Archiwum miesiąca: grudzień 2018

Spotkanie partnerskie w Gdańsku

W dniach 26-28 listopada 2018 r., w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku, odbyło się kolejne spotkanie gremiów kierowniczych Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche), Diecezji Wrocławskiej oraz Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej naszego Kościoła. Ta ostatnia tym razem była gospodarzem spotkania, które odbywa się cyklicznie, co 2 lata, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Kościołami. Mimo iż Nordkirche powstał formalnie z połączenia trzech Kościołów krajowych dopiero 6 lat temu, to samo partnerstwo pomiędzy poszczególnymi Kościołami, istnieje już od 19 lat i w przyszłym roku będzie świętowany jubileusz 20-lecia.

Celem regularnych spotkań jest przede wszystkim podtrzymywanie bezpośredniego kontaktu, omawianie spraw bieżących, planowanie dalszych działań oraz wspólna integracja. Delegacja niemiecka przybyła na czele ze zwierzchnikiem Nordkirche – ks. bp. Gerhardem Ulrichem oraz biskupem regionu Pomorza – ks. bp. dr. Hansem Jürgenem Abromeitem. Ze strony niemieckiej uczestniczyli ponadto duchowni i świeccy radcy i członkowie synodów. Diecezja Wrocławska reprezentowana była przez Radę Diecezjalną z ks. bp. Waldemarem Pytlem na czele. Natomiast gospodarzem spotkania była Rada Diecezjalna Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, której zwierzchnikiem jest ks. bp Marcin Hintz. Ponadto w Gdańsku byli również obecni ks. bp Ryszard Bogusz – prezes Diakonii KEA w RP i jednocześnie były zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej oraz duchowni i świeccy członkowie synodów obu diecezji. Gościem specjalnym partnerskiego spotkania był zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – ks. bp Jerzy Samiec.

Pierwszego dnia, po krótkim zapoznaniu się uczestników, odbyła się uroczysta kolacja, na którą zostali zaproszeni również goście ekumeniczni, przedstawiciele władz samorządowych oraz dyplomaci. Zaproszenie przyjęli m.in.: ks. bp Zbigniew Zieliński – biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej, wiceprezydent Sopotu p. Marcin Skwierawski oraz konsulowie Niemiec i Szwecji. Po kolacji najpierw bp Gerhard Ulrich zaprezentował sytuację Kościoła Północnych Niemiec, a następnie bp Jerzy Samiec uczynił to samo odnośnie naszego Kościoła. Ostatnim punktem dnia było wieczorne rozważanie Słowa Bożego, które poprowadził bp Marcin Hintz.

Kolejny dzień rozpoczął się od porannej modlitwy, a następnie wizyty w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Później uczestnicy zwiedzili zabytkową Salę Czerwoną Ratusza Głównego Miasta Gdańska, gdzie zapoznali się z dekoracjami malarskimi i ich teologicznymi interpretacjami w odniesieniu do wpływów protestanckich i reformacyjnego przesłania. W Muzeum Gdańska, w ramach spotkania, odbył się również wykład otwarty prof. dr. hab. Jarosława Kłaczkowa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), pt. Władze komunistyczne wobec Kościoła ewangelickiego w Polsce. Prof. Kłaczkow w swoim wystąpieniu ukazał pierwsze lata funkcjonowania władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w powojennej Polsce i na przykładzie władz konsystorskich Kościoła omówił, jak stopniowo zmieniała się wobec nich polityka wyznaniowa komunistów w latach 1945-1956. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja, a następnie uczestnicy udali się na obiad na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska. Wieczorem odbyło się podsumowanie dnia, wymiana refleksji i wspólna modlitwa.

Ostatniego dnia w kaplicy Centrum Ekumenicznego miało miejsce nabożeństwo spowiednio-komunijne prowadzone wspólnie przez bp. Marcina Hintza oraz bp. Waldemara Pytla, który wygłosił kazanie w j. niemieckim na podstawie tekstu z Listu do Filipian 2,1-5. Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, nawiązując do trudnej przeszłości pomiędzy narodem niemieckim i polskim oraz w kontekście obchodów 100-lecie niepodległości Polski i zakończenia I Wojny Światowej, mówił o drodze do przebaczenia i pojednania, jaką wspólnie przeszliśmy. „Żyjemy w świecie, w którym wielu woli wracać do krzywdy niż do radości i bardziej rozpamiętywać nieszczęścia niż momenty pojednania. Na tym jednak nie da się budować (…) Dlatego uważam nasze partnerstwo za niezwykle ważne i potrzebne w procesie budowania wzajemnych relacji, wymiany myśli i różnych doświadczeń, tak by być zachęceniem dla innych do budowania pokoju pojednanych Dzieci Boga” – mówił bp Pytel.

Po nabożeństwie miała miejsce ostatnia sesja, na której ustalono kalendarium spotkań i uroczystości w kolejnych latach i zaplanowano dalsze działania w ramach umowy partnerskiej. Na zakończenie, przed wyjazdem, uczestnicy wymienili się symbolicznymi podarunkami na pamiątkę spotkania w Gdańsku.

Tekst i zdjęcia: ks. Marcin Rayss

 

Related Images:

Diecezjalne Spotkanie Adwentowe w Lubaniu

8. grudnia 2018 roku w Lubaniu odbyło się kolejne Diecezjalne Spotkanie Adwentowe. Zgromadziło ono ok. 120 osób z wielu Parafii Ewangelickich Dolnego Śląska. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą prowadzoną przez ks. Cezarego Królewicza na kanwie fragmentu księgi proroka Zachariasza. Tradycyjnie spotkanie było czasem refleksji adwentowej, którą przekazywali ks. bp Waldemar Pytel oraz ks. bp Ryszard Bogusz. Śpiewano również pieśni adwentowe i kolędy ze specjalnie na tę okazję przygotowanych śpiewniczków. Towarzyszyła temu gra kantor lubańskiej Parafii Ewangelickiej – pastorowej Magdaleny Królewicz. Niektórzy uczestnicy spotkania czynnie włączali się w jego przebieg recytując wiersze, śpiewając solo kolędy lub grając melodie kolęd na cymbałkach. Przypominano też historie spotkań adwentowych. Przy skromnym poczęstunku był czas na rozmowy. Wśród zgromadzonych, jak co roku, nie zabrakło Pani Ireny Jaszyny z Bolesławca, która przed wieloma laty wraz z ks. Cezarym Królewiczem rozpoczęli dzisiejszą tradycję spotkań najpierw pod nazwą Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe, a od niedawna z uwagi na jego coraz większy zasięg nazwane Diecezjalnym Spotkaniem Adwentowym. Na zakończenie słowa podziękowania do organizatorów oraz licznie przybyłych uczestników skierował biskup Waldemar Pytel. Miejscem tegorocznego spotkania był gościnny Motel Łużycki, który zapewnił bardzo dobrą atmosferę. W roku 2019 Diecezjalne Spotkanie Adwentowe odbędzie się 7. grudnia.

Tekst: ks. Cezary Królewicz Zdjęcia: ks. Waldemar Szczugieł

Related Images:

Adwentowe Spotkanie Młodzieży we Wrocławiu

Adwentowe Spotkanie Adwentowe – Wrocław 1.12.2018

Weekend pierwszej niedzieli adwentowej młodzież Diecezji Wrocławskiej przeżywała razem, uczestnicząc w Adwentowym Spotkaniu Młodzieży organizowanym przez Diecezjalne Duszpasterstwo. Stało się tradycją, że młodzi luteranie z całej diecezji spotykają się w przedświątecznym czasie w atmosferze adwentowego oczekiwania i radości. Tego roku miejscem spotkania była wrocławska parafia Opatrzności Bożej oraz hotel „Kamienica pod Aniołami”.

Świąteczna aura ujawniła się już na samym początku spotkania. Rozpoczęło się ono od wieczornego spaceru po jarmarku bożonarodzeniowym na wrocławskim rynku. Kolorowe ozdoby, bajeczne dekoracje, niezliczone świąteczne stoiska i miejska choinka były jedynie wstępem do spotkania, którego celem było odkrycie prawdziwego znaczenia i sensu Adwentu i Bożego Narodzenia.

„Obudź się, który śpisz!” Tak brzmiało hasło tegorocznego spotkania. Opierało się ono na słowach Listu apostoła Pawła do Efezjan: „Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. W myśl tego przesłania młodzież szukała swojej drogi do świadomego przeżywania Adwentu i znalezienia prawdziwego przesłania tego czasu.

Spotkanie było również okazją do integracji i wspólnej zabawy. Uczestnicy współpracowali, aby wydostać się z „Tkalni Zagadek” oraz poznawali cyfrowy świat trójwymiarowej rzeczywistości w centrum rozrywki VR. Mogli też zaprojektować własną koszulkę, która została z nimi jako pamiątka spotkania.

Głównym punktem sobotniego programu była adwentowo-świąteczna kolacja przygotowana przez młodzież. Rodzinnej atmosferze sprzyjały wspólne kolędowanie, rozmowy i składanie życzeń. Wtedy też temat Adwentowego Spotkania Młodzieży został rozwinięty w rozważaniu, którym podzielił się ks. Paweł Meler – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.

Zjazd zakończył się niedzielnym nabożeństwem ze spowiedzią i Komunią Świętą we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej. Była to równocześnie inauguracja Wigilijnego Działa Pomocy Dzieciom – idealna okazja, aby obudzić w sobie chęć pomocy innym i impuls do przeżywania bardziej intensywnego Adwentu.

ks. Paweł Meler

Related Images: