Archiwum miesiąca: luty 2014

Wezwanie do modlitwy o Ukrainę

W tym trudnym czasie dla naszych sióstr i braci na Ukrainie, zwracam się do Was z prośbą o modlitwę za ich kraj – napisał w liście do wiernych bp. Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Drogie Siostry i Bracia w Panu naszym Jezusie Chrystusie!

Niemiecki Ewangelicko-Luterański Kościół na Ukrainie w minionym tygodniu przeżywał  radosną uroczystość wprowadzenia w urząd nowego biskupa. Dzięki wieloletniej już współpracy, która łączy nasze oba Kościoły, było mi dane uczestniczyć w tym wydarzeniu.  Podczas nabożeństw modliliśmy się o pokój i błogosławieństwo dla Ukrainy:  „Boże chroń i błogosław Ukrainę”,  brzmiały słowa powtarzane w pieśni.

Dziś wszyscy wiemy jak bardzo pogorszyła się sytuacja polityczna na Ukrainie i jak wielkie nieszczęście przelewu bratniej krwi dotknęło ten naród.

Nie sposób i nie miejsce opisywać to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Kościół luterański Ukrainy stara się pomagać potrzebującym. W budynku ewangelickiego kościoła w Kijowie zorganizowano punkt medyczny, przyjmuje się tam i opatruje rannych.

W tym trudnym czasie dla naszych sióstr i braci na Ukrainie, zwracam się do Was z prośbą o modlitwę za ich kraj. Prośmy Pana Boga, aby dał opamiętanie decydentom. Prośmy o pokój dla Ukrainy. Wstawiajmy się za ludzi ogarniętych lękiem i bólem po stracie najbliższych, bo „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” – List Jakuba 5,16c.

Proszę o modlitwy indywidualne oraz o modlitwę podczas wszystkich najbliższych nabożeństw.

Ks. Jerzy Samiec
Biskup Kościoła

za www.bik.luteranie.pl

Related Images:

Miliony dla świdnickiego Kościoła Pokoju

Historyczny etap w renowacji  Kościoła Pokoju w Świdnicy

Trwający od ponad dwudziestu lat remont Kościoła Pokoju w Świdnicy nareszcie nabierze tempa i rozmachu. Wpisana w 2001 roku na listę UNESCO świątynia znalazła się w gronie 18 podmiotów, które otrzymały dotację z programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Swoje wnioski w programie złożyło aż 277 podmiotów z całego kraju. Po trwających kilka miesięcy weryfikacjach aplikacji Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał 11 lutego 2014 roku decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów.

– Byłem zaskoczony telefonem od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który poinformował mnie o swojej decyzji – mówi ks. Waldemar Pytel, proboszcz parafii. – Minister stwierdził, że widzi, z jakim mozołem i trudem jest prowadzona renowacja Kościoła Pokoju, sam prywatnie tu gościł i dostrzegł, jak niszczeje zabytkowy cmentarz. Powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, iż wszystkie dotychczasowe dotacje z ministerstwa są minimalne w skali potrzeb.

W ciągu dwóch najbliższych lat zostaną wykonane w Kościele Pokoju i na placu Pokoju prace za 14 milionów złotych. Konserwacją będą objęte duże organy w kościele wraz z emporą organową. Ten potężny romantyczny instrument wyposażony w zespół 60 głosów od ponad dziesięciu lat ze względu na stan techniczny nie jest używany.  Dzięki dotacji będzie można przywrócić pierwotne, bardzo wysoko oceniane w przeszłości, walory muzyczne Kościoła Pokoju, a także wzbogacić ofertę muzyczną organizowanego corocznie Festiwalu Bachowskiego.

swidnicaModernizacja plebanii na Dolnośląski Instytut Ewangelicki pozwoli stworzyć bezpieczne warunki do przechowywania i udostępniania wszystkim zainteresowanym starych druków, rękopisów i bezcennych dokumentów zgromadzonych w trakcie 360-letniej historii parafii. Kontynuacja prowadzonych od kilku lat prac konserwatorskich na cmentarzu będzie w projekcie skoncentrowana na konserwacji liczącego ponad kilometr XVII-wiecznego muru okalającego plac Pokoju i umieszczonych w nim nagrobków.

Wśród dofinansowanych projektów oprócz Kościoła Pokoju znalazły się między innymi rewitalizacja Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich w Warszawie, remont i konserwacja Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim w Muzeum „Łazienki Królewskie” w Warszawie.

Jak podaje w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wybrane projekty wyróżniają się ogólnopolskim oddziaływaniem, kompleksowością oraz wysoką rangą planowanych działań, zarówno w obszarze ochrony i zachowania dziedzictwa narodowego, jak również w aspekcie założonych programów kulturalnych i edukacyjnych. Dofinansowane przedsięwzięcia, poprzez swój unikalny charakter,  aktywnie przyczynią się do promocji polskiego dorobku kulturowego, jak również do rozwoju kompetencji społeczno-kulturowych odbiorców planowanych inwestycji.

Warto dodać, że jesteśmy wraz z Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską jedynymi podmiotami kościelnymi, które otrzymały dofinansowanie.

za www.luteranie.pl

Related Images:

Modlitwy ekumeniczne w Szczecinie

W Szczecinie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan nabożeństwa organizowane były codziennie w różnych Kościołach. Na rozpoczęcie gospodarzami nabożeństwa były Siostry Karmelitanki Bose. Ich „Karmel” jest szczególnym miejscem, bowiem tam odbywają się nabożeństwa ekumeniczne przez cały rok. Kazanie wygłosił bp Mieczysław Czajko z Kościoła Zielonoświątkowego. W niedzielę zaproszeni zostaliśmy do cerkwi prawosławnej, gdzie kazanie wygłosił przewodniczący Oddziału Szczecińskiego Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Sławomir Janusz Sikora – proboszcz Parafii Ewangelickiej Świętej Trójcy. W naszym Kościele kazanie wygłosił ks. Paweł Stefanowski.

Warto podkreślić, że po dłuższej przerwie odbyło się nabożeństwo w Kościele Chrześcijan Baptystów. Dzięki ich otwartości teraz Tydzień odbywa się we wszystkich kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, działających w Szczecinie.

Na zakończenie Tygodnia nabożeństwo modlono się w Katedrze św.Jakuba, gdzie kazanie wygłosił ks. bp Błażej Kruszyłowicz – biskup pomocniczy przy Kurii Szczecińsko – Kamieńskiej. W modlitwie wzięło udział kilkunastu duchownych różnych Kościołów.

02 lutego po raz trzeci zorganizowano nabożeństwo ekumeniczne w Kłodzinie, gdzie w kościele rzymskokatolickim kazanie wygłosił ks.Sławomir Janusz Sikora. W nabożeństwie wzięli również udział: bp Mieczysław Czajko z Kościoła Zielonoświątkowego oraz pastor Leon Dziadkowiec z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.

Warto również zaznaczyć, że w przededniu Tygodnia kolejny raz odbyło się Ekumeniczne Spotkanie Czterech Świec w Trzebiatowie. Parafię ewangelicką reprezentowały dzieci, które pokazały przedstawienie „Świąteczna ulica”.

za www.luteranie.pl/szczecin

Related Images: