Archiwum miesiąca: wrzesień 2011

Jubileusz jaworskiego Kościoła Pokoju

W dniach 17-18 września 2011, w Jaworze na Dolnym Śląsku, odbyły się uroczystości związane z  X rocznicą wpisania Kościoła Pokoju na listę UNESCO. W jubileuszu wzięli udział: Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec oraz Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej bp Ryszard Bogusz. Organizatorami uroczystości była gmina Jawor, Muzeum Regionalne oraz parafia ewangelicka.

Dostojni goście wzięli udział w wernisażu wystawy pt.: „PRZEKRACZANIE NIEMOŻLIWEGO – KOŚCIÓŁ POKOJU W JAWORZE W X ROCZNICĘ WPISANIA NA LISTĘ UNESCO”, który odbył się w miejscowym Muzeum Regionalnym.

Wystawa skierowana jest do dzieci, młodzieży, turystów z kraju i zagranicy. Jej celem jest wyjaśnienie i zrozumienie przyczyn wpisania w 2001 r. Kościoła Pokoju w Jaworze na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Wystawa, zaaranżowana w zabytkowych wnętrzach dawnego klasztoru bernardynów, objaśnia fenomen rozwiązania architektonicznego Kościoła Pokoju w kontekście kulturowym, politycznym i religijnym. Analiza architektonicznego rozwiązania budowli wyjaśnia ponadto, w jaki sposób budowniczym Kościoła udało się przekroczyć ramy niemożliwego pod względem konstrukcji, funkcji i formy.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia Gmina Jawor zaprezentowała na płycie rynku miejskiego tablice, z których każdy Jaworzanin mógł zapoznać się z historią Kościoła Pokoju w Jaworze oraz momentem wpisania tego unikatowego zabytku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W godzinach wieczornych w Kościele Pokoju odbył się koncert finałowy Jaworskich Koncertów Pokoju, w którym arcydzieła baroku zaprezentowała orkiestra Concerto Polacco pod kierunkiem Marka Toporowskiego.

W czasie koncertu uhonorowano osoby zasłużone dla  rewitalizacji i wpisania jaworskiego Kościoła Pokoju na Listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO. Wśród nich był poprzedni proboszcz jaworskiej parafii ks. Roman Kluz z Brennej na Śląsku Cieszyńskim.

Sobotnie uroczystości zakończył bankiet, którego kulminacyjnym punktem było rozdzielenie tortu z wizerunkiem Kościoła Pokoju w Jaworze.

za www.bik.luteranie.pl

Related Images:

Jubileusz 10-lecia Diakonii Wang i Stacji Socjalnej Zakonu Joannitów

W piękny niedzielny poranek 11.09.2011 roku w kościele Wang w Karpaczu zebrali się parafianie oraz zaproszeni goście na dziękczynnym nabożeństwie z okazji jubileuszu 10-lecia Diakonii Wang oraz Stacji Socjalnej Zakonu Joannitów.

Kazanie wygłosił ks. biskup Ryszard Bogusz, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, a jednocześnie Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Ksiądz biskup swoje kazanie oparł na tekście, które jest mottem naszej działalności diakonijnej „Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu” (Hbr 13,6). Podziękował On wszystkim zaangażowanym w tworzenie, działanie i rozwój Diakonii Wang – radzie parafialnej, parafianom, pracownikom, wolontariuszom i księdzu proboszczowi Edwinowi Pechowi. Był to ważny akcent tych uroczystości. Ale najważniejszym było dziękczynienie Bogu za Jego błogosławieństwo w czasie tych 10 lat istnienia Diakonii Wang.
Podczas nabożeństwa śpiewały dwa Chóry: Ekumeniczny z Karpacza i Tonikum z Berlina. Ten ostatni miał też koncert w sobotni wieczór.
 
Początki były trudne, lecz Pan Bóg, przy pomocy życzliwych ludzi wspierał i pomagał. Dzisiaj działania Diakonii Wang to: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ośrodek Szkoleniowy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wydający certyfikat Polskiej Rady Resuscytacji.
 
Przy Diakonii Wang działają również dwa kluby: Klub Arkadia dla dzieci i młodzieży z Karpacza Górnego oraz Klub Integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 
Po nabożeństwie w Ośrodku Wczasowo-Szkoleniowym Wang, należącym do Parafii Wang , miała miejsce prezentacja wszystkich obszarów działalności naszej Diakonii. Ksiądz biskup Ryszard Bogusz wręczał piękne obrazy – zdjęcia Kościoła Wang zasłużonym osobom.
Ostatni punktem programu obchodów jubileuszowych był wspólny bankiet w tymże Ośrodku.

Z nadzieją na dalszą owocną pracę i służbę dla bliźnich z życzeniami Bożego błogosławieństwa ruszamy do naszej codziennych zadań.

Tekst: Bogusława Pech

Foto: Zbigniew Kulik

Related Images:

12. Śląskie Dni Kościoła w Jauernick

W dniach 1-4.09.2011 roku w Jauernick położonym niedaleko Görlitz odbyły się 12. Śląskie Dni Kościoła. Zgromadzeni z całych Niemiec Ślązacy wyznania ewangelickiego reprezentujący poszczególne niemieckie landy przez 4 dni podsumowywali ostatni rok działań tzw. grup roboczych. Głównym temat brzmiał: Przyjęcie Ślązaków na Zachodzie – integracja czy asymilacja? W programie obok referatów odnoszących się do głównego tematu były wycieczki do Wspólnoty Braterskiej w Herrnhut i do Görlitz na 3. Saksońską Wystawę Krajową. Dokonano też wyboru nowego Zarządu, a na funkcję prezydenta Śląskich Dni Kościoła ponownie wybrany został ks. dr Hans-Ulrich Minke. Gośćmi z Polski był ks. bp Ryszard Bogusz oraz ks. Cezary Królewicz. Niedzielne nabożeństwa w okolicznych parafiach ewangelickich zakończyły obrady. Część delegatów udała się jeszcze na wycieczkę do Cieszyna.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Ekumeniczne pielgrzymowanie szlakiem via regia

10. września 2011 roku w ramach 3. Saksońskiej Wystawy Krajowej – 800 lat via regia jako wydarzenie towarzyszące wystawie odbyła się pielgrzymka ekumeniczna szlakiem z polskiego Gronowa położonego niedaleko Zgorzelca do Görlitz. Pielgrzymka rozpoczęła się w dawnym kościele ewangelickim w Gronowie (dawniej: Gruna) nabożeństwem ekumenicznym i błogosławieństwem na drogę, a zakończyła refleksją o wieczności przy kopii Grobu Świętego (Heiliges Grab). Trwająca ponad 8 godzin pielgrzymka prowadziła dobrze oznakowanym szlakiem pielgrzymkowym św. Jakuba. Na tym odcinku współcześnie wiedzie on częściowo przez pola wzdłuż niedawno wybudowanej autostrady A4, wioski, ale też przez centrum miast Zgorzelca i Görlitz.  Na kanwie Psalmu 121 księża rzymskokatoliccy i ewangeliccy przygotowali 7 medytacji tematycznych, które przedstawiali w trakcie wędrówki. Pierwszą i drugą medytację o oczach i pomocy zaprezentował ks. Rodryg Albin z rzymskokatolickiej parafii w Żarskiej Wsi, najpierw w Gronowie na rozpoczęcie, a później w kościele rzymskokatolickim w Jędrzychowicach. Trzecią medytację o niebie i ziemi przygotował ks. dr Hoffmann z rzymskokatolickiego ordynariatu diecezji Görlitz. Uczestnicy pielgrzymki mogli jej wysłuchać w rzymskokatolickim kościele św. Bonifacego w Zgorzelcu. Czwarta medytacja dotycząca stróża Izraela przygotowana przez ks. Cezarego Królewicz – proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu wygłoszona została na środku mostu staromiejskiego łączącego nie tylko dwie części miasta tj. Zgorzelec i Görlitz, ale jednocześnie dwa państwa Polskę i Niemcy. Piątej medytacji przygotowanej przez ks. Christina Bochwitza – proboszcza Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz uczestnicy wysłuchali w krypcie kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz, gdzie na nabożeństwach od pięciu lat regularnie co dwa tygodnie gromadzą się ewangelicy z Polski. Ostatnie dwie medytacje przygotował ks. dr Hans Wilhelm Pietz. Mówił o duszy i wieczności. Pielgrzymka na ostatnim swoim etapie kierowała się starą Drogą Krzyżową Görlitz kończącą się przy Grobie Świętym (Heiliges Grab). Medytacje przeplatane były każdorazowo odczytaniem psalmu 121 w j. polskim i niemieckim oraz śpiewem pieśni. Zapewniona była opieka medyczna i duszpasterska dla ponad 70. osób, które wzięły udział w tej pielgrzymce. Na zakończenie dzięki gościnności Ewangelickiej Fundacji Kultury wszyscy pielgrzymi mogli posilić się potrawami przyrządzonymi zgodnie ze średniowieczną recepturą. Ponad 20 km wędrówki pozwoliło na rozmowy, ale też na chwile refleksji. Nikt z uczestników nie narzekał na zmęczenie, a ładna pogoda sprzyjała dobrym nastrojom. W ten nietypowy sposób obchodzono jubileusz 800-lecia szlaku via regia łączącego niegdyś wschód i zachód Europy.

Pierwsze wzmianki o Via Regia pochodzą z 1252 r., kiedy pojawia się pod nazwą „Strata Regia” („Droga Królewska”) w dokumentach margrabiego Marchii Miśnieńskiej Henryka III. Początkami drogi były budowane przez wojska rzymskie trakty pomiędzy hiszpańską Galicją a Paryżem. Z czasem legiony wyruszyły na wschód w stronę Łaby. Z Moguncji wyruszyli przez Frankfurt, Fuldę, Eisenach, Erfurt, Lipsk by na Łabie ustanowić wschodnią granicę cesarstwa. W Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego drogę rozbudowano dalej przez Zgorzelec do Wrocławia nazywając ją również „Hohe Straße” (droga wysoka). Via Regia była drogą ponadregionalną sprzyjającą rozwojowi stosunków i kontaktów państw europejskich. Droga służąca początkowo jako trakt wojskowy, stawała się z czasem coraz ważniejszym traktem handlowym, co przyspieszało rozwój miast leżących na jej trasie. Na znaczeniu straciła dopiero w XIX w. kiedy dynamicznie zaczęła rozwijać się kolej żelazna.

ks. Cezary Królewicz

Wkrótce relacja fotograficzna

Related Images:

Uroczystości w Bogatyni

9. września 2011 roku w Bogatyni miały miejsce szczególne uroczystości. Staraniem Bractwa Ziemi Bogatyńskiej odbyło się po raz trzeci spotkanie byłych i obecnych mieszkańców Bogatyni. Rozpoczęło się ono nabożeństwem ekumenicznym w byłym kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła, gdzie liturgię wspólnie prowadzili miejscowy proboszcz rzymskokatolicki ks. Kazimierz Pracownik oraz ks.Cezary Królewicz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu – duszpasterz ewangelików w Bogatyni. Księża mówili o modlitwie w oparciu o modlitwę Jezusa w Getsemane. Zmówiono modlitwę ekumeniczną i dziękowano Bogu za wspólne spotkanie byłych i obecnych mieszkańców Bogatyni. Został również pobłogosławiony i rozdzielony chleb między uczestnikami nabożeństwa.

Kontynuacją nabożeństwa była modlitwa w kaplicy ewangelickiej położonej w sąsiedztwie. Zgromadzonych powitał ks. Królewicz wyrażając swoją radość z obecności ks. Pracownika w miejscu kultu religijnego bogatyńskich ewangelików. Ksiądz Królewicz przypominał krótko trudną powojenną historię kościoła ewangelickiego w Bogatyni wyrażając przekonanie, że najgorsze już minęło. Ks. Pracownik odnosząc swoje wystąpienie do części liturgicznej w słowach pozdrowienia skierowanych do bogatyńskich ewangelików mówił o istocie chrześcijańskiej nadziei.

Następnie rozpoczęła się część liturgiczna powtórnego pochówku byłych mieszkańców Białopola położonego niedaleko Bogatyni. Powtórny pochówek związany był z przeprowadzoną ekshumacją w związku z  planowanym rozszerzeniem zakresu wydobycia węgla brunatnego przez kopalnię Turów.

Po ekshumacji szczątki byłych mieszkańców Białopola spoczęły na cmentarzu ewangelickim w Bogatyni przy kaplicy ewangelickiej. Uroczystość miała także charakter ekumeniczny. Uroczystości kościelne zaszczycił swoją obecnością burmistrz Dominik Matelski.

Dalsza część spotkania byłych i obecnych mieszkańców Bogatyni odbywała się w restauracji Jubilat. Wśród gości obecni była pani posłanka Elżbieta Zakrzewska oraz Edward Szczerbień prezes Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze. Był czas na wspomnienia przed i powojenne, wspólny posiłek oraz rozmowy.

Uroczystości z pewnością na długo zapadną w pamięci organizatorów tj. Bractwa Ziemi Bogatyńskiej, którego jednym z aktywnych członków jest kurator Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, a członkami także ewangelicy z Bogatyni.

Tekst: ks.Cezary Królewicz

Zdjęcia: Wojciech Kulawski

9. września 2011 roku w Bogatyni miały miejsce szczególne uroczystości. Staraniem Bractwa Ziemi Bogatyńskiej odbyło się po raz trzeci spotkanie byłych i obecnych mieszkańców Bogatyni. Rozpoczęło się ono nabożeństwem ekumenicznym w byłym kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła, gdzie liturgię wspólnie prowadzili miejscowy proboszcz rzymskokatolicki ks. Kazimierz Pracownik oraz ks.Cezary Królewicz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu – duszpasterz ewangelików w Bogatyni. Księża mówili o modlitwie w oparciu o modlitwę Jezusa w Getsemane. Zmówiono modlitwę ekumeniczną i dziękowano Bogu za wspólne spotkanie byłych i obecnych mieszkańców Bogatyni. Został również pobłogosławiony i rozdzielony chleb między uczestnikami nabożeństwa.

Kontynuacją nabożeństwa była modlitwa w kaplicy ewangelickiej położonej w sąsiedztwie. Zgromadzonych powitałks. Królewiczwyrażając swoją radość z obecności ks. Pracownika w miejscu kultu religijnego bogatyńskich ewangelików. Ksiądz Królewicz przypominał krótko trudną powojenną historię kościoła ewangelickiego w Bogatyni wyrażając przekonanie, że najgorsze już minęło. Ks. Pracownik odnosząc swoje wystąpienie do części liturgicznej w słowach pozdrowienia skierowanych do bogatyńskich ewangelików mówił o istocie chrześcijańskiej nadziei.

Następnie rozpoczęła się część liturgiczna powtórnego pochówku byłych mieszkańców Białopola położonego na drodze do Sieniawki, która zaplanował została w programie spotkania. Powtórny pochówek związany był z planowanym rozszerzeniem zakresu wydobycia węgla brunatnego przez kopalnię Turów. Dalsza likwidacja miejscowości w pobliżu kopalni Turów poprzedzona została m.in. ekshumacją pochówków na terenie Białopola.

Po ekshumacji szczątki byłych mieszkańców Białopola spoczęły na cmentarzu ewangelickim w Bogatyni przy kaplicy ewangelickiej. Uroczystość miała także charakter ekumeniczny. Uroczystości kościelne zaszczycił swoją obecnością burmistrz Dominik Matelski.

Dalsza część spotkania byłych i obecnych mieszkańców Bogatyni odbywała się w restauracji Jubilat. Wśród gości obecni była pani posłanka Elżbieta Zakrzewska oraz Edward Szczerbień z Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze. Był czas na wspomnienia przed i powojenne, wspólny posiłek oraz rozmowy.

Uroczystości z pewnością na długo zapadną w pamięci organizatorów tj. Bractwa Ziemi Bogatyńskiej, którego jednym z aktywnych członków jest kurator Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, a członkami także ewangelicy z Bogatyni.

Ks.Cezary Królewicz

9. września 2011 roku w Bogatyni miały miejsce szczególne uroczystości. Staraniem Bractwa Ziemi Bogatyńskiej odbyło się po raz trzeci spotkanie byłych i obecnych mieszkańców Bogatyni. Rozpoczęło się ono nabożeństwem ekumenicznym w byłym kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła, gdzie liturgię wspólnie prowadzili miejscowy proboszcz rzymskokatolicki ks. Kazimierz Pracownik oraz ks.Cezary Królewicz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu – duszpasterz ewangelików w Bogatyni. Księża mówili o modlitwie w oparciu o modlitwę Jezusa w Getsemane. Zmówiono modlitwę ekumeniczną i dziękowano Bogu za wspólne spotkanie byłych i obecnych mieszkańców Bogatyni. Został również pobłogosławiony i rozdzielony chleb między uczestnikami nabożeństwa.

Kontynuacją nabożeństwa była modlitwa w kaplicy ewangelickiej położonej w sąsiedztwie. Zgromadzonych powitałks. Królewiczwyrażając swoją radość z obecności ks. Pracownika w miejscu kultu religijnego bogatyńskich ewangelików. Ksiądz Królewicz przypominał krótko trudną powojenną historię kościoła ewangelickiego w Bogatyni wyrażając przekonanie, że najgorsze już minęło. Ks. Pracownik odnosząc swoje wystąpienie do części liturgicznej w słowach pozdrowienia skierowanych do bogatyńskich ewangelików mówił o istocie chrześcijańskiej nadziei.

Następnie rozpoczęła się część liturgiczna powtórnego pochówku byłych mieszkańców Białopola położonego na drodze do Sieniawki, która zaplanował została w programie spotkania. Powtórny pochówek związany był z planowanym rozszerzeniem zakresu wydobycia węgla brunatnego przez kopalnię Turów. Dalsza likwidacja miejscowości w pobliżu kopalni Turów poprzedzona została m.in. ekshumacją pochówków na terenie Białopola.

Po ekshumacji szczątki byłych mieszkańców Białopola spoczęły na cmentarzu ewangelickim w Bogatyni przy kaplicy ewangelickiej. Uroczystość miała także charakter ekumeniczny. Uroczystości kościelne zaszczycił swoją obecnością burmistrz Dominik Matelski.

Dalsza część spotkania byłych i obecnych mieszkańców Bogatyni odbywała się w restauracji Jubilat. Wśród gości obecni była pani posłanka Elżbieta Zakrzewska oraz Edward Szczerbień z Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego Pogranicze. Był czas na wspomnienia przed i powojenne, wspólny posiłek oraz rozmowy.

Uroczystości z pewnością na długo zapadną w pamięci organizatorów tj. Bractwa Ziemi Bogatyńskiej, którego jednym z aktywnych członków jest kurator Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, a członkami także ewangelicy z Bogatyni.

Ks.Cezary Królewicz

Related Images: