Archiwum miesiąca: luty 2017

Wybrano proboszcza we Wrocławiu

Ksiądz Marcin Orawski został wybrany na proboszcza wrocławskiej parafii Opatrzności Bożej. Wybory odbyły się w niedzielę 26 lutego 2017 r. podczas sprawozdawczo-wyborczego Zgromadzenia Parafialnego. Spośród uprawnionych w głosowaniu wzięło udział 88 osób i wszystkie oddały głosy za kandydatem. Wybory prowadził zwierzchnik diecezji wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel. Nowy proboszcz zastąpi na tym stanowisku ks. bp. Ryszarda Bogusza, który po ponad czterdziestu latach służby odchodzi na emeryturę.

Ksiądz Orawski ma 46 lat, pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, z rodziny od pokoleń związanej z Kościołem ewangelickim. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1996 roku, broniąc pracy magisterskiej pt. „Fenomenologia Świętości w ujęciu Rudolfa Otto”. Następnie został skierowany na praktykę kościelną do parafii w Skoczowie, a po niej w Bielsku Białej. Z dniem ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – 1 lutego 1998 roku – otrzymał delegację do służby wikariackiej w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, gdzie w 2003 roku wybrano go na stanowisko drugiego proboszcza.

Oprócz służby w parafii, od początku aktywnie uczestniczył w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, współorganizował liczne spotkania, nabożeństwa i modlitwy ekumeniczne. Był jednym z redaktorów Przewodnika po Dzielnicy Czterech Świątyń.

Od roku 2000 pełni funkcję duszpasterza więziennego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2010 roku z rąk ministra sprawiedliwości otrzymał brązowy medal za zasługi w pracy penitencjarnej.

W 2009 roku został powołany na członka komisji Systemu Internetowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która jest odpowiedzialna za wizerunek Kościoła w sieci. W roku 2011 został powołany na stanowisko redaktora naczelnego magazynu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Wiara i Mundur”. Od 2014 roku jest delegatem do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz wiceprzewodniczącym synodalnej komisji ds. pastoralnych. W 2015 roku konferencja duchownych Diecezji Wrocławskiej przydzieliła mu funkcję Diecezjalnego Wizytatora Lekcji Religii. W czerwcu ubiegłego roku Ogólnopolska Konferencja Duchownych wybrała go na delegata do kolejnej kadencji Synodu Kościoła.

Ksiądz Marcin Orawski jest żonaty i ma dwie córki.

Related Images:

Seminarium Śląsk bez granic z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji

Seminarium: Śląsk bez granic

Przełamywanie granic, barier, uprzedzeń – polsko-niemieckie postrzeganie z perspektywy historii, społeczeństwa, gospodarki, religii, kształcenia z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji

Świeradów-Zdrój, 18-25. marca 2017 roku

Miejsce: Hotel Sudetia, ul. Zielona 6, 59-850 Świeradów-Zdrój

 

Sobota, 18. marca 2017 roku

Reformacja i jej dziedzictwo – Pokonywanie granic na Śląsku – 500 lat Reformacji

 

godz. 12:00          Rozpoczęcie Seminarium, Powitanie

                               mgr Arkadiusz Lisowski – Manager Hotelu Sudetia, Lubań Śląski

                               Margrit Kempgen – Nadradca Konsystorza, Görlitz

godz. 12:30          Dziedzictwo Lutra na Dolnym Śląsku i na śląskich Górnych Łużycach

                               dr Lars-Arne Dannenberg, Käbschütztal OT Niederjahna, Dyrektor  założyciel  

                               Centrum Kultury i Historii (www.zkg-dd.de), Wiceprezydent Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego

godz. 13:00          Wpływ Protestantyzmu na kulturę śląską i polską

                                mgr Arkadiusz Lisowski, Lubań Śląski, Studia Filologii Szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Stypendium Uniwersytetu Limburgit w Hasselt-Diepenbeek (Belgia), Stypendium Uniwersytetu Lund (Szwecja), Absolwent Skandynawistyki, Geografii i Nauk o Południowo-Wschodniej Azji na Uniwersytecie Braci Humboldt w Berlinie

godz. 13:30           Śląsk – Dynamit czy Pomost. Między Polakami a Niemcami.

                                Alfred Theisen, Görlitz, katolik, studiował w Bonn Pedagogikę, Teologię i Politologię. Od 1982 do 1990 współpracownik dra Herberta Hupki, 1987 do 1991 pierwszy redaktor naczelny czasopisma związkowego „Schlesische Nachrichten“. Od 1990 do 1994 kierownik biura posła CDU Wilfrieda Böhma. W końcu 1998 roku założył wydawnictwo Senfkorn-Verlag z siedzibą w Görlitz

godz. 14:00          Przerwa na kawę

godz. 14:30         „Dzierży się jako luterska wiara kole Cieszyna”

                                Jan Puczek, Cieszyn, pierwszy Prezes reaktywowanego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, założyciel i dyrektor  Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, długoletni pedagog i historyk 

godz. 15:10           Polonizacja ewangelickich migrantów z Niemiec w XIX wieku    

                               Prof. dr hab. Julisz Gardawski, Warszawa, Profesor i Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prawnuk Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  w Polsce Juliusza Burschego

godz. 15:40         Dyskusja

godz. 17:00         Kolacja

godz. 19:00         Przedstawienie teatralne pod tytułem „Luter nigdy nie był na Śląsku“

godz. 20:00        Zakończenie pierwszego dnia seminarium

 

Niedziela, 19. marca 2017roku

             Pokonywanie barier i uprzedzeń – polsko-niemieckie wzajemne              

             postrzeganie z perspektywy społeczeństwa, gospodarki, religii, kształcenia

godz. 8:00             Śniadanie

godz. 9:00             Wyjazd z Hotelu Sudetia do Lubania Śląskiego

godz. 10:00           Udział w Nabożeństwie Ewangelickim w Kościele Mariackim w Lubaniu,

                                 kazanie ksiądz Cezary Królewicz

godz. 12:00           Obiad

godz. 13:00           Obrazy sąsiadów w wyobraźni młodzieży z transgranicznej perspektywy na przykładzie projektu:  

                                 „Kościół moim domem – nie do wiary”

                                  Margrit Kempgen, Görlitz, Nadradca Konsystorza, Wiceprezes Zarządu Kościelnej Fundacji Ewangelickiego Śląska, zaangażowana w kościelne i transgraniczne projekty

godz. 13:30           Po obu stronach Nysy – wzajemne postrzeganie uczniów ze szkół partnerskich ze Zgorzelca i z Görlitz und Zgorzelec

                                Emilia Strzałek, Görlitz,  Wicedyrektorka Szkoły im. Dietricha Heise, Kierowniczka Profilu Języków Obcych, pochodzi ze Śląska Opolskiego i należała tam do Mniejszości Niemieckiej

godz. 14:00        Otwarcie Wystawy i rozmowy przy kawie – Margrit Kempgen

godz. 15:00        Obszar, Kultura i Język – wspólnie czy osobno – Polacy, Ślązacy i Niemcy na Śląsku Opolskim

                              Emilia Strzałek, Görlitz,  Wicedyrektorka Szkoły im. Dietricha Heise, Kierowniczka Profilu Języków Obcych, pochodzi ze Śląska Opolskiego i należała tam do Mniejszości Niemieckiej

godz. 15:30          Ceramika Bolesławiecka – Dziedzictwo Kulturowe

                               Marita Benke-Gajda, Kraków, Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tworzy w ceramice artystycznej, długoletnia projektantka w Manufakturze Bolesłwieckiej, około 100 wystaw indywidualnych

godz. 16:15          Dyskusja

godz. 17:00         Kolacja

godz. 18:00         Wykład wprowadzający o kulturze i historii Łemków

godz. 18:30         Występ Grupy Łemkowskiej „Łastiwoczka“ – „Jaskółeczka“

godz. 19:30         Zakończenie Seminarium

20– 25. marca 2017 roku:

  • Zabiegi rehabilitacyjne w Sudeckim Centrum Prozdrowotnym,

15 zabiegów z poprzedzającą konsultacją terapeutyczną

  • Dzień kuchni polskiej, niemieckiej i śląskiej
  • Zwiedzanie i warsztaty w Bolesławieckiej Manufakturze Ceramicznej

 

Wycieczka do Kościoła Pokoju w Świdnicy (zabytek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO) oraz zwiedzanie Bazyliki w Krzeszowie

 

Related Images:

Honorowa odznaka RPO dla ks. Roberta Sitarka

W dniu 2 lutego 2017 r. w Auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich dokonał uroczystego wręczenia odznaki honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA” Księdzu Robertowi Sitarkowi.

Licznie zgromadzeni goście mieli przyjemność wysłuchać laudacji wygłoszonej przez Pana Jacka Sutryka, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, po której nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczenia.

Ksiądz Robert Sitarek otrzymał odznaczenie w uznaniu za szczególną wrażliwość i zaangażowanie na rzecz ochrony i propagowania fundamentalnych praw jednostki, jakim są: życie człowieka, równość obywateli oraz prawo do ochrony zdrowia, niezależnie od sytuacji życiowej i statusu społecznego. Odznaczony Ksiądz Robert Sitarek poprzez swoją działalność przekazuje społeczeństwu, że troska o prawa jednostki nie ogranicza się wyłącznie do formalnych instrumentów i gwarancji stanowionych przez Państwo, lecz powinna być dziełem każdego człowieka.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w dniu 2 listopada 2009 roku i jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się między innymi: Jerzy Owsiak, Polska Akcja Humanitarna, Władysław Bartoszewski, Caritas Polska, czy siostra Małgorzata Chmielewska.

Wczorajszą uroczystość uświetniły także wystąpienia: ks. bp Waldemara Pytla – Zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Sławomira Piechoty – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ks. dra Jurgena Gohde – emerytowanego Prezydenta Dzieła Diakonii Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, Anny Józefiak-Materny – Dyrektora MOPS we Wrocławiu,  Lilli Jaroń – Wicedyrektora ds. Zarzadzania EFS Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz listy gratulacyjne od Jego Eminencji ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza i Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Oficjalną część uroczystości zakończył spektakl pantomimiczny „Drzewo” przygotowany przez wychowanków Całodobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego „Tęcza”  i „Opoka”.

Tekst: pracownicy ECDiE

Zdjęcia: ks. Zbigniew Obracaj

Related Images: