Archiwum miesiąca: sierpień 2014

Jubileusz 170-lecia kościoła Wang w Karpaczu

Dbając o zabytkowy kościół nie możecie zapominać, że głównym Waszym powołaniem jest niesienie Ewangelii – powiedział bp Jerzy Samiec do zgromadzonych na nabożeństwie z okazji 170. rocznicy rekonsekracji ewangelickiego kościoła Wang w Karpaczu.

Ewangelicki Kościół Górski Naszego Zbawiciela z XII wieku, znany powszechnie jako Kościół Wang lub Świątynia Wang w Karpaczu w Karkonoszach, przeniesiony został w 1842 roku z miejscowości Vang, leżącej nad jeziorem Vangsmjøsa w Norwegii.

W dniu 2 sierpnia 1842 roku król Fryderyk Wilhelm IV osobiście dokonał położenia kamienia węgielnego, a dwa lata później, 28 lipca 1844 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie kościoła przy udziale króla i jego małżonki, księcia holenderskiego Fryderyka i wielu innych znanych osobistości.

170 lat później, w dniach 2 i 3 sierpnia 2014 roku, miejscowi parafianie uroczyście świętowali jubileusz z udziałem m. in. zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca, biskupa wrocławskiego Ryszarda Bogusza, ks. Jana Kozieła – poprzedniego proboszcza parafii oraz pięćdziesięcioosobowej grupy parafian z miejscowości Vang w Norwegii, a także gości z Czech, Niemiec, Francji i Węgier.

W kazaniu bp Jerzy Samiec zwrócił uwagę na istotę powołania i misji Kościoła – „Przed Wami tutaj w Karpaczu stoi bardzo trudne zadanie głoszenia Ewangelii i wyzwanie: w jaki sposób głosić Boże Słowo turystom, którzy przychodzą tutaj tylko na moment, zaciekawieni architekturą? Ta świątynia ma pozostać narzędziem w wykonywaniu nakazu misyjnego Chrystusa. Nie może stać w centrum, ale ma być pochodną wiary w Zbawiciela” – przypomniał Biskup Kościoła.

Nabożeństwo uświetnił śpiew gości z Norwegii, którzy wystąpili w strojach ludowych, zespołu z partnerskiej parafii z Budapesztu oraz miejscowego chóru. Pozdrowienia dla zebranych przekazali m.in. proboszcz parafii Vang w Norwegii oraz Attaché ambasady Norwegii.

Na wniosek mieszkańców Karpacza ks. proboszcz Edwin Pech został oznaczony przez Sejmik Województwa Złotym Medalem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Oznakę wręczyli przedstawiciele władz loklanych.

Obecnie Kościół Wang jest uważany za najstarszy drewniany zabytek sakralny na terenach Polski oraz za największą atrakcję Karkonoszy. Odwiedza go ponad 200 tys. turystów rocznie. Na przykościelnym cmentarzu pochowani są m. in Henryk Tomaszewski – twórca wrocławskiego teatru pantomimy oraz Tadeusz Różewicz – polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta.

Uroczystości jubileuszowe połączne były także z otwarciem wystawy „Wang na dawnej pocztówce” w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Na wystawie można obejrzeć około 55 widokówek z II połowy XIX i z I połowy XX wieku przedstawiających kościół Wang. Widokówki te pochodzą ze zbiorów Parafii.

Wystawę otwarli zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, dyrektor muzeum Zbigniew Kulik, jednocześnie kurator Parafii i ks. Edwin Pech.

Parafia Wang prowadzi stację diakonijną oraz pokoje gościnne dla turystów. Od 23 lat jest współorganizatorem Tygodni Ewangelizacyjnych dla Rodzin. Parafia jest zaangażowana w wiele projektów unijnych z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki i kultury. Jej duszpasterzem od roku 1991 jest ks. Edwin Pech.


za www.bik.luteranie.pl i www.amb-norwegia.pl

Kazanie i słowa pozdrowień >>> pobierz PDF

Relacja Parafii:

W niedzielę, dnia 3 sierpnia 2014 r., o godz. 10.00 – odbyło się w kościele Wang w Karpaczu uroczyste nabożeństwo dziękczynne oraz zakończenie realizacji projektu pt. „Wędrowanie bez granic – wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra – Etap II”, wykonywanego w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013”. Rada Parafialna Parafii E-A Wang, wprowadziła Duchownych do kościoła przy akompaniamencie Zespołu Puzonistów z parafii partnerskiej z Reichenbach. Ks. prob. Edwin Pech przywitał Gości zgromadzonych w kościele i na placu kościelnym. „Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby dziękować Panu Bogu za błogosławieństwo. Słowami Psalmu 103,1-2 „Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!”, bardzo serdecznie witam, w imieniu Rady Parafialnej, Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP Najprzewielebniejszego Ks. Bpa Jerzego Samca z Małżonką Beatą, NPW Ks. Bpa Ryszarda Bogusza – Biskupa Diecezji Wrocławskiej KEA, Ks. Prob. Carla Philipa Weissera, Soknepresten i Vang, Chargé d’affaires a.i. Ambasady Królestwa Norwegii Pana Stein Inge Nesvåg, Ks. dziekana Gabora Györi wraz z delegacją z Budapesztu, Ks. radcę Jana Kozieła z Cieszyna, panią Grażynę Malczuk – Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pana Bogdana Malinowskiego – Burmistrza Karpacza oraz panią Irenę Seweryn – przewodniczącą Rady Miasta Karpacza, Ks. prob. Sebastiana Kozieła z Parafii E-A w Jeleniej Górze, delegację ze sbor českobratrské cirkve evangelické z Vrchlabi – Czeska Republika, panią Margrit Kempgen z Evangelische Kulturstiftung Goerlitz, delegację z Ev. Kirchengemeinde Meuselwitz-Reichenbach – panią Monikę Zeuge oraz Zespół Puzonistów, panie Giselę Schulte oraz delegację z Ev.-Lutherische Kirchengemeinde Hahnenklee-Bockswiese z Niemiec oraz panią Christę Schadt i pana Jürgena Götz z Stiftung Hahnenklee, panią Margarete Flöter-Morrier i Gerarda Durr ze Strasbourga z Francji, pana Wojciecha Kapałczyńskiego – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wolontariuszy, inspektora nadzoru prac renowacyjnych pana Roberta Balcerka, wykonawców prac renowacyjnych panów Stanisława i Kamila Zaremba – epartner.pl, JAREMEN PRESS, zarządzającą projektem unijnym panią Elżbietę Szlauer, panią Katarzynę Hanczarek z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Chór Ekumeniczny z Karpacza pod dyrekcją pana Bernarda Stankiewicza. Małżonki i Małżonków wymienionych Gości. Parafian z Parafii Vang i Wang oraz wszystkich przybyłych Gości na naszą Uroczystość. Dziękuję bardzo serdecznie parafianom, pracownikom i wolontariuszom za pomoc w organizacji Uroczystości. Niechaj je Pan Bóg pobłogosławi”. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec. Wystąpił także Chór Ekumeniczny z Karpacza,  pani organistka Małgorzata Marciniak z synem Mikołajem, który grał na klarnecie, chórek z Budapesztu oraz Chór z Vang. Pod koniec nabożeństwa, usłyszeliśmy pozdrowienia Gości: Ks. prob. Carl Philip Weisser, Vang, Chargé d’affaires a.i. Ambasady Królestwa Norwegii Pan Stein Inge Nesvåg, Ks. Zenon Stoń proboszcz parafii rzymskokatolickiej Nawiedzenia NMP w Karpaczu (słowa pozdrowienia w imieniu nieobecnego, z powodu choroby gościa, odczytał ks. E. Pech) oraz Bogdan Malinowski – Burmistrz Miasta Karpacza. Ks. E. Pech przekazał także pozdrowienia od pana Dieter Reinla, I Radcy Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Na samo zakończenie Uroczystości głos zabrał kurator parafii, dziękując ks. prob. Edwinowi Pechowi oraz pani Pastorowej Bogusławie Pech za przygotowanie Uroczystości oraz prosząc Burmistrza B. Malinowskiego i Wiceprzewodniczącą Sejmiku panią G. Malczuk o zabranie głosu. Pan Burmistrz powiedział, iż na wniosek mieszkańców Karpacza i władz samorządowych Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego przyznali jednogłośnie ks. prob. Edwinowi Pechowi Odznakę Honorową Złotą Zasłużonego dla Województwa Dolnośląskiego. Odznakę przypięła pani Grażyna Malczuk – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego a do gratulacji dołączyła się pani Irena Seweryn – przewodnicząca Rady Miasta Karpacza. Uczestnicy nabożeństwa zajęli także miejsca na placu kościelnym. Dzięki nagłośnieniu, również turyści mogli brać udział w nabożeństwie. Służbę medyczną pełniły pielęgniarki Diakonii Wang. Po zakończeniu Uroczystego nabożeństwa uczestnicy wysłuchali jeszcze grę Zespołu Puzonistów z Reichenbach i uwiecznili się na wspólnej fotografii. Czas przygotowań, jak i przebiegu uroczystości, był radosny i owocny, dla całej parafii, jak i dla uczestniczących gości. Była również sposobność do nawiązania nowych kontaktów jak i umocnienia już istniejących. W czasie obiadu dla oficjalnych gości i parafian w Ośrodku Wczasowo-Szkoleniowym Wang odbyła się prezentacja prac restauratorskich, budowlanych i modernizacyjnych w kompleksie Kościoła Wang w Karpaczu oraz Świętym Grobie i kościele św. Mikołaja w Görlitz. Został także zaprezentowany album: KOŚCIÓŁ WANG W KARPACZU ŚWIĘTY GRÓB W GÖRLITZ, autorstwa pana Zbigniewa Kulika i ks. Edwina Pecha, wydany dzięki dotacji „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013” i realizowanego z partnerem projektu: Evangelische Kulturstiftung Görlitz w Görlitz. W czasie tego punktu programu głos zabrali: Wojciech Kapałczyński, Margrit Kempgen, Zbigniew Kulik, ks. Edwin Pech i Elżbieta Szlauer. Choć II ETAP prac renowacyjnych został oficjalnie podsumowany,  całkowite zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2014 r. „Kościół Górski naszego Zbawiciela – Wang”, tak brzmi pełna nazwa świątyni Wang. Dziękujemy Panu Bogu za błogosławieństwo i chwalimy Go: „Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!” Psalm 103,1-2
Czas przygotowań, jak i przebiegu uroczystości, był radosny i owocny, dla całej parafii, jak i dla uczestniczących gości. Była również sposobność do nawiązania nowych kontaktów jak i umocnienia już istniejących. Mamy nadzieję i plany na kolejne tak wyjątkowe spotkania.
Tekst: PEA Wang

Related Images:

Spotkanie Chrześcijan we Wrocławiu

Rozpoczęcie spotkania 4.07.2014

Przyjdą z dalekich stron i wezmą udział w budowaniu świątyni Pana – tymi słowami z Księgi Proroka Zachariasza ks. Waldemar Pytel przywitał uczestników uroczystości otwierającej Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wshodniej w Wrocławiu. Odbyło się ono w dniach 4-6 lipca  m.in. we wrocławskiej Hali Stulecia. Udział wzięł około 4000 osób z 12 europejskich krajów. Organizatorem była Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Temat Spotkania – Być wolnym w Chrystusie – odnosił się do fragmentu Listu Apostoła Pawła do Galacjan i nawiązuje także do jubileuszu upadku komunizmu w Europie. Marzyliśmy o wolności. Nie zapomnimy skaczącego przez płot Lecha Wałęsy obrad Okrągłego Stołu, czy uniesionych w kształcie litery „V” palców pierwszego niekomunistycznego premiera, Tadeusza Mazowieckiego – mówił ks. W. Pytel. Z kolei historię spotkań chrześcijan przedstawił krótko zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej – bp Ryszard Bogusz. Przekazał też uroczyście  węgierskiemu biskupowi – Peterowi  Gancs’owi sztafetę, uprawniającą do organizacji podobnego Spotkania w Budapeszcie w 2016 r. Serdecznie zapraszam wszystkich do Budapesztu nad Dunajem – cieszył się bp Gancs. Na temat wrocławskiej gościnności wypowiedziała się wiceprezydent Wrocławia Anna Szarych – Wrocław jest miastem spotkań, to opinia Jana Pawła II. Dziś nasze miasto potwierdza to miano.

Podczas uroczystości przedstawiciele młodzieży zmówili modlitwy w językach: węgierskim, słowackim i czeskim. Podobnie, odczytano teksty biblijne. Na koniec w Hali Stulecia zabrzmiał hymn luteranizmu  – Warownym grodem jest nasz Bóg – zaśpiewany przez Chór Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.  Uroczystość uświetnił także Zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz rosyjski kwintet smyczkowy Renaissance. Na zakończenie sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej – ks. Martin Junge udzielił zebranym błogosławieństwa Aaronowego w języku hiszpańskim.

Pierwsze Spotkanie Trzech Narodów odbyło się w 1991 r. w Zgorzelcu. Wtedy to polscy, czescy i niemieccy biskupi ewangeliccy postanowili organizować podobne w różnych miejscach w dwuletnich odstępach. Z czasem formuła spotkań oraz liczba uczestniczących krajów uległa poszerzeniu. Wrocławskie spotkanie jest już dziewiątym. Patronatem honorowym objął je Prezydent Rzeczypospolitej – Bronisław Komorowski. Kolejne odbędzie się za dwa lata w Budapeszcie.

Tekst: ks. Wojciech Pracki

Zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki

Spotkanie Chrześcijan we Wrocławiu w relacjach na Facebook >>>

Related Images: