Archiwum miesiąca: styczeń 2014

Pożegnanie Księdza Biskupa Tadeusza Szurmana

W Katowicach pożegnano śp. ks. bpa Tadeusza Szurmana, zwierzchnika Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i proboszcza parafii w Katowicach.

pogrzebszurman– Biskup Szurman zawsze był autentyczny w tym co robił. Dlatego porywał za sobą ludzi – powiedział bp Jerzy Samiec podczas pogrzebu śp. bpa Tadeusza Szurmana – zwierzchnika Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

 Uroczystość odbyła się 3 lutego w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

Zmarłego biskupa żegnało kilka tysięcy osób, w tym około 150 duchownych różnych wyznań i religii. W pogrzebie uczestniczyli też przedstawiciele władz lokalnych.

 Bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła, podkreślił także niezwykłe zaangażowanie ekumeniczne swojego zastępcy. – Jego ekumenizm nie polegał na tworzeniu ważnych dokumentów, ale na akceptacji drugiego człowieka niezależnie od tego, do jakiego Kościoła należał. Choć zawsze był świadomy własnej tożsamości wyznaniowej i wielokrotnie podkreślał, że to jedyna droga do właściwych relacji z innymi.

 Biskup przypomniał również zaangażowanie bpa Szurmana na wielu innych płaszczyznach, takich jak: diakonia, działalność medialna, troska o sprawy diecezji, twórczość poetycka i teologiczna, praca z młodzieżą i służba socjalna.

– Muszę podkreślić to, że cierń wbity w jego ciało, sprawiał, że cały czas zachowywał pokorę mając świadomość zdrowotnych ograniczeń. Wielokrotnie odmawiał przyjmowania różnych godności – dopóki, dopóty nie nadszedł właściwy czas – powiedział bp Jerzy Samiec.

Podczas nabożeństwa zabrał głos także Andrzej Jonszta, kurator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. – Gdy choroba, ból i cierpienie oraz śmierć wchodziły do naszych domów, Ty byłeś z nami ze słowem pociechy (…) Drogi Tadeuszu, nasz przyjacielu, teraz to my jesteśmy z Tobą – powiedział kurator.

Oficjalne przemówienie pożegnalne wygłosił też abp Damian Zimoń, emerytowany zwierzchnik Archidiecezji Katowickiej Kościoła rzymskokatolickiego. Pozdrowił zebranych w imieniu przebywającego aktualnie w Rzymie abpa Wiktora Skworca i zapewnił o jego modlitwie. Przywołał także wydarzenia ekumeniczne z ostatnich dziesięcioleci wspominając liczne spotkania i rozmowy ze Zmarłym.

Przemówienia i wspomnienia wygłosili inni zaproszeni goście. W imieniu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej oraz wszystkich denominacji protestanckich Katowic, przemówił zwierzchnik polskich Metodystów bp Andrzej Malicki.

 – To był wielki chrześcijanin i dobry człowiek. W każdej rozmowie mówił o potrzebie modlitwy i sam był rozmodlony – powiedział z kolei prof. Jerzy Buzek, były premier Polski i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. – Był niezwykłym organizatorem i inicjatorem akcji, które zbliżały ludzi.

Prezydent Katowic Piotr Uszok wspomniał, że mimo przeprowadzenia ze zmarłym wielu rozmów nigdy nie dostrzegł w nich nawet cienia patosu. Jednocześnie przypomniał ewangeliczną konkluzję: chrześcijanin żyje w wielu namiotach tego świata, ale ma też dom zbudowany na skale. Dom Ojca, do którego wracamy. Prezydent podkreślił, że Katowice straciły jednego z najznamienitszych obywateli – naszego przyjaciela.

 Po nabożeństwie żałobnym w kościele, prowadzonym przez biskupów diecezjalnych, kondukt udał się na cmentarz ewangelicki przy ulicy Francuskiej. Nad grobem Psalm 23 odśpiewał Yehoshua Ellis, Naczelny Rabin Górnego Śląska. Przemówienie na cmentarzu wygłosił natomiast Biskup Diecezji Wrocławskiej Ryszard Bogusz.

 – Biskup Tadeusz był daleki od dążenia do laudacji i zaszczytów. Nie wiem nawet czy nie byłby zażenowany i czy nie powiedziałby do mnie: „Ależ daj spokój”. Był pełen pokory i wiary – powiedział bp Ryszard Bogusz.

 Bp Tadeusz Szurman zmarł w wieku 59. lat w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu. Pozostawił żonę, córkę z zięciem, matkę i siostrę.

 ks. Wojciech Pracki

———————————————————————————————————————————————————-

bpSzurmanBiskup Tadeusz Szurman urodził się 9 lipca 1954 roku w Simoradzu na Śląsku Cieszyńskim. Został ordynowany na duchownego 19 listopada 1978 roku w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim, po czym podjął pracę jako wikariusz w Świętochłowicach, gdzie następnie w 1984 roku został proboszczem. Równocześnie w latach 1989-1990 był administratorem parafii w Zabrzu. Od 1993 roku był proboszczem ewangelickiej parafii w Katowicach.

W latach 1982–1986 był duszpasterzem młodzieżowym diecezji katowickiej, zaś w latach 1984–1990 Ogólnopolskim Duszpasterzem Młodzieży i przewodniczącym Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1991–2001 był radcą diecezjalnym Decezji Katowickiej Kościoła, w latach 1998–2002 był prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Wybrany w październiku 2001 roku przez Synod Diecezjalny Biskupem Diecezji Katowickiej, w urząd został wprowadzony w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 6 stycznia 2002 roku.

Od 2010 roku był zastępcą zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp. Jerzego Samca.

Jest  autorem wielu artykułów z dziedziny teologii, spraw społecznych, historii, współpracował z kwartalnikiem „Myśl Protestancka”, był w radzie redakcyjnej kwartalnika „Ewangelik”, zainicjował program radiowy „Głos życia” w Radiu Katowice, wydał dwa tomiki poezji (Malowane niezdarnie, Katowice 2004; Świeże powietrze, Katowice 2005). Był  inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, za które wielokrotnie był nagradzany: m.in. był laureatem Nagrody im. Karola Miarki oraz katolickiej nagrody im. ks. Szramka.

W roku 2012 został honorowym obywatelem Miasta Katowice.

Biskup Tadeusz Szurman był przewodnikiem duchowym i mentorem dla wielu pokoleń duchownych Kościoła.

Pozostawił żonę i córkę z mężem oraz matkę i siostrę.

Related Images:

Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan we Wrocławiu

Wrocław po raz kolejny włączył się w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwa oraz spotkania o charakterze ekumenicznym odbywały się od niedzieli 19 stycznia do niedzieli 26 stycznia. Każdego dnia gospodarzami wydarzeń były kościoły poszczególnych wyznań chrześcijańskich. Na inaugurację w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej homilię wygłosił metropolita wrocławski Kościoła rzymskokatolickiego abp Józef Kupny. – Drogą do serca drugiego człowieka nie jest wytykanie błędów i wymaganie od drugiego, aby to on coś zmienił, lecz zmienianie w pierwszym rzędzie siebie – powiedział między innymi.

Gości ekumenicznych przywitał bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Krótko przypomniał genezę Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązując do inicjatywy duchownego anglikańskiego ks. Paula Watsona z 1908 r. – Zbierając się na naszym nabożeństwie odpowiadamy na Boże wezwanie, aby przez Słowo Boże, modlitwę i śpiew rozwijać naszą relację z Jezusem – mówił.

Liturgię tegorocznego Tygodnia przygotowali chrześcijanie z Kanady, a przebiegał on pod hasłem „Czy Chrystus jest podzielony?” – W tym prowokacyjnym pytaniu odrywamy radosne wezwanie do modlitwy i refleksji nad sobą – powiedział bp Bogusz. Z kolei abp Józef Kupny zachęcił w homilii, aby słuchacze zastanowili się nad pytaniem, co sprzyjało rozwojowi chrześcijaństwa na początku jego historii. Sam wymienił kilka powodów, wśród nich: rozprzestrzenianie się Żydów i judeo-chrześcijaństwa po Cesarstwie Rzymskim, bezpieczeństwo na szlakach komunikacyjnych, którego pilnowali żołnierze rzymscy czy ekspansję języka greckiego. – Jednak w chrześcijanach najbardziej fascynowała jedność, chęć wzajemnej pomocy, życie miłością – powiedział abp Kupny i podkreślił: – Odwołuję się do tych faktów, aby przypomnieć, że nasza siła jest w jedności i miłości.

Na nabożeństwie byli obecni przedstawiciele Kościołów, które od lat aktywnie działają na rzecz wrocławskiej ekumenii. Kosciół rzymskokatolicki, oprócz abp. Józefa Kupnego, reprezentowali: kardynał Henryk Gulbinowiz, ks. Prof. Bogdan Ferdek, referent ds. ekumenizmu kurii wrocławskiej, o. Mariusz Tabulski, przeor klasztoru paulinów oraz liczne grono alumnów z seminarów duchownych we Wrocławiu i Bagnie. Reprezentantom Kościoła prawosławnego przewodniczył abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a wraz z nim przybyli: ks. Aleksander Konachowicz, ks. Eugeniusz Cebulaski oraz ks. Mieczysław Oleśniewiecz. Ponadto obecni byli: bp Włodzimierz Juszczak z Kościoła greckokatolickiego, ks. Krzysztof Wolnica z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, ks. Sebastian Smolarz z ewangelicznego Kościoła reformowanego oraz pastor Daniel Trusiewicz z Kościoła chrześcijan baptystów. Kościół ewangelicko-augsburski (luterański) był reprezentowany, oprócz bp. Bogusza, przez ks. Marcina Orawskiego i ks. Dawida Mendroka. Licznie wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich oraz posłowie na sejm i do parlamentu europejskiego.

W trakcie całego tygodnia wierni wrocławskich różnych Kościołów gromadzili się na mszach świętych, nabożeństwach Słowa Bożego oraz spotkaniach ekumenicznych. Zobacz program Tygodnia Modlitw o Jedność chrześcijan we Wrocławiu. Polską specyfiką Tygodnia jest gościnna wymiana kaznodziejów, czyli homilię w zawsze wygłasza duchowny z innego wyznania niż kościół, w którym odbywa się nabożeństwo.

Oprócz nabożeństw i modlitw ekumenicznych odbyła się także dyskusja panelowa na temat „Czy ewangelikalizm dzieli Kościół?” Pozwoliła ona na poznanie różnych perspektyw postrzegania tego ważnego w chrześcijaństwie nurtu. Pokazała też, że mimo ogromnego postępu ekumenicznego, wciąż istnieje wiele i to fundamentalnych różnic między chrześcijanami. Nawet w tak podstawowej kwestii, jak rozumienie jedności. Podczas gdy reprezentanci Kościołów: rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego czy wspólnot ewangelikalnych twierdzili, że istnieje możliwość szukania pojednania według modelu pojednanej różnorodności, przedstawiciel Kościoła prawosławnego, zdecydowanie twierdził, że jedyną drogą do jedności jest jedność dogmatyczna, a więc powrót wszystkich Kościołów i wspólnot do Kościoła prawosławnego.

Perspektywę prawosławną wyjaśniał też abp Jeremiasz. Jego zdaniem jesteśmy w sytuacji, w której wymagana jest ogromna cierpliwość, bo często wyniki dialogów teologicznych są trudne do zaakceptowania przez Kościoły, których przedstawiciele osiągnęli te wyniki. – Potrzeba życzliwości i modlitwy – mówił na jednym z nabożeństw.

W debacie udział wzięli: ks. prof. Bogdan Ferdek z Kościoła rzymskokatolickiego, dr hab. Wojciech Szczerba, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, dr Paweł Wróblewski, reprezentujący Kościół prawosławny oraz ks. Marcin Orawski z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Wrocławski Tydzień zakończyło nabożeństwo w katedrze prawosławnej Przenajświętszej Bogurodzicy.

za www.luteranie.org

Related Images:

Ks. Robert Penczek zmarł

W dniu 17 stycznia 2014 roku zmarł w wieku 46 lat ks. Robert Penczek, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1993-2013. Śp. ks. Robert Penczek urodził się 4 marca 1968 r. w Zduńskiej Woli. Po studiach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na duchownego Kościoła w 1993 roku. Służył w ewangelickich parafiach w Tczewie, w Elblągu, w Suwałkach, w Skoczowie i w Węgrowie. Do 1998 roku był duszpasterzem więziennym w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. W ubiegłym roku zrezygnował z bycia duchownym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Zmarł nagle w dniu 17 stycznia 2014 w Zduńskiej Woli. Pozostawił żonę. Pogrzeb śp ks. Roberta Penczka odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 24 stycznia, o godz. 13.00 w kościele ewangelickim w Zduńskiej Woli.

za www.luteranie.pl

W dniu 17 stycznia 2014 roku zmarł w wieku 46 lat ks. Robert Penczek, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1993-2013. Śp. ks. Robert Penczek urodził się 4 marca 1968 r. w Zduńskiej Woli. Po studiach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na duchownego Kościoła w 1993 roku. Służył w ewangelickich parafiach w Tczewie, w Elblągu, w Suwałkach, w Skoczowie i w Węgrowie. Do 1998 roku był duszpasterzem więziennym w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. W ubiegłym roku zrezygnował z bycia duchownym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Zmarł nagle w dniu 17 stycznia 2014 w Zduńskiej Woli. Pozostawił żonę. Pogrzeb śp ksi. Roberta Penczka odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 24 stycznia, o godz. 13.00 w kościele ewangelickim w Zduńskiej Woli.

za www.luteranie.pl

W dniu 17 stycznia 2014 roku zmarł w wieku 46 lat ks. Robert Penczek, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1993-2013. Śp. ks. Robert Penczek urodził się 4 marca 1968 r. w Zduńskiej Woli. Po studiach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na duchownego Kościoła w 1993 roku. Służył w ewangelickich parafiach w Tczewie, w Elblągu, w Suwałkach, w Skoczowie i w Węgrowie. Do 1998 roku był duszpasterzem więziennym w Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. W ubiegłym roku zrezygnował z bycia duchownym w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Zmarł nagle w dniu 17 stycznia 2014 w Zduńskiej Woli. Pozostawił żonę. Pogrzeb śp ksi. Roberta Penczka odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 24 stycznia, o godz. 13.00 w kościele ewangelickim w Zduńskiej Woli.

za www.luteranie.pl

Related Images:

Ekumeniczne kolędowanie w Jaworze

„Kto śpiewa, ten modli się podwójnie”, św. Augustyn. image039W pierwszą niedzielę po Nowym Roku, Kościół Pokoju w Jaworze stał się miejscem ekumenicznego kolędowania. Parafia Ewangelicka i Rzymsko-Katolicka Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaworze zorganizowały wspólne śpiewanie kolęd. To już trzecie spotkanie, podczas którego wierni obu kościołów mieli możliwość razem cieszyć się i oddawać cześć Narodzonemu Zbawicielowi. Wszystko odbywało się w ramach ekumenicznego nabożeństwa Słowa. Rozważanie wygłosił ks. Z. Tracz, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej. Śpiew prowadzili kantorzy obu parafii, p. Małgorzata Zuchowicz i p. Maciej Karwecki, oraz chór dziecięcy „Adonai” parafii ewangelickiej i schola parafii rzymsko-katolickiej. W nabożeństwie uczestniczyli również wierni z ewangelickiej parafii w Legnicy, wraz ze swoim duszpasterzem.

za www.kosciolpokojujawor.pl

Related Images:

ROK 2014

XII Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe w Lubaniu (6.12.2014)

Modlitwa o pokój kanclerz Merkel i premier Kopacz w Kościele Pokoju w Świdnicy (20.11.2014)

Ksiądz Waldemar Pytel biskupem elektem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (25.10.2014)

Synod Diecezji Wrocławskiej obradował w Międzyzdrojach na Pomorzu (24-26.10.2014)

Jubileusz 30-lecia Ordynacji ks. Waldemara Szczugieła (27.09.2014)

Konferencja Księży Diecezji Wrocławskiej we Wrocławiu (22.09.2104)

Diecezjalne Święto Chórów i Muzyków Kościelnych w Legnicy (13.09.2014)

Jubileusz 170-lecia kościoła Wang w Karpaczu (3.08.2014)

Konferencja zwierzchników Kościołów we Wrocławiu (4-5.07.2014)

Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej we Wrocławiu (4-6.07.2014)

Wniebowstąpienie w Świerzawie (29.05.2014)

Ambasador Królestwa Norwegii odwiedził Kościół Pokoju w Świdnicy (9.05.2014)

II Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej w Sycowie (1-4.05.2014)

Tadeusz Różewicz spoczął w Karpaczu (29.04.2014)

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Jaworze (4-6.04.2014)

Diecezjalne rekolekcje dla księży (30.03.-1.04.2014)

Rekolekcje dla kobiet (29-30.03.2014)

Goście z Indii w Karpaczu (23.03.2014)

We Wrocławiu obradował Synod Diecezji (15.03.2014)

Wezwanie do modlitwy o Ukrainę (21.02.2014)

Historyczny etap w renowacji Kościoła Pokoju w Świdnicy (11.02.2014)

Pożegnanie ś.p. Księdza Biskupa Tadeusza Szurmana (3.02.2014)

Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan we Wrocławiu (19-26.01.2014)

Modlitwy ekumeniczne w Szczecinie (19-26.01.2014)

Zmarł ks. Robert Penczek (17.01.2014)

Ekumeniczne kolędowanie w Jaworze (5.01.2014)

Related Images: