Archiwum miesiąca: sierpień 2017

Bieg 500 lat Reformacji

Polscy ewangelicy przebiegną 500 km!

W dniach 9-12 września 2017 roku będzie miał miejsce Bieg Reformacji, mający upamiętnić odnowę Kościoła, jaka rozpoczęła się pięć wieków temu w zachodnim chrześcijaństwie.

W 500. rocznicę rozpoczęcia Reformacji, Polscy luteranie postanowili przypomnieć to ważne dla siebie wydarzenie, przebiegając ponad 500 km! Uda im się to prawdopodobnie znacznie lepiej niż pierwotnie zakładali, bowiem dystans z Wittenbergi (miejsca rozpoczęcia Reformacji) do Cieszyna (kolebki Reformacji na ziemiach Polskich) wynosi dokładnie 842 km! Na trasie biegu znajduje się dwadzieścia siedem polskich parafii ewangelickich w których wyznaczono krótkie przystanki dla biegnących. Jak mówi rzecznik prasowa Kościoła, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska: „Bieg jest wydarzeniem bezprecedensowym. Dotychczas nikt nie podjął się pokonania tej trasy w zaledwie w cztery dni”!

Obchody jubileuszu Reformacji rozpoczęły się na całym świecie 31. października 2016 roku (kiedy to w luterańskiej katedrze w szwedzkim Lund papież Franciszek spotkał się na wspólnej modlitwie ekumenicznej z przedstawicielami Światowej Federacji Luterańskiej) i potrwają do końca roku 2017. Na polskim gruncie w skład komitetu honorowego jubileuszu wchodzą m. in: ewangelik – premier Jerzy Buzek, rzymskokatolicki Prymas Polski – abp Wojciech Polak oraz kompozytor Krzysztof Penderecki.

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) jest trzecim, co do wielkości kościołem chrześcijańskim w Polsce i największym kościołem protestanckim w naszym kraju. Na terenie sześciu diecezji działa 133 parafii skupiających niespełna 75 tyś. wiernych. Kościół prowadzi liczne duszpasterstwa środowiskowe (m. in. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe), aktywnie angażuje się w prace Polskiej Rady Ekumenicznej. Ponad połowa polskich luteran mieszka na Śląsku Cieszyńskim, skąd pochodzą tacy znani ewangelicy jak sportowcy: Adam Małysz, Piotr Żyła czy pisarz Jerzy Pilch.

Bieg 500 lat Reformacji jest niecodzienną inicjatywą sportową, która przypomni, że w życiu wiary, warto przekraczać granicę! Biegnąc 842 km dojdziemy do granic naszych fizycznych możliwości, zawitamy do 27 parafii i przekroczymy granice państwowe a wszystko to aby przypomnieć, że 500 lat temu poprzez lekturę Pisma Świętego – Jezus Chrystus dał się na nowo odkryć chrześcijanom jako ich Pan i Bóg! Tak jak nasi odważni przodkowie sprzed wieków, wolni w Chrystusie od strachu przez potępieniem, pokażemy, że reformacja biegnie dalej a nasz Bóg wciąż pozwala przekraczać nowe granice stawiane przez ludzi. Równolegle do naszego biegu, Diakonia Kościoła w ramach akcji: „My biegniemy – Wy pomagacie”, zbierze fundusze dla Łukasza – trzynastoletniego chłopca cierpiącego na zanik mięśni, który poprzez rehabilitacje będzie mógł przekraczać swoje własne granice.

W biegu weźmie udział 9 os (dwa zespoły: pierwszy w składzie 4 os, drugi w składzie 5 os – w tym jedna osoba niedowidząca). Biegną tylko luteranie (sami faceci) w tym jeden Niemiec. Towarzyszyć będą nam dwie karetki polskich Joannitów z Lidzbarka Warmińskiego. Na mecie w Cieszynie będzie biegało ok 500 dzieciaków wokoło Kościoła Jezusowego.

Cel biegu: upamiętnienie 500 lat Reformacji w oryginalny sposób oraz pomoc Łukaszowi (podkreślenie, że chrześcijanie działają).

W Lubaniu przywitamy biegaczy przy kościele ewangelickim Marii Panny przy al. Kombatantów 1 w niedzielę 10.09.2017 o godz. 12:00.

Chętnych zapraszamy do powitania biegaczy.

Zapraszamy do śledzenia relacja z biegu: https://www.facebook.com/Bieg500latReformacji/

ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu

Related Images:

Rok Reformacji w Lubaniu

500 lat protestantyzmu na Śląsku

Polsko-niemiecka wystawa, wykłady, prelekcje, akcje charytatywne, dużo historii, ale także dużo sportowych emocji – wszystko po to, aby upamiętnić odnowę Kościoła, jaka rozpoczęła się pięć wieków temu w zachodnim chrześcijaństwie. Parafia Ewangelicka w Lubaniu również obchodziła rocznicę reformacji.

Muzeum Śląskie w Görlitz przygotowało polsko-niemiecką wystawę objazdową „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie. 500 lat protestantyzmu na Śląsku”, która gościła także w Lubaniu od 4 do 7 września 2017 roku.

Wystawa składała się z bogato ilustrowanych plansz przedstawiających rozprzestrzenianie się idei reformacji zapoczątkowanej w XVI w.

Połączona była z cyklem wykładów dotyczących historii protestantyzmu, Kościoła Marii Panny oraz prezentacją odrestaurowanych XV-wiecznych krzyży (tzw. zacheuszek).

Parafialne obchody Roku Reformacji w Parafii Ewangelickiej w Lubaniu obchodziliśmy, prezentując we wnętrzu naszego Kościoła Marii Panny wystawę poświęconą protestantyzmowi na Śląsku. Sama nazwa 500 lat, a nie 500-lecie, dużo mówi.

To nie było jednorazowe wydarzenie, lecz proces, który trwa do dnia dzisiejszego. Prezentowana we wnętrzu naszego kościoła wystawa pokazywała w bardzo dużym skrócie przemiany.

Od wybuchu Reformacji w 1517 roku i szybkim dotarciu idei reformacji na Śląsk, aż po współczesność – mówi ksiądz Cezary Królewicz, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu.

Przez cztery dni od 4 do 7 września prowadzone były wykłady tematyczne poświęcone etyce ewangelickiej, edukacji i reformacji, muzyce oraz zagadnieniu kamienia, w którym zawarta została wiara i jej historia.

W trakcie trwania wykładów prezentowano odrestaurowane zacheuszki, czyli krzyże konsekracyjne, oraz sakramentarium pochodzące z XV wieku.

Jubileusz pięciuset lat reformacji obchodzony jest na całym świecie. Rozpoczął się 31 października 2016 roku i zakończy się 31 października roku bieżącego.

Ma to związek z symbolicznym początkiem reformacji, czyli przybiciem w Wittenberdze 95 tez przez ks. Marcina Lutra. Fakt ten rozpoczął w kościele szesnastowiecznym wielką dysputę, która miała doprowadzić do odnowy życia kościoła chrześcijańskiego.

W dniach 9-12 września miał miejsce Bieg Reformacji, mający upamiętnić odnowę Kościoła.

Ta inicjatywa miała na celu pokazanie, że warto przekraczać granice – granice wiary. Ośmiu uczestników biegu, wśród których znaleźli się także duchowni, przebiegli trasę 842 km goszcząc w 27 parafiach, także w Lubaniu.

W Lubaniu powitaliśmy biegaczy w niedzielę 10 września.  Rozpoczęli swój bieg w Wittenberdze (miejsca rozpoczęcia reformacji) a zakończyli w Cieszynie (kolebce reformacji na ziemiach polskich).

Równolegle do biegu Diakonia Kościoła w ramach akcji: „Biegniemy i pomagamy”, zbierała fundusze dla Łukasza – trzynastoletniego chłopca cierpiącego na zanik mięśni, który poprzez rehabilitacje będzie mógł przekraczać swoje własne granice.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przybyli, dyskutowali i okazali serce. Było nam bardzo milo gościć w naszej Parafii wszystkich tych, którzy brali udział w tym wyjątkowym jubileuszu – dziękował ks. proboszcz Cezary Królewicz

Kamila Rybak z Łużyckiego Centrum Rozwoju

Wydarzeniu towarzyszył plakaty >>>

 

Related Images: