Wielki Piątek

Podziel się

Istota tajemnicy życia i śmierci. Dzień spotkania Boga z człowiekiem. Bez tej ofiary chrześcijaństwo traci sens. Podobnie jak bez zmartwychwstania. Wszystko jak gdyby sprowadza się do Wielkiego Piątku, po to przeżywamy święta Bożego Narodzenia… aby Bóg umarł za nas na krzyżu Golgoty.
 
W dzień Wielkiego Piątku wyciszamy się, by właściwie przygotować się do Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to związane z ewangelicką duchowością, która koncentruje się na wewnętrznym doświadczaniu i przeżywaniu Chrystusa w Słowie Bożym i sakramencie.
 
wielki piątek
W kościołach w całym kraju dominuje odcień czerni, a dzwony kościelne milczą. Zabrzmią dopiero w niedzielę wielkanocną. Do tradycji ewangelickiej należy gremialne i rodzinne – w powadze, ciszy i skupieniu – przystępowanie w tym dniu do Komunii Świętej.
 
W wielu kościołach odprawiane są dwa nabożeństwa. Przejmująco w tym dniu brzmią ewangelickie pieśni pasyjne, który słowa i muzyka szczególnie poruszają. Czytana lub śpiewana jest „Improperia” („Ludu mój, cóżem ci uczynił?) oraz „Trishagion” („Święty Boże, Święty Mocny…”). Ewangelicy nie praktykują adoracji Grobów Pańskich, ani nie biorą udziału w drogach krzyżowych – koncentrują się na Słowie Bożym i nabożeństwach wielkopiątkowych. Post nie jest nakazany, ale wielu wiernych go zachowuje.
 
W ewangelickich domach często nie ogląda się w tym dniu telewizji i nie słucha radia. Nie robi się też zakupów ani porządków domowych.
 
Żeby móc godnie przeżywać Wielki Piątek ewangelicy biorą na ten dzień urlopy. Wiele firm, sklepów czy restauracji prowadzonych przez luteran jest wtedy nieczynnych. Zamknięte też są niektóre instytucje samorządowe na Śląsku Cieszyńskim, gdzie zamieszkuje najwięcej ewangelików.
 
W państwach o tradycji protestanckiej Wielki Piątek jest świętem ustawowo wolnym od pracy (tak jest np. w Niemczech i Szwecji).
  
Niech wezwanie pieśniarza i nas poprowadzi do krzyża, gdzie „dla nas i dla naszego zbawienia” umiera Zbawiciel.
 
Chcemy do śmierci, Jezusie być Twoi,

chcemy do śmierci wiernymi Ci być!

Z Tobą się wierna drużyna ostoi,

Ciebie przed światem gotowiśmy czcić.

Myśmy pod Twoim krzyżem się zebrali,

świętem przymierzem połączył nas krzyż.

Tobieśmy wiecznie serca swe oddali,

przyjmij i w księgi żywota je wpisz.

(ŚE 719,1-3)

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz