różnych wyznań i narodowości, pracownicy naukowi,  konserwatorzy i opiekunowie zabytków, społecznicy, nauczyciele i studenci. Inicjatywa  podejmuje działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i dbałości o cmentarze, mogiły i groby zwłaszcza te niszczejące, zdewastowane, zapomniane przez lokalne władze i mieszkańców, sprzedawane jako działki rekreacyjne lub budowlane. Wynikiem aktywności grupy jest akcja „Godność nie umiera” (zainicjowana w październiku 2020 r.), w której przypomniano o szacunku dla miejsc pochowku ludzi różnych wyznań i narodowości oraz przekazano informacje o obyczajach związanych z oddawaniem czci zmarłym w różnych religiach i tradycjach. (więcej). Akcji towarzyszył informator oraz filmy, w których wypowiadały się osoby, zainteresowane i poruszone tematem, m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele Kościołów i związków wyznaniowych oraz społecznicy.

O nagrodzie im. królewny Anny Wazówny

Nagroda im. królewny Anny Wazówny przyznawana jest osobom i organizacjom z Polski i zagranicy szczególnie zasłużonym dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wręczana jest corocznie w okolicach Święta Reformacji.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób lub innych podmiotów, które poprzez zaangażowanie swojego wolnego czasu, umiejętności i środków dawali lub dają świadectwo swojej wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, kierując się chrześcijańską miłością, która nie zna granic, a także do promowania i inspirowania działań służących nawiązaniu i pogłębieniu współpracy międzynarodowej.

Nagrodę stanowi statuetka autorstwa rzeźbiarza i malarza Lubomira Tomaszewskiego pt. Razem, wykonana przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów. więcej

zdjęcia: Fundacja Anna

 

Apel Diakonii Polskiej o pomoc dla poszkodowanych w Nadrenii i Westfalii

Apel o pomoc poszkodowanym w Nadrenii i Westfalii

Diakonia Polska apeluje o pomoc i składanie ofiar na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnic w Nadrenii Palatynacie i Nadrenii Północnej Westfalii w Niemczech. Intensywne nawałnice przeszły przez te tereny 15 lipca 2021.

Ulewne deszcze i wezbrane rzeki zniszczyły domy i instytucje publiczne, zerwały drogi, mosty i linie kolejowe. Zginęło co najmniej 165 osób, los setek zaginionych cały czas pozostaje nieznany. Ucierpiały także lokalne kościoły, zalane zostały parafialne archiwa i sprzęt liturgiczny.

„W takich sytuacjach wzajemna troska jest szczególnie istotna. Pamiętamy, że w Polsce po powodzi tysiąclecia w 1997 roku i po powodzi w 2010 roku mogliśmy liczyć na pomoc wielu naszych sąsiadów. W obliczu kataklizmu i w sytuacji zmagania się z jego skutkami nie byliśmy sami. Solidarności doświadczamy także i dziś – w partnerskiej współpracy i wspólnych projektach. Pamiętając w modlitwach o naszych siostrach i braciach, możemy teraz aktywnie włączyć się w pomoc poszkodowanym” – napisali we wspólnym apelu biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec i prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz.

Ofiary pieniężne na rzecz pomocy powodzianom w Nadrenii i Westfalii można przekazywać przez parafie ewangelickie lub indywidualnie do dnia 31 sierpnia 2021 roku:

  • na konto Diakonii Polskiej z dopiskiem „Powódź”:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21

Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa

Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Treść całego apelu w dokumencie pdf: Pomoc poszkodowanym w Nadrenii i Westfalii

70 lat Wspólnoty Ewangelickich Ślązaków

W ramach dwudniowych obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia Wspólnoty Ewangelickich Ślązaków 18. lipca 2021 roku w kościele ewangelickim apostołów Piotra i Pawła w Görlitz odbyło się uroczyste nabożeństwo. Licznie przybyli Ślązacy z terenu całych Niemiec dziękowali Bogu za 70 lat istnienia, powołanej w roku 1950 w Darmstadt, organizacji mającej na celu niesienie pomocy w bardzo trudnej sytuacji powojennej zamieszkującym teren Dolnego Śląska. Zebranych powitał ks. Martin Herche pełniący obecnie obowiązki przewodniczącego Wspólnoty. Kazanie wygłosiła ks. Teresa Rinecker będąca zwierzchnikiem Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc. W liturgii udział wzięli również biskupi z Polski i Czech. Diecezję Wrocławską reprezentował bp Waldemar Pytel, a bp Tomáš Tyrlik z Czeskiego Cieszyna, Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Czechach. W czasie nabożeństwa uhonorowane zostały osoby zasłużone w pracy Wspólnoty. Kościół ewangelicki w Polsce reprezentował również ks. Cezary Królewicz na co dzień współpracujący ze Wspólnotą oraz otaczający opieką duszpasterską lubańskich ewangelików również w Görlitz.

Nabożeństwo zakończył utwór organowy Hymn słoneczny Maxa Drischnera.

Tekst i zdjęcia: ks. Cezary Królewicz

Apel Diakonii Polskiej o pomoc na Morawach

Diakonia Polska apeluje o pomoc składanie ofiar na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnic na Morawach w Republice Czeskiej. Intensywne burze z trąbami powietrznymi przeszły przez ten region w czwartek, 24 czerwca 2021.

Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych, kilkuset rannych i ogrom zniszczeń w czterech wioskach to bilans tornada, które nawiedziło Morawy. Sunący przez ulice żywioł niszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze. Wstępne dane mówią o łącznej liczbie kilku tysięcy osób poszkodowanych i tysiącu zniszczonych budynków. Część domów, ze względu na rozległe uszkodzenia, nie nadaje się do ponownego zamieszkania.

W takich sytuacjach sąsiedzka pomoc jest szczególnie istotna. Poza koordynacją doraźnych inicjatyw lokalnych, ważne jest także długofalowe działanie. Pozwoli ono mieszkańcom odbudować swoje domy i umożliwi im dalsze codzienne funkcjonowanie. Niezbędne jest wsparcie finansowe i okazanie międzyludzkiej solidarności – napisali we wspólnym apelu biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp Jerzy Samiec i Prezes Diakonii Polskiej, bp Ryszard Bogusz.

Ofiary na rzecz tych, którzy najbardziej ucierpieli wskutek przejścia na Morawach trąby powietrznej, można przekazywać na konto Diakonii Polskiej indywidualnie bądź poprzez parafie ewangelickie. Zebrane fundusze przekazane zostaną do Diakonii Śląskiej z siedzibą w Czeskim Cieszynie, która koordynuje pomoc na Morawach.

Zbiórka potrwa do dnia 31 lipca 2021. Dziękujemy za każdy dar serca! Każda wpłata ma wielką wartość i przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej poszkodowanych.

Dane konta bankowego:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Pomoc dla Moraw

Wpłat można także dokonywać z wykorzystaniem platformy płatności elektronicznych Dotay na www.diakonia.org.pl/darowizny

Treść całego apelu dostępna tutaj: Apel_Morawy.

Wojskowi z wizytą w świdnickim Kościele Pokoju

7. maja 2021 roku świdnicki Kościół Pokoju odwiedził Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, generał sił powietrznych Sir Stuart William Peach z żoną Brigitte, stronę polską reprezentował były świdniczanin – gen. Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego.

„Jaki wspaniały, wyjątkowy kościół” zapisała w parafialnej księdze pamiątkowej Brigitte Peach. Kościół Pokoju odwiedził Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, generał sił powietrznych Sir Stuart William Peach z żoną Brigitte, stronę polską podczas wizyty reprezentował były świdniczanin – gen. Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego WP. Tuż przed kościołem gości przywitał biskup Waldemar Pytel. Przypomniał wizytę cesarza Wilhelma II w 1906 roku, który zachwycony tym wnętrzem miał powiedzieć: „to cholernie piękny kościół”. – Za nim te słowa na przestrzeni lat powtarzało wiele Osobistości. Mam nadzieję, że i Państwo wyjdziecie stąd zauroczeni, dodał gospodarz kościoła. Opowiadając o bogatej historii tego miejsca biskup zwrócił szczególną uwagę na elementy militarne znajdujące się we wnętrzu, a są to: kula armatnia, która utkwiła w pierwszej emporze w czasie jednej z wojen śląskich, niedawno odrestaurowana hala pamięci z inskrypcjami poległych w I wojnie światowej, a także dwa niezwykłej urody, ozdobione licznymi panopiami, epitafia pułkowników poległych w czasie wojen śląskich. Goście wysłuchali utworów, w wykonaniu Macieja Batora – kantora, na organy z Tabulatury Gdańskiej (XVI w): Joseph lever, Joseph mynn; Berta Matera Psalm 90 (fragment) oraz Gordona Younga Toccatę c-moll.