Biskup Ryszard Bogusz ponownie prezesem Diakonii Polskiej

Podziel się

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybrał po raz kolejny na prezesa Diakonii Polskiej biskupa Ryszarda Bogusza.

Synod Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Warszawa

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Warszawa 2016

Synod obradował w Warszawie od 1 do 3 kwietnia. Wybory prezesa Diakonii odbyły się drugiego dnia posiedzenia. Biskup Bogusz był jedynym kandydatem na to stanowisko. W swej prezentacji mówił o koncepcji restrukturyzacji działalności Diakonii. – Aby skutecznie działać, diakonie diecezjalne i niektóre parafialne być może będą musiały się usamodzielnić, przekształcić w stowarzyszenia lub fundacje – tłumaczył kandydat. Kadencja prezesa Diakonii Polskiej trwa pięć lat.

Biskup Ryszard Bogusz urodził się w 1951 r. w Bielsku-Białej. Studia teologiczne ukończył w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w 1975 r. W 1976 r. został ordynowany na duchownego ewangelickiego i rozpoczął wikariat w luterańskiej parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. W 1981 r. został administratorem, a w 1992 r. proboszczem tej parafii. W latach 1994–2015 był biskupem diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Jest przewodniczącym Dolnośląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, kuratorem Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą oraz Polskiego Towarzystwa Bonhoefferowskiego. Był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu oraz Fundacji Charytatywnej im. Św. Jadwigi Wrocław–Dortmund. Wielokrotnie go nagradzano i odznaczano, m.in. za działalność charytatywną. W 2005 r. został wybrany na prezesa Diakonii Polskiej. Zastąpił na tym stanowisku biskupa seniora Jana Szarka.

za: diakonia.org.pl

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz