Adwentowe Spotkanie Młodzieży we Wrocławiu

Podziel się

Adwentowe Spotkanie Adwentowe – Wrocław 1.12.2018

Weekend pierwszej niedzieli adwentowej młodzież Diecezji Wrocławskiej przeżywała razem, uczestnicząc w Adwentowym Spotkaniu Młodzieży organizowanym przez Diecezjalne Duszpasterstwo. Stało się tradycją, że młodzi luteranie z całej diecezji spotykają się w przedświątecznym czasie w atmosferze adwentowego oczekiwania i radości. Tego roku miejscem spotkania była wrocławska parafia Opatrzności Bożej oraz hotel „Kamienica pod Aniołami”.

Świąteczna aura ujawniła się już na samym początku spotkania. Rozpoczęło się ono od wieczornego spaceru po jarmarku bożonarodzeniowym na wrocławskim rynku. Kolorowe ozdoby, bajeczne dekoracje, niezliczone świąteczne stoiska i miejska choinka były jedynie wstępem do spotkania, którego celem było odkrycie prawdziwego znaczenia i sensu Adwentu i Bożego Narodzenia.

„Obudź się, który śpisz!” Tak brzmiało hasło tegorocznego spotkania. Opierało się ono na słowach Listu apostoła Pawła do Efezjan: „Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”. W myśl tego przesłania młodzież szukała swojej drogi do świadomego przeżywania Adwentu i znalezienia prawdziwego przesłania tego czasu.

Spotkanie było również okazją do integracji i wspólnej zabawy. Uczestnicy współpracowali, aby wydostać się z „Tkalni Zagadek” oraz poznawali cyfrowy świat trójwymiarowej rzeczywistości w centrum rozrywki VR. Mogli też zaprojektować własną koszulkę, która została z nimi jako pamiątka spotkania.

Głównym punktem sobotniego programu była adwentowo-świąteczna kolacja przygotowana przez młodzież. Rodzinnej atmosferze sprzyjały wspólne kolędowanie, rozmowy i składanie życzeń. Wtedy też temat Adwentowego Spotkania Młodzieży został rozwinięty w rozważaniu, którym podzielił się ks. Paweł Meler – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.

Zjazd zakończył się niedzielnym nabożeństwem ze spowiedzią i Komunią Świętą we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej. Była to równocześnie inauguracja Wigilijnego Działa Pomocy Dzieciom – idealna okazja, aby obudzić w sobie chęć pomocy innym i impuls do przeżywania bardziej intensywnego Adwentu.

ks. Paweł Meler

Related Images:


Podziel się