Archiwum miesiąca: maj 2011

Święto Parafialne w Lubaniu

29. 05. 2011 roku w niedzielę Rogate Parafia Ewangelickaw Lubaniu już po raz kolejny zorganizowała Święto Parafialne. Roczpoczęło się ono nabożeństwem w czasie którego śpiewał dzięcięco-młodzieżowy zespół muzyczny lubańskiej Parafii. Przed pięcioma laty również w niedzielę Rogate dokonane zostało uroczyste otwarcie najmłodszej Parafii Ewangelickiej w Polsce jaką jest do dziś Parafia w Lubaniu. Dlatego w kazaniu proboszcz Parafii szczególnie podkreślał obfite Boże błogosławieństwo jakie przez minione 5 lat było i jest nadal odczuwalne w codziennym życiu Parafii. Świadczy o tym nie tylko stale rosnąca liczba wiernych, ale również duchowy i materialny jej wzrost. Zachęceni przed pięcioma laty prosiliśmy Boga o Jego prowadzenie, a On nas wysłuchał i pozwolił na rozwój naszej Parafii – dodał jeszcze proboszcz. Po nabożeństwie tradycyjnie wszyscy spotkali się przed Domem Parafialnym, gdzie przy wspaniałej pogodzie atmosfera pikniku panowała jeszcze przez długi czas. Każdy miał w tym swój udział przynosząc własne ciasta. Nie zabrakło dobrego humoru i planowania najbliższych wydarzeń w Parafii tj. poświęcenia nowego ołtarza w Bolesławcu 12.06.2011 oraz uroczystych obchodów jubileuszowych 5-lecia Parafii zaplanowanych na 18.06.2011.

ks. Cezary Królewicz

no images were found

Related Images:

Biskup Kościoła w Parafii Syców

25. maja 2011 roku biskup Jerzy Samiec przebywał z wizytą w Parafii Ewangelickiej w Sycowie na Dolnym Śląsku. Głównym celem wizyty była obecność podczas konferencji duchownych z diecezji wrocławskiej. Wizyta ta rozpoczęła się jednak od pobytu biskupa Jerzego Samca, biskupa Ryszarda Bogusza oraz ks. Rafała Millera w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Badury w Międzyborzu, sąsiednim miasteczku. Szkoła ta jest jedyną w Polsce szkołą państwową noszącą imię ewangelickiego duchownego. Ksiądz Jerzy Badura pochodził z Pruchnej, a w latach 1883-1911 był księdzem polskiej parafii ewangelickiej w Międzyborzu, gdzie stał się jednym z najbardziej zasłużonych działaczy polskich na Śląsku.

W szkole podstawowej przywitał Księży Biskupów burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz Pan Jarosław Głowacki, któremu towarzyszyła Pani wiceburmistrz Barbara Witkowska. Na początek przemówił dyrektor szkoły podstawowej Pan Czesław Berus oraz dzieci, które przedstawiły krótki program dotyczący patrona szkoły. Następnie spotkano się z nauczycielami oraz zwiedzono piękny obiekt szkolny.

Następnie duchowni wraz z władzami i dyrekcją szkoły złożyli kwiaty na grobie ks. Jerzego Badury i ks. Roberta Fiedlera.

W dalszej kolejności biskupi oraz duchowni ewangeliccy z diecezji wrocławskiej uczestniczyli we wspólnym śniadaniu w parafii sycowskiej. W posiłku tym uczestniczyli również: Pan wicestarosta Sławomir Pytel, burmistrz miasta i gminy Syców Pan Sławomir Kapica, Przewodniczący rady miasta Sycowa Pan Bolesław Moniuszko, Pan Burmistrz Międzyborza Jarosław Głowacki wraz z Panią wiceburmistrz Barbara Witkowska, dyrektor Departamentu Mienia Wojewódzkiego przy Urzędzie Marszałkowskim Pan Stanisław Czajka, komendanci miejscowej Policji, ks. Edward Wala jeden z miejscowych Proboszczów Kościoła rzymsko-katolickiego oraz miejscowe media.

Ks. Biskup zapoznał się z miejscową specyfiką oraz osobami które wywierają pozytywny wpływ na miejscowe kontakty tej położonej w głębokiej diasporze Parafii Ewangelickiej.

ks. Rafał Miller

Related Images:

3. Festiwal Kultury Protestanckiej we Wrocławiu

We wtorek 24. maja 2011 roku rozpoczęła się trzecia edycja Festiwalu Kultury Protestackiej, który w tym roku trwa dziewięć dni. Patronat honorowy objęli: prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, dr Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia, bp Jerzy Samiec – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Więcej wkrótce.

Więcej o festiwalu >>>

Related Images:

800-lecie via regia w Görlitz

21. maja 2011 roku w Görlitz odbyły się uroczystości z okazji otwarcia III Saksońskiej Wystawy Krajowej „Via regia – 800 lat na wspólnej drodze”. Rozpoczęły się one od nabożeństwa ekumenicznego w kościele ewangelickim apostołów Piotra i Pawła, tym samym w którym od prawie pięciu lat odbywają się polskie nabożeństwa ewangelickie organizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lubaniu. W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił przybyły z Drezna ks. bp Jochen Bohl – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Saksonii. Obecni byli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego na czele z ks. biskupem Müllerem z Görlitz oraz Kościoła Ewangelickiego Śląskich Górnych Łużyc w osobach ks. superintendenta Martina Herche z Okręgu Kościelnego Görlitz, ks. dr Thomas Koppehl’a i ks. Christiana Bochwitza. Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce reprezentował ks. bp Ryszard Bogusz, ks. Cezary Królewicz oraz Pan Janusz Witt. Po nabożeństwie goście udali się do Teatru im. Gerharta Hauptmanna, gdzie swoje wystąpienia mieli: premier Wolnego Państwa Saksonii Stanislaw Tillich, pełnomocnik polskiego rządu ds. stosunków z Niemcami prof. Władysław Bartoszewski, dyrektor generalny Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie prof. dr Martin Roth oraz kierownik projektu „Via regia” Bettina Probst. Prof. Bartoszewski zwracając się do zgromadzonych w j. niemieckim podkreślał ważność komunikacji między narodami europejskimi od południowych do najbardziej wysuniętych na wschód granic kontynentu. Historyczne znaczenie via regia powstało z wyjątkowego połączenia przestrzeni handlowych pomiędzy Turyngią a Saksonią na zachodzie oraz Śląskiem, Czechami i Polską na wschodzie. Jako część rozwijającej się przez stulecia, rozgałęzionej w całej Europie sieci dróg, oferowała ona połączenia z dalej położonymi celami we wszystkich stronach wczesnego świata, od Hiszpanii po dzisiejszą Ukrainę. W ciepłych słowach prof. Bartoszewski mówił o prtestanckich korzeniach Polaka, obecnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, byłego premiera rządu RP w latach 1997-2001. Wskazywał także na możliwości jakie daje współczesna Europa. Uroczystości zakończyły się zwiedzaniem wystawy w barbakanie Kaiserrutz w Görlitz, który jak i sąsiadujący z nim teatr zostały na tę okoliczność gruntownie odrestaurowane. Wystawa czynna będzie do 31. października 2011 roku. Częścią szeroko rozbudowanego programu towarzyszącego wystawie będzie 10. września 2011 roku duchowa pielgrzymka szlakiem via regia na krótkim odcinku z polskiego Gronowa do granicy polsko-niemieckiej, a potem do Grobu Świętego w Görlitz. Współorganizatorem jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu.

Więcej o wystawie >>>

Related Images:

Zjazd Chórów w Jeleniej Górze – Cieplice

22. maja 2011 roku w niedzielę Cantate w Parafii Jelenia Góra – Cieplice odbył się V Zjazd Chórów i Muzyków Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Zjazd rozpoczął się nabożeństwem o godz. 11:00. w kościele parafialnym cieplickiej Parafii. Po powitaniu przez ks. prob. Sebastiana Kozieła licznie zgromadzeni mogli wysłuchać Chóru Parafii Opatrzności Bożej z Wrocławia, który zaśpiewał utwór Chrystus Pan dzisiaj zmartwychwstał,  oraz 3 inne pieśni. Przed kazaniem wystąpił zespół muzyczno – wokalny miejscowej parafii, który wykonał m.in. własną interpretację Psalmu 139 oraz pieśń Marcin Luter. Po kazaniu zaprezentował się Chór Ekumeniczny z Karpacza. Wykonał on Messe breve nr 7 Mszę oratoryjną Charlesa Gounod’a. Na zjeździe śpiewał również Chór Kameralny Capella Ecumenica działający przy Parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, który wykonał m.in.: Psalm 1 Błogosławiony człowiek Wacława z Szamotuł, Psalm 29 Nieście chwałę mocarze Mikołaja Gomółki, chorał Freu dich sehr, o meine Seele Jana Sebastiana Bacha i inne. Śpiew włączony został w nabożeństwo w czasie którego kazanie wygłosił ks. Cezary Królewicz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu, który zachęcał do pielęgnowania śpiewu pieśni religijnej w domach oraz w parafiach poprzez tworzenie chórów i zespołów muzycznych niezależnie od wieku. Mówił też o bogactwie pieśni ewangelickich zarówno tematyczne jak i okolicznościowe, które pozwala na śpiew na chwałę Bożą w każdy czas i w różnych okolicznościach. Podkreślał, iż pieśń ewangelicka zawsze budziła wiarę i krzepiła ją stając się szczególnym wyznaniem wiary oraz modlitwą. Na zakończenie chóry uczestniczące w zjeździe  otrzymały okolicznościowe dyplomy z rąk ks. biskupa Ryszarda Bogusza, który wygłosił do zgromadzonych słowo pozdrowienia i udzielił błogosławieństwa. Zjazd zakończył się przy posiłku przygotowanym przez cieplicką Parafię. Był to czas na wymianę poglądów na temat zaprezentowanego repertuaru oraz rozmowy.

ks. Cezary Królewicz

Related Images: