Archiwum miesiąca: grudzień 2016

Hołd pamięci ofiarom terroru w Berlinie złożono w Görlitz

23 grudnia 2016  roku w ewangelickim kościele św. Trójcy na Górnym Rynku starówki Görlitz odbyło się wieczorne nabożeństwo pamięci ofiar zamachu terrorystycznego do jakiego doszło 19.12.2016 roku w Berlinie. Na zaproszenie ks. Martina Herche z Görlitz do wspólnej modlitwy odpowiedziało grono duchownych z Polski i Niemiec. Polskę reprezentowali ks. bp Waldemar Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu będący na co dzień duszpasterzem ewangelików zamieszkujących Zgorzelec i okolice. Niemcy reprezentowali księża ewangeliccy z Görlitz: ks. Martina Herche, ks. dr Thomas Koppehl oraz ks. dr Hans-Wilhelm Pietz z Parafii Ewangelicko-Luterańskiej Śródmieścia Görlitz. Obecny był również rzymskokatolicki biskup Görlitz – ks. bp Wolfgang Ipolt oraz mieszkańcy miasta. Słowo podziękowania za przybycie i udział w nabożeństwie przekazał ks. Martin Herche. Kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel. Śpiewano kolędy w języku polskim i niemieckim. Błogosławieństwa udzielił bp Pytel. Pod koniec liturgii Słowa uczestnicy nabożeństwa otrzymali lampiony z którymi po wyjściu z kościoła udali się na rynek staromiejski.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Matthias Wehnert

Related Images:

Bp Waldemar Pytel przekazał kondolencje

Biskup Waldemar Pytel przekazał kondolencje na ręce Biskupa Markusa Dröge – zwierzchnika Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc oraz Pani Elisabeth Wolbers Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec w związku z zamachem terrorystycznym w Berlinie do którego doszło 19.12.2016 roku tuż obok ewangelickiego Kościoła Pamięci. Oto ich treść:

 

A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

Ewangelia św. Jana 1,5

 

Drodzy Przyjaciele,

w imieniu społeczności, wszystkich duchownych i wiernych Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce pragnę wyrazić najszczersze kondolencje z powodu wczorajszej tragedii, która miała miejsce w Berlinie.

W tych chwilach smutku, żałoby i bólu spowodowanych zamachem na jarmark świąteczny łączymy się z Wami w modlitwie i myślach. Wydarzenie to sprowadziło ciemne chmury na radosny okres przygotowań do Świąt Narodzenia Pańskiego. Jednak zwłaszcza w chwilach mrocznych, przepełnionych łzami i cierpieniem chcemy spoglądać na światłość Chrystusa, której nie może przemóc żadna ciemność.

W modlitwach powierzamy Was łaskawemu Bogu, abyście w nowonarodzonym w Betlejem Zbawicielu znajdowali nadzieję na ostateczne zwycięstwo światła nad ciemnością. Abyście we wzajemnej miłości łączącej ludzi w dążeniu do dobra odnaleźli siły do przetrwania tych dramatycznych chwil.

Niech dobry Pan niesie nas  w swoich ramionach, pociesza i obdarza swoim pokojem, którego świat dać nie może.

 

bp Waldemar Pytel

Related Images:

Spotkanie Adwentowe we Wrocławiu

Po raz czternasty odbyło się Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe w Diecezji Wrocławskiej. Rozpoczął je zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel.Zapoczątkowane przez Panią Irenę Jaszynę z Bolesławca oraz ks. Cezarego Królewicza, będącego wówczas proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy, przez wiele lat pielęgnowane jest przez kolejne Parafie Diecezji. Do organizacji przyczyniały się Parafie w Jaworze, Świdnicy, Wałbrzychu i Lubaniu. Po raz pierwszy odbyło się ono we Wrocławiu na zaproszenie ks. bpa Waldemara Pytla. Odbyło się 17.12.2016 roku w siedzibie Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przy ulicy Wejherowskiej 28. W przestronnej auli Centrum znalazło się miejsce dla 150 uczestników przybyłych z dolnośląskich Parafii Ewangelickich.

Po powitaniu przez ks. bpa Waldemara Pytla organizatorzy zadbali o poczęstunek. Specjalny program artystyczny nawiązujący do tematyki spotkania zaprezentowali uczniowie jednej ze szkół prowadzonych przez ECDiE. Przygotowany na to spotkanie śpiewnik pieśni adwentowych posłużył, zgodnie z tradycją tych spotkań, do wspólnego śpiewu. Obecni byli wierni i duchowni z Parafii: we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Lubaniu, Jaworze, Karpaczu oraz w Jeleniej Górze – Cieplicach.

Ks. bp Waldemar Pytel na kanwie Pisma Świętego podzielił się ze zgromadzonymi refleksją adwentową, którą osadził we współczesnym oczekiwaniu na przyjście Pana, w trudnych bieżących uwarunkowaniach i nadziei, jaką stale przynosi Jezus Chrystus. Biskup Pytel złożył również życzenia świąteczno-noworoczne wyrażając nadzieję na kolejne Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe w przyszłym tj. 2017 roku, w roku jubileuszu 500 lat Reformacji.

Za bardzo dobrą organizację i atmosferę tegorocznego spotkania bp Pytel dziękował ks. dyrektorowi Robertowi Sitarkowi oraz jego współpracownikom z ECDiE. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa prowadzona przez biskupa Pytla.

Uczestnicy spotkania zanim udali się w drogę powrotną do swoich domów i Parafii składali sobie jeszcze życzenia. Był też czas na rozmowy i podsumowania mijającego roku i plany na rok 2017.

Relacje ze poprzednich Międzyparafialnych Spotkań Adwentowych można przeczytać >>>

Fragment pieśni „Córko Syjońska”

Tekst: © ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: © ks. Cezary Królewicz & © Zbigniew Obracaj

Film: © ks. Cezary Królewicz

 

Related Images:

Otwarcie wystawy 500 lat protestantyzmu na Śląsku

15 plansz i 500 lat – objazdowa wystawa „Pięćset lat protestantyzmu. Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie” w piątek 9 grudnia 2016 r została otwarta w Muzeum Śląskim w Görlitz.

– Mimo że jesteśmy małym kościołem w Polsce, stanowimy ważną część ewangelickiej społeczności Śląska po obu stronach granicy.  Staramy się pielęgnować dziedzictwo przodków, a także aktywnie budować dzień dzisiejszy w naszych parafiach. Dziękuję organizatorom w imieniu trzech śląskich diecezji luterańskich: cieszyńskiej, katowickiej i wrocławskiej , za przygotowanie wystawy, która prezentuje bogactwo życia religijnego, kulturalnego i społecznego ewangelików Śląska oraz ich wpływ na rozwój duchowy i materialny regionu – powiedział ks. bp Waldemar Pytel podczas otwarcia. Kościół Pokoju, którego jest gospodarzem, będzie gościł wystawę od połowy marca do połowy maja 2017. Powędruje ona także do Wrocławia, Legnicy, Katowic, Cieszyna, Opola i Jeleniej Góry.

Zanim wystawa ruszy w drogę, do 12 marca 2017 r. można ją oglądać w Muzeum Śląskim, które przygotowało ekspozycję wspólnie z Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. Bogato ilustrowane plansze przedstawiają dzieje protestantyzmu na Śląsku, który jako jeden pierwszych przyjął reformację. Sprzyjali jej śląscy książęta, szlachta i mieszczanie – do końca XVI w. trzy czwarte parafii na Śląsku przyjęło wyznanie ewangelickie. Przez dwa wieki trwał spór między katolicyzmem a protestantyzmem, a kościoły pokoju i kościoły łaski są świadectwem tego okresu.

Ekspozycja, którą można będzie również wypożyczać, jest częścią projektu wystawienniczego „Reformacja w Europie Wschodniej”.

Tekst: Bożena Pytel

Zdjęcia: Bożena Pytel i ks. Cezary Królewicz

 

Related Images: