Archiwum dnia: 24 października 2011

Synod Diecezji Wrocławskiej obradował w Międzyzdrojach

Kazanie wygłasza ks. prezes Waldemar Pytel w kościele ewangelickim św. Jana w Trzebiatowie

W dniach 21-23.10.2011 roku w Międzyzdrojach obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na swojej ostatniej sesji obecnej IV kadencji. Głównym tematem obrad było duszapsterstwo. W piątkowy wieczór Synod rozpoczął obrady nabożeństwem w kościele ewangelickim św. Jana w Trzebiatowie. Zgromadzonych powitał ks. Sławomir Sikora ze Szczecina, który jest duszpasterzem trzebiatowskich ewangelików. Kazanie wygłosił ks. prezes Waldemar Pytel ze Świdnicy, a ks. bp Ryszard Bogusz wprowadził Panią Justynę Gmyz w poczet członków Synodu Diecezji Wrocławskiej. W nabożeństwie udział wziął burmistrz Trzebiatowa Pan Zdzisław Matusewicz oraz dyr. Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renata Teresa Korek. Po nabożeństwie był czas na rozmowy z miejscowymi ewangelikami i bliższe poznanie sytuacji kościoła ewangelickiego.

Ks. bp Ryszard Bogusz, ks. Waldemar Pytel i ks. Sławomir Sikora z burmistrzem Trzebiatowa 21.10.2011

Nabożeństwo poprzedzone było spotkaniem Księdza biskupa Ryszarda Bogusza, ks. Waldemara Pytla i ks. Sławomira Sikory z burmistrzem Trzebiatowa Zdzisławem Matusewiczem. Było ono poświęcone sytuacji ewangelików w Trzebiatowie, prezentacji miasta i planom na przyszłość związanym z Dekadą Lutra i 500-leciem Reformacji. Wspominano szczególną postać ks. Jana Bugenhagena. W grudniu 1534 roku ks. Bugenhagen przybył do Trzebiatowa i uczestniczył w Sejmiku Trzebiatowskim, podczas którego książęta Gryfici narzucili stanom pomorskim Reformację.

Spotkanie u burmistrza Trzebiatowa

Ks. Bugenhagen został wyznaczony do opracowania nowej zreformowanej liturgii i przeprowadzenia wizytacji parafii. W 1535 wydana została jego Ordynacja Kościelna. Ks. Bugenhagen skupił wokół siebie krąg duchownych i mieszczan i zaczął organizować pierwsze parafie ewangelickie. Stały się one zaczątkiem Reformacji na Pomorzu.

ks. Sebastian Kozieł

Synod kontynuował obrady w sobotę 22.10.2011 roku w Międzyzdrojach w Domu Wypoczynkowym „PERŁA”. Modlitwę poranną przygotował ks. Sebastian Kozieł z Parafii Ewangelickiej w Jeleniej Górze – Cieplicach. Następnie Synod wspominał postać zmarłego Henryka Zelenta członka Synodu z zielonogórskiej Parafii Ewangelickiej.

Po modlitwie Ks. Biskup Bogusz przekazał członkom Synodu informacje z życia Diecezji Wrocławskiej w okresie od ostatniej sesji Synodu Diecezji. Dokonał równiez krótkiego podsumowania mijającej IV kadencji Synodu. Natomiast ks. prezes Waldemar Pytel przedstawił relację z ostatniej sesji Synodu Kościoła, który obradował w dniach 14-16.10.2011 roku w Warszawie.

Iwona Holeksa w Międzyzdrojach

Kolejnym punktem obrad była praca w grupach wokół głównego tematu Synodu. Wykład wprowadzający wygłosiła Pani Iwona Holeksa, absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, teolog ewangelicki, która pracuje w Duszpasterstwie Dorosłych Centrum Misji i Ewangelizacji. Ukończyła studia poradnictwa i interwencji kryzysowej, szkolenie przeciwdziałania przemocy oraz kurs duszpasterski, zajmuje się portalem i forum Defragmentacja, prowadzi dyżury duszpasterskie, koordynuje projekt dotyczący wolontariatu w hospicjach, jest także koordynatorem akcji „Prezent pod choinkę”.

Część sali obrad Synodu

Grupy dyskusyjne prowadzili księża: ks. Waldemar Szczugieł z Parafii Wałbrzych, ks. Edwin Pech z Parafii Karpacz oraz ks. Robert Sitarek z Parafii Kłodzko. Sprawozdania z pracy grup przedstawione zostały popołudniowym spacerze po plaży. Wieczorna modlitwa przygotowana przez ks. Sebastiana Kozieła zakończyła sobotnią część obrad.

Wieczorem na zaproszenie Pana Alfreda Smolczyńskiego wszyscy udali się do Wioski Wikingów w miejscowości Wolin na wyspie Wolin, gdzie w miłej historycznej atmosferze drewnianej chaty Wikingów smakowano pieczeń z dzika z wyśmienitą kaszą. Tak zakończono pracowity dzień.

Nabożeństwo w Szczecinie na zakończenie obrad Synodu Diecezji Wrocławskiej

W niedzielę rano wszyscy Synodałowie udali się do Szczecina, gdzie odbyło się nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz. Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej podczas nabożeństwa bardzo serdecznie podziękował wszystkim Synodałom, którzy podjęli się tego zadania i wzięli na siebie odpowiedzialność za tworzenie obrazu i kształtu naszego Kościoła, będąc jednocześnie głosem swoich Parafii, tworząc IV kadencję Synodu Diecezji Wrocławskiej. 

Biskup podziękował również: miejscowemu proboszczowi – ks. Sławomirowi J. Sikorze, Prezesowi Rady Parafialnej w Szczecinie – Alfredowi Smolczyńskiemu oraz wszystkim parafianom zaangażowanym w organizację Synodu. Jednocześnie wyraził nadzieję na wspólne spotkanie za rok, już wprawdzie w innym składzie, ale znów na Pomorzu Zachodnim, które jest integralną częścią Diecezji Wrocławskiej

ks. Cezary Królewicz i www.luteranie.pl

 

 

10-lecie wpisania Kościoła Pokoju w Świdnicy na listę UNESCO

Dzisiaj dla nas, współczesnych chrześcijan i Europejczyków, luteran i katolików, Polaków i Niemców, kościół świdnicki przybrał wreszcie znaczenie, jakie zawarte jest w jego nazwie. Jest on dzisiaj symbolem wielkich tradycji kultury Śląska, przez stulecia rozwijającej się pomiędzy Polską, Czechami, Austrią a Niemcami. (…) Jest wreszcie kościół świdnicki prawdziwą świątynią dobra i piękna, gdzie ludzki duch wznosi się ku kontemplacji rzeczy boskich i najsubtelnijeszej ze sztuk – muzyki.

Bronisław Komorowski, Prezydent RP

 

Uroczystości jubileuszowe, których gośćmi honorowymi byli ks. biskup Jerzy Samiec z Małżonką oraz ks. biskup Ryszard Bogusz, rozpoczęły się w sobotę od premiery trzech etiud filmowych, nakręconych przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Filmy powstawały przez cztery dni pod okiem ekspertów Doroty Petrus z TVP Kultura oraz Bogdana Lęcznara, aktora, reżysera i producenta. Pierwszy film przedstawiał 10 powodów, dla których warto odwiedzić świątynię pokoju, drugi to sonda zrobiona wśród mieszkańców Świdnicy, zaś trzeci prezentował kościół jako miejsce sztuki i artyzmu. Projekt filmowy kończył tegoroczną edycję Artystycznego Lata na placu Pokoju, którego pomysłodawczynią jest Bożena Pytel. Dyskusję z udziałem twórców i gości poprowadziła na scenie Teatru Miejskiego w Świdnicy Karolina Moroz, filmoznawca.

Kolejnym punktem uroczystości byl spektakl „Jonasz” w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz. Główny bohater okazał się tyleż biblijny, co współczesny. – To ładna historia o człowieku, który wychodzi z topieli życia odmieniony, a dowodzi przy okazji, że warto i można nauczyć się miłości – opowiada Tadeusz Ratuszniak, odtwórca głównej roli. – Mój Jonasz jest postacią z XXI wieku, ale odniesień szukać trzeba bardziej w warstwie psychologicznej, niż społecznej czy – jak kto woli – politycznej – wyjaśnia aktor.

Po filmie i teatrze nadszedł czas na muzykę. Nie ma jednak lepszego miejsca na wysłuchanie koncertu niż świdnicki Kościół Pokoju, dlatego też goście barwnym korowodem, trzymając w rękach światełka, przeszli przez miasto na plac Pokoju. Muzyka w wykonaniu Marcina Armańskiego, kantora kościoła, podbiła serca publiczności, a zwieńczeniem pierwszego dnia uroczystości była kolacja wydana przez Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka.

 

„Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobordziejstw Jego!” (Ps. 103,2)

 

Słoneczny niedzielny poranek rozpoczął się uroczystym nabożeństwem dziękczynnym w Kościele Pokoju z udziałem duchownych, władz miasta i powiatu, mieszkańców Świdnicy. Gościem honorowym był dr Gottfried Zeitz, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, dosłownie od kilkunastu dni urzędujący w Polsce. Kazanie wygłosił ks. biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP. – Wyrazy uznania należą się wszystkim, parafianom, Radzie Parafialnej, gospodarzowi kościoła księdzu Waldemarowi Pytlowi i jego żonie, ale nie możemy zapominać także o tych, którzy wiele lat temu dzięki swojej determinacji doprowadzili do postawienia tej pięknej świątyni – podkreślił ks. biskup Samiec.

Na koniec nabożeństwa ks. Waldemar Pytel odczytał adresy gratulacyjne od władz państwa, województwa dolnośląskiego, a także od ambasadora Szwecji.

13 grudnia 2001 roku Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO na swej XXIV sesji w Helsinkach dokonał jednogłośnie wpisu Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze na listę dóbr kultury ludzkości.

Ks. Waldemar Pytel, proboszcz:

– Wydawałoby się, że 10 lat w prawie 360-letniej historii Kościoła Pokoju to zaledwie chwila. Jednak każda generacja tworzy historię poprzez różnorodne działania. Ma marzenia, które pragnie zrealizować. I tak jak Jakub w znanej biblijnej historii, którą w dzisiejszym nabożeństwie będziemy czytać, śni. Przyznam, że przed laty – i tak pozostało do dzisiaj – my, budujący tutaj współczesną historię, też śnimy. Śnimy o pięknym miejscu, odrestaurowanym w pełni kościele, uporządkowanym cmentarzu, odreastaurowanych budynkach… Przede wszystkim zaś śnimy o prawdziwie oddanych Bogu ludziach.

Listy gratulacyjne:

Bolesław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Jan Lityński, Doradca Prezydenta RP

Staffan Herrstrom, Ambasador Szwecji

Zbigniew Fiderewicz, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO

ks. bp Jan Cieślar, Diecezja Warszawska Kościoła E-A w RP