Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

Rekonsekracja kaplicy w Nowej Rudzie

W wigilię niedzieli Cantate, 23. kwietnia 2016 roku, pieśnią i modlitwą wielbiliśmy Pana dziękując Mu za opiekę nad ambitnym dziełem odremontowania uzyskanych pomieszczeń oraz kaplicy filiału wałbrzyskiej parafii w Nowej Rudzie. Ukoronowaniem tego trudu było nabożeństwo dziękczynne z okazji rekonsekracji tejże kaplicy. Licznie zgromadzeni ewangelicy z Wałbrzycha, Kamiennej Góry, Boguszowa i rzecz jasna z Nowej Rudy oraz nasi przyjaciele z parafii rzymsko – katolickiej św. Mikołaja w Nowej Rudzie wraz ze swoim proboszczem, księdzem dziekanem Jerzym Kosem, mogli uczestniczyć w podniosłym, ale także radosnym wydarzeniu. Dostojny gość, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce, NPW biskup Waldemar Pytel, dokonał rekonsekracji odnowionej kaplicy i wygłosił kazanie. Nasz proboszcz, ks. Waldemar Szczugieł, od lat starał się uzyskać akt własności użytkowanej od dawna kaplicy, a także przylegających doń pomieszczeń, by stworzyć ciąg modlitewno – katechetyczny. Lata 2014 i 2015 przyniosły oczekiwane akty własności. Nic więc nie stało na przeszkodzie, aby rozpocząć prace remontowe. 08 I2487 xI tak w sobotę 23.04 mogliśmy podziękować za udany remont. Plany naszego proboszcza urzeczywistniły się i oto mamy piękne i godne miejsce do odbywania nabożeństw i spotkań parafialnych. My nieliczni noworudzcy ewangelicy jesteśmy wdzięczni ks. Waldemarowi, radzie parafialnej, ks. Biskupowi i kurator naszej diecezji, pani Katarzynie Bruzi za wsparcie finansowe i duchowe całego projektu. Nasi katoliccy przyjaciele cieszyli się wraz z nami z pięknej ceremonii rekonsekracji. 13 I2504 xSzczególne wrażenie uczyniły na gościach nasze wspaniale wykonane pieśni przy akompaniamencie muzyki organowej zagranej przez pana Macieja Skrzypczyka. 14 I2508 xJedna z pań przekonana była, że wykonał je chór. 16 I2510 xWielkim przeżyciem był również dla nas ewangelików Sakrament Ołtarza, gdyż nie często zdarza się u nas aby sprawowany był przez dwóch księży, w tym przez samego biskupa. 20 I2522 xZ niecierpliwością czekamy na kolejne nabożeństwo, gdyż słuchanie Słowa Bożego w tak pięknym miejscu napełnia serce radością.

Serdeczne Bóg zapłać.

Tekst: Krystyna Bałon,  Nowa Ruda

Zdjęcia: Jerzy Piekarz

Ewangelicka modlitwa po 70 latach w Żeliszowie

9 kwietnia 2016 roku w dawnym kościele ewangelickim w Żeliszowie (niem. Giersdorf) na Dolnym Śląsku niedaleko Bolesławca odbyła się po raz pierwszy po 70 latach modlitwa ewangelicka. Miała ona związek z inicjatywą koncertu na rzecz renowacji tego kościoła podjętą przez Fundację Kościelną Ewangelickiego Śląska we współpracy z Fundacją Twoje Dziedzictwo, która od roku 2013 jest jego właścicielem. Fundacja Twoje Dziedzictwo nadała kościołowi nazwę Perła Żeliszowa.

Modlitwę przygotował i poprowadził ks. Cezary Królewicz z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, ponieważ kościół w Żeliszowie leży na terenie lubańskiej parafii. Modlitwa zgromadziła  prawie 60 osób z kraju i zza granicy. Wśród uczestników byli ewangelicy m.in. z Bolesławca – dzisiejszego filiału Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Były również dwie osoby, które w tym kościele były ochrzczone. Zaśpiewano pieśni: Boże wielki oraz Pochwal mój duchu. Zmówiono modlitwę o pokój i pojednanie zakończoną Modlitwą Pańską. Uczestnicy nie kryli ogromnego wzruszenia. Po udzielonym błogosławieństwie wszyscy udali się do pobliskiej szkoły, aby wysłuchać specjalnego koncertu. Wykonawcami byli: był Marcin Armański ze Świdnicy, który grał na skonstruowanym przez siebie samego pozytywie szkatulnym oraz sopranistka Julieta Gonzalez-Springer.  Dochód z niego przeznaczono na dalsze prace przy kościele.Koncert na rzecz kościoła ewangelickiego w Żeliszowie 9 04 2016

Kościół został wzniesiony według projektu przypisywanego architektowi Carlowi Gotthardowi Langhansowi, twórcy m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Niektórzy historycy sztuki przypisują go jednak budowniczemu Grundmannowi. Obiekt powstał w latach 1796 – 1797 na planie elipsy o rozmiarach około 20×30 m. W 1872 dobudowano dzwonnicę z bolesławieckiego piaskowca według projektu miejscowego architekta Petera Gansela.

Wg jednego z ostatnich żyjących do dziś powojennych ewangelików z Żeliszowa– Pana Eckharda Scholza, nabożeństwa i czynności duszpasterskie w tym kościele miały miejsce jeszcze do końca 1945 roku, a w roku 1946 odbyła się ostatnia konfirmacja. Kościół nie był wtedy w żaden sposób zniszczony przez działania wojenne i cieszył swoim pięknem w nienaruszonym stanie jeszcze w latach powojennych. Jego dewastacja następowała dopiero w późniejszych latach za przyzwoleniem władz.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Fotografie: Łukasz Giza, Magdalena Królewicz, ks. Cezary Królewicz, Andrea Scholz

Biskup Ryszard Bogusz ponownie prezesem Diakonii Polskiej

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybrał po raz kolejny na prezesa Diakonii Polskiej biskupa Ryszarda Bogusza.

Synod Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Warszawa

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Warszawa 2016

Synod obradował w Warszawie od 1 do 3 kwietnia. Wybory prezesa Diakonii odbyły się drugiego dnia posiedzenia. Biskup Bogusz był jedynym kandydatem na to stanowisko. W swej prezentacji mówił o koncepcji restrukturyzacji działalności Diakonii. – Aby skutecznie działać, diakonie diecezjalne i niektóre parafialne być może będą musiały się usamodzielnić, przekształcić w stowarzyszenia lub fundacje – tłumaczył kandydat. Kadencja prezesa Diakonii Polskiej trwa pięć lat.

Biskup Ryszard Bogusz urodził się w 1951 r. w Bielsku-Białej. Studia teologiczne ukończył w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w 1975 r. W 1976 r. został ordynowany na duchownego ewangelickiego i rozpoczął wikariat w luterańskiej parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. W 1981 r. został administratorem, a w 1992 r. proboszczem tej parafii. W latach 1994–2015 był biskupem diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Jest przewodniczącym Dolnośląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, kuratorem Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą oraz Polskiego Towarzystwa Bonhoefferowskiego. Był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu oraz Fundacji Charytatywnej im. Św. Jadwigi Wrocław–Dortmund. Wielokrotnie go nagradzano i odznaczano, m.in. za działalność charytatywną. W 2005 r. został wybrany na prezesa Diakonii Polskiej. Zastąpił na tym stanowisku biskupa seniora Jana Szarka.

za: diakonia.org.pl