Archiwum miesiąca: czerwiec 2011

Jubileusze i spotkanie partnerskie w Lubaniu

18. czerwca 2011 roku w Lubaniu miały miejsce uroczystości jubileuszowe i spotkanie partnerskie. Najmłodsza Parafia Ewangelicka w Polsce jaką jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu obchodziła jubileusz 5-lecia swojego istnienia i zarazem 630-lecia kościoła Marii Panny czyli swojego kościoła parafialnego. Jednocześnie oba jubileusze połączone zostały z kolejnym spotkaniem partnerskim Parafii Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina – Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa dziękczynnego. W wypełnionym po brzegi kościele zgromadzonych powitał ks. prob. Cezary Królewicz. Przypomniał on krótko historię najstarszego kościoła miasta Lubania jakim jest kościół ewangelicki. Mimo wielu zawirowań dziejowych kościół Marii Panny w Lubaniu nieprzerwanie był miejscem kultu. Od czasów Reformacji pełnił funkcję kościoła filialnego i parafialnego jako kościół ucieczkowy dla mieszkańców pobliskiej Uniegoszczy.

Nabożeństwo rozpoczęło się od preludium organowego w wykonaniu Ulrike Scheytt, a następnie śpiewu zespołu dziecięco-młodzieżowego lubańskiej Parafii. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, który powiedział m. in: Gdy świętujemy zwykle zapraszamy gości, tych których lubimy, z którymi chcemy przeżywać  te najważniejsze dla nas chwile, zapraszamy najbliższych, rodzinę i przyjaciół.  Dlatego cieszymy się, że święto parafii Lubaniu może być jednocześnie świętem przyjaźni z siostrami i braćmi z partnerskiego okręgu kościelnego Görlitz. (…) Poczucie przynależności do tego samego Zbawiciela jest ważne w czasach gdy Europę ogarnia zeświecczenie i wokoło spotykamy ludzi, którzy twierdzą, że wiara jest przeżytkiem, że Boga nie ma. (…) Potrzebujemy miejsc, w których oddajemy Bogu chwałę i zbliżamy się do Niego. Oczywiście Pana Boga można chwalić wszędzie. Nie ma takiego miejsca, które jest pozbawione Jego obecności, ale w kościołach jesteśmy odgrodzeni od otaczającego świata, który rozprasza nasze skupienie swoim nieustannym ruchem. (…) Życzę Wam, abyście zarówno tutaj w Lubaniu i okolicy oraz w Niemczech, na co dzień przeżywali radość z obcowania z Bogiem.

Po kazaniu biskupa Samca ze słowami pozdrowień zwrócił się bp Martin Herche – zwierzchnik Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc. Powiedział on m.in.: Życzymy Wam błogosławieństwa Bożego! Życzymy Wam radości w wysławianiu Boga, dobrego bycia razem z sobą i mocnego świadectwa wiary poprzez słowo i czyn tutaj w Lubaniu i wszędzie tam, gdzie mieszkacie. (…) Niechaj Bóg da Wam, drodzy Parafianie z Lubania i nam wszystkim wciąż na nowo tę łaskę, by Słowo Boże i sakrament podsycały naszą wiarę i wzmacniały naszą społeczność, a my pełni wdzięczności i radości, abyśmy Jemu zanosili naszą pieśń chwały. Następnie ks. bp Herche przekazał Parafii Ewangelickiej w Lubaniu na ręce ks. Cezarego Królewicza kielich z kościoła ewangelickiego w Gronowie niedaleko Zgorzelca, który służył od roku 1838 do 1945 tamtejszej Parafii Ewangelickiej. Wraz z kielichem przekazał życzenia, aby za sprawą tego kielicha pokój Boży rósł między Polakami i Niemcami, ewangelikami z obu narodów. Kielich noszący na sobie znamiona II wojny światowej od razu znalazł swoje miejsce na ołtarzu i był wykorzystywany w czasie nabożeństwa do sakramentu Wieczerzy Pańskiej.

Ze słowem pozdrowienia zwrócił się także bp Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej. Podkreślał on, że powstanie Parafii Ewangelickiej w Lubaniu przed pięcioma laty jako samodzielnej jednostki jest dowodem na to, że powinno się powoływać do życia samodzielne Parafie na bazie dawnych filiałów. Lubań będący przez długi czas po II wojnie światowej jedynie filiałem Parafii Ewangelickiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, uzyskując samodzielność otrzymał zupełnie nowe oblicze. Wzrasta nie tylko liczba wiernych i ich aktywność, ale rośnie także jej znaczenie w życiu miasta i regionu m.in. przez działalność diakonijną.

Wśród księży obecni byli również: prezes Synodu Kościoła – ks. Waldemar Pytel, radca synodalny ks. Edwin Pech, księża z Dieceji Wrocławskiej: ks. Tomasz Stawiak z Jawora, ks. Dawid Mendrok z Wrocławia, ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha oraz absolwent teologii Jerzy Gansel z Legnicy. Obecne były siostry z lubańskiego Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Ze strony niemieckiej obecni byli także: ks. bp Hans Wilhelm Pietz, ks. dr Thomas Koppehl z Niesky, ks. Martin Koch z Hoyerswerdy, ks. Stefan Huth ze Schleife oraz ks. Christoph Wiesener z Reichenbach. W czaie nabożeństwa spiewały chóry z Karpacza, Wrocławia i Görlitz. Obecni byli przedstawiciele miejscowych władz miejskich i powiatowych. Przybyli m.in.: Arkadiusz Słowiński – burmistrz miasta Lubania, Leszek Leśko – burmistrz Olszyny, Konrad Rowiński – zastępca starosty lubańskiego, Bożena Admaczyk – Pogorzelec – dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu, a także przedstawiciele wielu innych jednostek samorządu terytorialnego.

Po nabożeństwie rozpoczął się bogaty programów obchodów. Odbyły się dwa panele dyskusyje. W kościele dyskutowano o partnerstwie Diecezji Wrocławskiej i Okręgu Kościelnego Görlitz, a w lubańskiej szkole muzycznej na temat diakonii. Dla zainteresowanych lubańską starówką przygotowano możliwość zwiedzania miasta z przewodnikami. W tym samym czasie dla małych dzieci przygotowany był specjalny programu gier i zabaw. Na terenie Parafii przy budynku kościoła było miejsce na obiad i odpoczynek. Każdy mógł skosztować wypieków, które były darem Pani sołtys Gabrieli Murias i mieszkańców Krzewia Małego dla Diakonii Lubań w podziękowaniu za dotychczasową współpracę, specjalnie na jubileusz Parafii Ewangelickiej. Przy Domu Parafialnym miała miejsce wystawa poświęcona życiu kościoła ewangelickiego w Okręgu Kościelnym Görlitz. Ostatnim punktem programu był koncert chórów w kościele. Swój bogaty repertuar zaprezentowały kolejno: Chór Ekumeniczny z Karpacza, chór Capella Ecumenica z Wrocławia, Martin Luther Chór z Görlitz oraz Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej z Wrocławia. Połączone chóry zaśpiewały ostatnią pieśń Alta Trinita beata po której bp Ryszard Bogusz i bp Martin Herche złożyli podziękowania lubańskiej Parafii na ręce ks. prob. Cezarego Królewicz za przygotowanie uroczystości jubileuszowych i spotkania partnerskiego. Na zakończenie Biskupi udzielili Bożego błogosławieństwa na podróż i zaprosili na następne spotkanie partnerskie do Bad Muskau.

Lubańskie uroczystości były zapowiadane, a następnie szeroko komentowane w lokalnych mediach. W specjalnym liście gratulacyjnym do Parafii Ewangelickiej w Lubaniu burmistrz Arkadiusz Słowiński napisał m. in: Jako burmistrz wszystkich Lubaniaków, chciałbym podkreślić, że wzrastająca aktywność kościoła ewangelickiego w granicach naszego miasta wypełnia moje serce optymizmem. Przez 420 lat lubańscy katolicy i luteranie wspólnie budowali Lubań. Wielokrotnie dawali dowody, że potrafią stanąć ponad podziałami religijnymi i wspólnie pracować na rzecz swojej małej ojczyzny. (…) Nigdy nie wątpiłem, że obecność ewangelików w Lubaniu wzbogaca duchowy, religijny i kulturowy krajobraz miasta. Różnorodność może przynieść tylko pozytywne skutki. Stąd też pragnę złożyć na ręce Szanownego Pastora szczere życzenia wszelakiego szczęścia i powodzenia. Starosta lubański Walery Czarnecki oraz wicestarosta Konrad Rowiński w swoim piśmie do Parafii napisali m.in: Z okazji 5-lecia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu oraz 630-lecia Kościoła Parafialnego Marii Panny pragnę przekazać Księdzu i wszystkim wiernym najlepsze pozdrowienia i serdeczne życzenia. Kościół Marii Panny to historia Lubania i Powiatu Lubańskiego. Pięć lat temu wraz z utworzeniem Parafii i przybyciem do Lubania Księdza Proboszcza w dziejach Kościoła i Parafii rozpoczął się nowy etap. Wielka praca ekumeniczna i działalność charytatywna znakomicie wpisują się w powodzenie o rozwój Powiatu Lubańskiego. Z tej okazji życzę Księdzu oraz wszystkim parafianom dużo zdrowia, wiele sił i powodzenia w działalności duszpasterskiej, ekumenicznej i charytatywnej.

Swoje gratulacje i życzenia przekazało także wiele innych osób i instytucji z którymi Parafia Ewangelicka w Lubaniu utrzymuje stały kontakt w codziennej pracy duszpasterskiej i diakonijnej. Lubańskie uroczystości z pewnością na długo pozostaną w pamięci nie tylko parafian i mieszkańców miasta, ale także wielu innych osób, które po raz pierwszy były w Lubaniu i w kościele ewangelickim. W uroczystościach jubileuszowych udział wzięło ok. 400 osób.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Poświęcenie nowego ołtarza w Bolesławcu

12. czerwca 2011 roku w Święto Zesłania Ducha Świętego w Bolesławcu w tamtejszej kaplicy ewangelickiej Biskup Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce poświęcił Słowem Bożym i modlitwą nowy ołtarz. Inicjatywę jego powstania zgłosił ks. prob. Cezary Królewicz. Ołtarz został zaprojektowany i wykonany dla potrzeb miejscowych ewangelików stając się zwieńczeniem prac remontowych przeprowadzonych przed dwoma laty. Od początku wszystkie związane z tym prace podjęli sami parafianie z Bolesławca. Zebrali potrzebne fundusze, wykonawcę, a jedna z lubańskich Parafianek uszyła nowy obrus ołtarzowy ofiarując swoją pracę. Akt poświęcenia miał miejsce w czasie nabożeństwa dziękczynnego.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Parafialny Dzień Dziecka w Policach

Wykorzystując wiosenno-letnią pogodę, parafianie ze Szczecina spotkali się na Rodzinnym Pikniku w Policach w ogrodzie Państwa Siwek. Szczególnie najmłodsi uczestnicy nie mogli narzekać na brak atrakcji. Blisko 100 osób spędziło razem beztroski czas w parafialnym gronie. Byli to przede wszystkim dziadkowie i rodzice ze swoimi dziećmi. Spotkanie rozpoczął ks. Sławomir Sikora od przeczytania haseł biblijnych i modlitwy, dziękując gospodarzom za ponowne zaproszenie. Tego rodzaju „Parafialny Piknik” ma już swoją dwuletnią tradycję.

Przy wiosennej pogodzie najmłodsi korzystali z wielu przygotowanych niespodzianek. Oblegane były stanowiska z lodami, watą cukrową, dmuchana zjeżdżalnia oraz wiele „ogrodowych” atrakcji. Dorośli mogli w tym czasie rozmawiać przy stole i częstować się wieloma pysznościami, nabierając sił do rodzinnych konkursów. Była dobra zabawa, ale i prawdziwa, sportowa rywalizacja. Skakano w workach, rzucano do celu, przechodzono przez tunele, przeciągano linę, chodzono w grupach na „wielkich stopach”. Zawody prowadzili clowni, którzy mieli swoje metody, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić wspólną zabawę. Po spotkaniu jedna ze starszych osób powiedziała: „To był dla nas wspaniały czas. Ze wzruszeniem przyglądaliśmy się, jak bawią się razem tak licznie dzieci z naszej parafii. Choć nie ma wśród nich naszych wnuków, ponieważ mieszkają w Niemczech, to traktujemy je jak własne. Niewiele brakowało, a sama wystartowałabym w zawodach!”. To bardzo ważny głos pokazujący, że określenie „parafia moim drugim domem” nie jest na wyrost. Czas spędzony beztrosko na świeżym powietrzu pomógł nowym osobom zintegrować się lepiej ze wspólnotą.

za www.luteranie.pl

Related Images:

100 lat kościoła Jezusowego w Zielonej Górze

W sobotę 11 czerwca 2011r. świętowano jubileusz 100 rocznicy poświęcenia ewangelickiego Kościoła Jezusowego w Zielonej Górze. Świątynię zbudowano w 1911 r. na potrzeby zboru staroluterańskiego, od 1950 r. służy zielonogórskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, która zorganizowała obchody jubileuszowe we współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem dziękczynnym z udziałem Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, Biskupa Diecezji Wrocławskiej ks. Ryszarda Bogusza, Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. ppłk Mirosława Woli oraz Prezesa Synodu Kościoła ks. Waldemara Pytla. W nabożeństwie uczestniczyli liczni goście zagraniczni i ekumeniczni, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Ewangelicki Okręg Kościelny z Cottbus reprezentowała delegacja wraz z superintendent Ulrike Menzel. Nie zabrakło gości z Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na czele z pastorem Michaelem Otto z Guben. To właśnie wierni tego Kościoła kontynuują w Niemczech tradycję staroluteran, którzy przed 100 laty wybudowali zielonogórską świątynię. Ekumeniczny wymiar uroczystości podkreślała obecność duchownych aż 8 kościołów różnych wyznań, w tym ks. mitrata Juliana Hojniaka z Kościoła greckokatolickiego, ks. Andrzeja Dudry z Kościoła prawosławnego, kilku księży rzymskokatolickich i kilku pas torów wspólnot protestanckich. Gościem uroczystości był Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP Leszek Kornosz, uczestniczący corocznie wraz z proboszczem zielonogórskich luteran w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju.

Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, nawiązując również do niedzielnego Święta Zesłania Ducha Świętego. Biskup Kościoła w odpowiedzi na wątpliwości współczesnych chrześcijan co do mocy działania Ducha Świętego uspokoił, że jest on w naszych sercach, tylko my nie chcemy go słuchać. Kaznodzieja podał przykład, że samo pójście w góry nawet z wykwalifikowanym przewodnikiem nie zapewni nam bezpieczeństwa, jeżeli prowadzącego nie będziemy słuchać i pójdziemy własną drogą. „Wobec postępującego zeświecczenia i trudności, na jakie Kościół napotyka w głoszeniu Ewangelii powstaje często pytanie o obecność Ducha Świętego w Kościele. Może trzeba nieco prowokacyjnie zapytać: czy Duch Święty opuścił mury naszych świątyń? Pośród wszystkich rozterek możemy mieć jednak pewność, że obecność i prowadzenie Ducha Świętego w Kościele nie są uzależnione od naszych pytań i wątpliwości, ale owa obecność jest dzięki obietnicy Jezusa Chrystusa niezłomną siłą i nadzieją, dzięki którym Kościół wciąż żyj e. Może warto dziś w dniu jubileuszu pomyśleć o roli, jaką Duch Święty odgrywa w życiu tego zboru. Może warto zastanowić się, jaką rolę odgrywa w moim życiu? Czy może już z tak zadanymi pytaniami czujemy się nieswojo? Sukces apostołów polegał na tym, że słuchali posłanego Pocieszyciela. Mogli wykonać to, co wydawało się niewykonalne tylko dzięki posłuszeństwu Duchowi”  – mówił Biskup Kościoła, zaznaczając, że Duch Święty jest najlepszym przewodnikiem i życzył zgromadzonym, by doświadczali go każdego dnia.

W trakcie liturgii odczytano fragmenty Pisma Świętego, które znalazły się w porządku nabożeństwa sprzed 100 lat. Przebieg nabożeństwa na język niemiecki tłumaczył ks. Erich Busse z Drezna, a zakończyło je wspólne odśpiewanie „Pod Twą obronę”. Na organach grała Dorota Brylla, córka śp. ks. bp. Józefa Pośpiecha. Jej staraniem oraz parafii w Zielonej Górze wydano z okazji jubileuszu zbiorek kazań bp. Pośpiecha zatytułowany „Albowiem jestem tego pewien”.

Po nabożeństwie odbyła się sesja naukowa poświęcona wartości zabytkowej Kościoła Jezusowego, prowadzona przez prof. Olgierda Cetwińskiego. Zgromadzeni w kościele wysłuchali wykładów o historii kościoła, jego wystroju i wyposażeniu oraz prowadzonych pracach konserwatorskich. Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawiła Kościół Jezusowy jako perłę secesyjnej architektury. Prof. Dariusz Markowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu postulował rozważenie przywrócenia pierwotnej kolorystyki kościoła, gdyż obecne ciemne barwy przytłaczają i zaprzeczają stylowi secesji. Marta Danowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa podkreśliła, że witraże znajdują się tylko w trzech kościołach Zielonej Góry i reprezentują wysokie walory artystyczne. Dr Paweł Leszczyński omówił znaczenie zmian ustrojowych wprowadzonych na gruncie prawa wyznaniowego w Niemczech w okresie Republiki Weimarskiej, akcentując konsekwencje ustanowienia prawa do pobierania podatku kościelnego.

Na zakończenie sesji, z sukcesami i trudnościami w realizacji planów remontowych zapoznał zebranych proboszcz parafii ks. Dariusz Lik. Proboszcz przedstawił też plany remontowe na 2011 rok, lecz jak dotąd nie udało się pozyskać niezbędnych środków finansowych.

Jubileuszowy dzień zakończył wieczorny koncert w wykonaniu Marka Pilcha na najstarszych czynnych organach w Zielonej Górze.

Tekst i fot.:  Arkadiusz Felkle

Krótka historia Ewangelickiego Kościoła Jezusowego w Zielonej Górze

Ewangelicki Kościół Jezusowy przy pl. Bohaterów w Zielonej Górze został wzniesiony w latach 1909-11 na potrzeby zboru staroluterańskiego, należącego do parafii w Kożuchowie. Zły stan techniczny dotychczasowej kaplicy staroluterańskiej z 1866 r. oraz znaczący wzrost liczby wiernych zadecydowały o budowie nowej większej świątyni. Kamień węgielny pod budowę położono 22 sierpnia 1909 roku przy dźwiękach miejskiej kapeli. Zgromadzonym pokazano makietę przyszłego kościoła, a końcowym akordem uroczystości było złożenie w fundamentach specjalnej tuby z dokumentami.

Warto przypomnieć, że staroluteranizm narodził się w Prusach w związku z decyzją króla Fryderyka Wilhelma III z 1817 r. zjednoczenia luteran i kalwinów w jednym Kościele krajowym. Spowodowało to opór niektórych kręgów społecznych i części duchowieństwa, pragnących zachować wierność luterańskim księgom wyznaniowym. Z Zielonej Góry i okolic wyemigrowali do Australii w 1838 r. luteranie niechcący narzuconej przez władze unii kościelnej, będąc pierwszymi luteranami w tym kraju. Dlatego datę ich przybycia do Australii przyjęto jako początek Kościoła Luterańskiego na tym kontynencie. Pomimo dotkliwych represji staroluteranizm został ostatecznie zalegalizowany w Prusach w 1845 r.

Autorstwo projektu świątyni nazwanej „Kościołem Chrystusowym” nie jest jednoznaczne, źródła wymieniają E. Schulza lub architekta powiatowego Emila Friede. Nad kościołem góruje wieża o wysokości 33,5 m. Jednonawową świątynię założono na planie zbliżonym do krzyża greckiego. Malowniczą bryłę zaopatrzono w liczne i zróżnicowane w formie okna. Nad drzwiami wejściowymi do kościoła umieszczono dekorację mozaikową z przedstawieniem Chrystusa. W kościele zaplanowano 370 miejsc siedzących wraz z niezrealizowaną emporą boczną. Czteroprzęsłową nawę przykryto pozornym sklepieniem kolebkowym, uwydatniając elementy konstrukcyjne więźby dachowej. Sklepienie pokryto wielobarwnymi ornamentalnymi polichromiami. Malarski wystrój kościoła wykonany został w technice kazeinowej, o ornamentyce utrzymanej w stylistyce secesji. Kościół należy do rzadkich przykładów secesyjnej aranżacji wnętrz w architekturze sakralnej.

Uroczyste poświęcenie kościoła nastąpiło w święto Trójcy Św. 11 czerwca 1911 r. Ówczesnym proboszczem był ks. Ernst T.Heckert. W czasie ceremonii przygrywał zespół puzonistów z Kożuchowa. Kazanie zostało oparte na tekście wyjętym z Objawienia św. Jana, 21, 1-5.

Kościół został w całości wyposażony dzięki darowiznom. Oddzielone od nawy polichromowanym łukiem tęczowym prezbiterium ozdobiono witrażami z przedstawieniami Mojżesza, Chrystusa i Apostoła Piotra. Ołtarz i ambonę wykonano w 1910 r. w Szkole Snycerskiej w Cieplicach. Organy mechaniczne z 1883 r. firmy Gebrüder Walter ze Środy Śląskiej przeniesiono z poprzedniej świątyni staroluterańskiej, uważane są za najstarszy czynny instrument organowy w mieście. Oświetlenie zapewniają dwa stuletnie żyrandole – pająki, przyozdobione symbolem biblijnym, a zarazem zielonogórskim – liśćmi winorośli. W kościele brakowało początkowo jedynie dzwonów, które z przyczyn finansowych zawieszono dopiero w 1936 r., a kilka lat później jeden z nich zarekwirowano na cele wojenne.

Po II wojnie światowej wysiedlono ludność niemiecką z Zielonej Góry i okolic, w tym i staroluteran wraz z ostatnim proboszczem ks. Johannem Wichmannem, pełniącym zarazem obowiązki zwierzchnika Diecezji Dolnośląskiej. Przez kilka lat kościół pełnił funkcję rzymskokatolickiej kaplicy ślubów, otrzymując wezwanie św. Józefa. Pierwsze polskie nabożeństwo ewangelickie odprawił ks. Jan Zajączkowski w 1948 r. w mieszkaniu prywatnym. Powołano wówczas do życia parafię i rozpoczęto starania o przydział kościoła i plebani, co długo nie przynosiło efektu. Pierwsze nabożeństwo ewangelickie w dawnym kościele staroluterańskim odprawiono 29 czerwca 1950 r. i połączone było z pierwszą powojenną konfirmacją. Władze Kościoła ewangelickiego zostały jednak zobligowane do zwrotu dotychczasowym użytkownikom kosztów adaptacji kościoła na potrzeby kultu katolickiego. Starania o przekazanie plebani, zajętej przez katolickie przedszkole, trwały następne kilkanaście lat. Gdy w 1964 r. otrzymano budynek plebani, nadawał się już tylko do rozbiórki.

W okresie powojennym prowadzono bieżące prace remontowe oraz uzupełniano wyposażenie. W 1977 r. sprowadzono z parafii Wang fundowaną przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV marmurową chrzcielnicę, której pozbawiony był kościół w momencie przekazania luteranom (w Karpaczu bardziej pasowała drewniana chrzcielnica). W 1981 r. zawieszono na wieży kościelnej drugi dzwon, pochodzący z nieczynnego kościoła ewangelickiego w Ludwikowicach Kłodzkich, a przekazany przez parafię gorzowską, gdzie przeleżał bezużytecznie 16 lat. W 1985 r. odnowiono witraże, z których jeden (Apostoła Piotra) na skutek uszkodzeń wandali musiano zrekonstruować. W 1999 r. generalnej renowacji organów dokonała niemiecka firma Emil Hammer Orgelbau.

Poważne prace konserwatorskie wykonano w ostatnich latach. W 2007 r. zaobserwowano pękanie kościoła, a przeprowadzona ekspertyza wykazała negatywny wpływ pobliskiej ciężkiej zabudowy. W 2010 r. wykonano ściąg stalowy w poprzek kościoła, ratując świątynię przed katastrofą budowlaną.

Kolejnymi duszpasterzami administrującymi parafią zielonogórską byli: ks. Jan Zajączkowski (1948-60), ks. Gustaw Broda (1960-65), ks. Edward Busse (1965-76), ks. Józef Pośpiech (administrator od 1976, proboszcz od 1978, senior diecezji od 1981, biskup diecezjalny 1992-94), ks. Piotr Gaś (1994-97). Aktualnie proboszczem jest ks. Dariusz Lik (administrator od 1997, proboszcz od 2005).

Więcej o historii parafii ewangelickiej w Zielonej Górze na https://www.luteranie.com.pl/

Related Images:

Chór Parafii Dzięgielów w Görlitz

5. czerwca 2011 roku w niedzielę Exaudi w filiale Görlitz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu  gościł chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Dzięgielowa, członkowie dzięgielowskiej Parafii oraz diakonise z Diakonatu Eben Ezer w Dzięgielowie. Powracający z Kirchentagu w Dreźnie uczestniczyli w nabożeństwie w krypcie kościoła ewangelickiego apostołów Piotra i Pawła w Görlitz tj. w miejscu nabożeństw ewangelickich filiału lubańskiej Parafii. Nabożeństwo rozpoczął chór, liturgię prowadził ks. Cezary Królewicz – lubański proboszcz, Słowo Boże czytały diakonise, a kazanie wygłosił ks. Marek Londzin – proboszcz dzięgielowski. Za kontuarem organów zasiadła pastorowa Magdalena Królewicz. Po nabożeństwie ks. Cezary Królewicz zapoznał gości z historią powstania i bieżącym funkcjonowaniem lubańskiej Parafii, w szczególności z przygotowaniami do Jubileuszu 5-lecia Parafii oraz 630-lecia kościoła parafialnego Marii Panny w Lubaniu, zaplanowanym na 18 czerwca 2011 roku. Miejscowa Parafia Ewangelicka Śródmieścia Görlitz udostępniła swój Dom Parafialny – Mollerhaus, gdzie dzięki uprzejmości Fundacji Grobu Świętego (Heiliges Grab) i Pani Margrit Kempgen dla gości przygotowane były: kawa, herbata, napoje chłodzące i skromny poczęstunek. Później chór z Dzięgielowa wystąpił z koncertem w kościele, gdzie nagradzany był oklaskami. Wizyta chóru z Dzięgielowa była ogromną radością i duchowym przeżyciem. Dla miejscowych ewangelików była też okazją do poznania własnego kościoła i kolejną szansą zaznaczenia swojej obecności w inny niż na co dzień sposób po niemieckiej stronie miasta Zgorzelec/Görlitz.

Tekst i zdjęcia: ks. Cezary Królewicz

Related Images: