Archiwum miesiąca: listopad 2018

Modlitwa o pokój w Berlinie

Biskup Waldemar Pytel 11. listopada 2018 roku modlił się w katedrze ewangelickiej w Berlinie o pokój dla Europy i dziękował Bogu za 100 lat Niepodległej. W ekumenicznym nabożeństwie z okazji 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej uczestniczyli przedstawiciele Niemiec, Anglii, Francji, Polski, Rosji, Rumunii, Czech i Słowacji.

Related Images:

Szczeciński Tydzień Reformacji 2018

Ubiegły rok owocował w wiele ciekawych inicjatyw z okazji 500 lat Reformacji na całym świecie. Cieszymy się, że również w Szczecinie mogliśmy zaproponować mieszkańcom naszego miasta obchody jubileuszu Reformacji. Postanowiliśmy nie czekać na kolejną okrągłą rocznicę. Za nami Szczeciński Tydzień Reformacji.

Rozpoczęliśmy 26 października koncertem reformacyjnym w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Usłyszeliśmy utwory takich wybitnych mistrzów jak.: Heinrich  Schutz, Dietrich Buxtehude, Jan Sebastian Bach, Paul Gerhardt, Johann Fischer, Jan Sebastian Bach, Carl Loewe, Heinrich Albert. Całość koncertu prowadził dr Andrzej Wątorski.

Następnego dnia w Książnicy Pomorskiej prof. Krzysztof Kowalczyk Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie wygłosił referat o współpracy międzywyznaniowej podczas walki o niepodległość. Odbyła się również dyskusja o współczesnym patriotyzmie oraz roli kościołów mniejszościowych w dzisiejszym życiu społecznym naszego miasta.

W niedzielę 28 października w auli Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Humanistycznego odbyło się wspólne nabożeństwo kościołów, które są organizatorami Szczecińskiego Tygodnia Reformacji. Kazanie wygłosił pastor Maciej Maliszak z organizacji Open Doors, która zajmuje się niesieniem pomocy prześladowanym chrześcijanom na całym świecie. Przypomniał, że największym wkładem Reformacji było przywrócenie Kościołowi Słowa Bożego, które stało się inspiracją do zmiany sposobu myślenia i działania Wiclifa, Husa, Lutra czy Kalwina. W czasie nabożeństwa zebrano 7 150,00 zł, które przekazano na działalność Open Doors. Ponad pięciuset uczestników prowadzonych było w modlitwie przez przedstawicieli siedmiu kościołów.

W środę 31 października odbyło się w Kościele Świętej Trójcy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej nabożeństwo zgodnie z liturgią ewangelicką, a kazanie o wolności duchowej wygłosił ks. Sławomir Sikora. Tego samego dnia, podobnie jak w ubiegłym roku, Filharmonia Szczecińska była miejscem wspaniałego finałowego koncertu. W tym roku wystąpiła Beata Bednarz z zespołem.

Za nami wspólny, błogosławiony Tydzień. Już odbywają się spotkania pastorów i liderów kościołów, aby podsumować ten rok, wyciągnąć wnioski tak, aby wkrótce przystąpić do planowania przyszłorocznych wydarzeń.

Tydzień Reformacji w Szczecinie organizują kościoły, które nawiązują do tego ruchu odnowy chrześcijaństwa, działające na terenie Szczecina: Kościół Ewangelicko-Augsburski, dwa zbory z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Chrześcijan Baptystów, Społeczność Chrześcijańska Inkubator oraz dwa zbory Kościoła Zielonoświątkowego. Patronami wydarzenia był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydent Szczecina.

Tekst: ks. Sławomir Sikora

Related Images:

List bpa Markusa Dröge do Diecezji Wrocławskiej z okazji 100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę

Najprzewielebniejsi Księża Biskupi,

Siostry i Bracia w Chrystusie,

pełni wdzięczności wspominamy ostatnie dwa lata, które nas – sąsiadów w Europie Środkowej -obdarowały pięknymi jubileuszami: w roku 2016 obchodziliśmy 1050-lecie chrztu Polski, w roku 2017 – 500-lecie Reformacji, 600-lecie instytucji prymasa w Polsce oraz 750-lecie kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej.

Przed nami kolejny jubileusz. 11. listopada przed stu laty, wraz z zakończeniem wojny światowej nastąpił ogromny przełom, który przyniósł wolność i niezależność, które zupełnie odmieniły nasze narody.

Znaczący dla Niemców impuls, aby odważnie zawalczyć o solidarne społeczeństwo, przyszedł na przełomie 1989 i 1990 roku właśnie z Polski.

„Okrągły Stół”, jako środek do wzajemnego pokojowego międzynarodowego porozumienia, zainicjowany został w Warszawie i był przykładem także dla Niemiec Wschodnich! Zawsze będziemy o tym pamiętać.

Oby powierzone nam dobro wolności prowadziło nas codziennie tam, gdzie na nowo możemy spotkać Pana Kościoła – Jezusa Chrystusa, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, Syna Bożego. W niego wierzymy i wyznajemy jako Pana. Dla naszego ewangelickiego Kościoła w Niemczech przekonania religijne odzwierciedlone w historii powinny być wciąż na nowo przywoływane: „Odrzucamy fałszywą naukę, jakoby Kościół mógł i musiał uznawać za źródło zwiastowania coś poza lub obok Jedynego Słowa Boga lub też inne wydarzenia, moce, osoby i prawdy za Boże Objawienie.” (I teza Deklaracji z Barmen, 1934 rok).

Zarówno w Niemczech jak i w Polsce trwamy w ekumenicznej społeczności wyznawców tego samego Chrystusa, który jest pełen łask dla wszystkich. Mimo różnic w niektórych poglądach czy tradycjach, mamy świadomość związania ze sobą przez życiodajne Słowo Boga, Jezusa Chrystusa, które jest większe i wznioślejsze niż wszystko, co jesteśmy w stanie wymyśleć i uczynić.

Na Jego Słowo pragniemy właściwie wykorzystywać naszą wolność służąc Bogu i innym ludziom w każdej potrzebie. Gesty i dowody miłosierdzia są początkiem uniwersalnego języka chrześcijan.

W naśladowaniu Chrystusa chcemy uczyć się pokory, która umożliwi nam rozpoznanie wielkiego jako wielkie, małego jako małe. Jego Słowo ma w sobie siłę, żeby zmienić wszystko w jednym momencie. W nim jest źródło odwagi do pojednania, budowania mostów oraz pokoju. Taka zmieniająca i odnawiająca siła jest ukryta w Bożym Słowie tak długo, aż jej nie usłyszymy, przyjmiemy i zamienimy w czyn. Tej siły doświadczaliśmy w Niemczech na wiele sposobów jako aktu wyzwolenia, także dzięki Wam drodzy Bracia.

Z całego serca dziękujemy Wam za każdy rodzaj wolności otrzymanej na nowo, możliwości spotkania, wspólnej modlitwy i śpiewu. Kiedy przyglądamy się naszej sąsiedzkiej historii, na naszą uwagę zasługują dwie kwestie. Z jednej strony nasze sąsiedztwo pośrodku Europy jest jak serce z dwiema komorami. Obyśmy rozpoznali w tym obrazie naszą odpowiedzialność za całość. Z drugiej strony, po raz pierwszy w naszej historii od zakończenia niszczycielskiej II Wojny Światowej, naszą granicę wyznaczają dwie rzeki.

Wydaje się, że na brzegu rzeki zatrzymano nas, abyśmy się zastanowili nad tym, co może nas zjednoczyć. Jednoczą nas nurty wody. Nieprzerwanie, cicho i potężnie płynie między nami podstawowy element życia. Jest to symbol każdej egzystencji, która zanurzona jest w nieskończonej miłości Boga. Tutaj żadna kropla nie ginie i na końcu swojego biegu znajduje ujście w wielkim morzu. Na brzegu przysłuchujemy się szumom wody, które są zaproszeniem do udziału w symfonii życia na chwałę Pana, Wybawiciela i Pocieszyciela. Niech głos każdego z nas przyłączy się do Bożej orkiestry i zagra na swoim instrumencie!

Drodzy Bracia!

Przyjmijcie nasze najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Niech wolność w Chrystusie skłoni nas do wspólnego spotykania się w radości oraz połączy nas na chwałę tego, który jest Panem życia. On jest źródłem, przyczyną i celem wszystkiego co jest i co będzie.

Wasz w Chrystusie

dr Markus Dröge

Related Images: