Archiwum miesiąca: kwiecień 2011

Tegoroczna nagroda im. ks. Leopolda Otto została wręczona

Wręczono nagrody wyróżniającym się ewangelikom – 9. edycja nagrody im. ks. Leopolda Otto

W sobotę, 16. kwietnia 2011 roku, w Bielsku-Białej po raz kolejny wręczono nagrody wyróżniającym się osobowościom polskiego luteranizmu. Nagrodę tę, przyznawaną przez Zwiastun Ewangelicki od 2003 r. jako hołd składany założycielowi pisma, ks. Leopoldowi Otto, otrzymują ewangelicy, którzy poprzez swoją postawę, dokonania i zaangażowanie na różnych płaszczyznach, składają świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa i wywierają istotny wpływ na życie Kościoła luterańskiego w Polsce. W tym roku kapituła wyróżniła cztery osoby:
– panią Mirę Kreskę z Pisza, za wytrwałe dążenie do zachowania i rozwoju macierzystej parafii ewangelickiej oraz za działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i działalność społeczną na rzecz mieszkańców Pisza oraz okolic;
– bp. Ryszarda Bogusza z Wrocławia za zaangażowanie w powstanie i rozwój Diakonii w Polsce, a w szczególności wrocławskiego Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. dr Marcina Lutra oraz tworzenie pozytywnego obrazu Kościoła w mediach;
– Jana i Pawła Puczków z Cisownicy za ideę i długoletnie organizowanie ogólnopolskich spotkań w ramach Forum Ewangelickiego, które od 17 lat są miejscem refleksji nad dziedzictwem przodków oraz inspiracją do współczesnej aktywności, szczególnie w dziedzinie edukacji.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w auli budynku Augustany z udziałem laureatów poprzednich edycji. Statuetki z popiersiem patrona nagrody autorstwa cieszyńskiego rzeźbiarza Jana Hermy oraz dyplomy wręczyli laureatom dyrektor Wydawnictwa Augustana, ks. Jerzy Below, prezes Synodu Kościoła, ks. radca Waldemar Pytal, bp. Paweł Anweiler oraz bp. Jan Szarek. Więcej informacji na stronie www.zwiastun.pl

Iwona  Holeksa

Related Images:

Międzyparafialne rekolekcje dla Pań

W dniach 26-27 marca 2011roku w Karpaczu, po raz czwarty, odbyły się Międzyparafialne rekolekcje dla Pań. W tegorocznym spotkaniu w czasie pasyjnym wzięło udział 40 pań z kilku parafii Diecezji wrocławskiej. Przyjechały panie z Wałbrzycha, Świdnicy, Jeleniej Góry-Cieplic, Karpacza oraz po raz pierwszy, panie z Zielonej Góry. Tematem przewodnim były słowa: „Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha – cztery uszy w słuchaniu Boga i ludzi”. Zajęcia przygotowała i prowadziła pani Iwona Holeksa, od niedawna praktykantka w parafii ewangelickiej w Świdnicy. Praca polegała na przeprowadzeniu kilku praktycznych ćwiczeń z życia codziennego, a wszystko po to, żeby przekonać się, jak trudną rzeczą jest zaangażowane słuchanie. Bonusem była świetna zabawa, w której bardzo aktywny udział brały wszystkie uczestniczki rekolekcji. Nie było to proste z różnych względów. Między innymi duża różnica wieku – od 15 lat do około 80-sięciu. Niełatwe zadanie, jednak pani Iwona Holeksa poradziła sobie bardzo dobrze! Wspólny wniosek na podsumowanie to: trzeba najpierw słuchać Boga a potem drugiego człowieka. Uczymy się tego przez całe życie, jednak czas pasyjny daje nam ku temu najlepszą sposobność. Żeby usłyszeć, najpierw trzeba się wyciszyć. To takie oczywiste, a jednak ciągle wymaga przypominania. W niedzielny poranek wspólnie przeżywałyśmy nabożeństwo w kościele Wang, po którym nastąpiło krótkie podsumowanie tego spotkania oraz podziękowania dla pani prowadzącej i organizatorek. W przyszłym roku, chcemy spotkać się po raz piąty- będzie mały jubileusz. Widzimy w tych spotkaniach Boże błogosławieństwo: z roku na rok spotykamy się w coraz szerszym gronie! Chwała niech będzie Bogu!

Bogusława Pech

Related Images:

Drugi projekt unijny w kościele WANG

Dnia 18.04.2011 r. w Domu Parafialnym przy kościele Wang odbyło się Uroczyste Otwarcie drugiego Projektu Unijnego „Wędrowanie bez granic-wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra”

Ks. prob. Edwin Pech powitał Uczestników Otwarcia Projektu: radcę Margit Kempgen oraz Michaela Vogla z zarządu Ewangelickiej Fundacji Kultury z Görlitz – partnera projektu oraz Katarzynę Hanczarek i Beatę Misztak  z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, Wydział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych, Departament Marszałka, Burmistrza Karpacza Ryszarda Rzepczyńskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Janiszewskiego, przedstawicieli mediów TV Dami, Muzyczne Radio oraz Rady Parafialnej: Katarzynę Wegner i Jana Stenzla. Elżbieta Szlauer, Menadżer Projektów, Progress Consulting sp. z o.o przedstawiła prezentację multimedialną Projektu. Zakończenie projektu zaplanowane jest w listopadzie 2012 roku. Wartość projektu wynosi 510 482,58 €, wartość dofinansowania: 429 061,46 €, wartość wkładu własnego: 81 421,12 €. Następnie zaproszeni goście przekazali słowa pozdrowienia. Zaprezentowali się także przedstawiciele wykonawców prac związanych z Projektem wyłonieni w przetargu. Na zakończenie proszono w modlitwie Boga, aby pobłogosławił w realizacji projektu.

Informacja prasowa o projekcie i opis szczegółowy projektu

 Szczegółowy opis projektu

Related Images:

Nadzieja dla ewangelików w Głogowie

11. kwietnia 2011 roku w Głogowie po wieloletnich staraniach w procesie rewindykacji mienia kościelnego doszło do podpisania aktu notarialnego na mocy którego miasto Głogów przekazało filiałowi w Głogowie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy działkę o powierzchni 640 m2 w obrębie Starego Miasta. Pozwoli to na utworzenie Centrum Parafialnego i stanie się kolejnym krokiem do zbudowania całkowitej samodzielności dzisiejszego filiału. Głogowscy ewangelicy od lat chcący utworzyć własne Centrum Parafialne mogą teraz śmielej myśleć o swoich planach. Podpisania aktu notarialnego dokonał ks. bp Ryszard Bogusz w asyście ks. Tomasza Stawiaka i przedstawiciela głogowskich ewangelików Pana Franciszka Jurgasa.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:

Synod Kościoła obradował we Wrocławiu

W dniach 8-10. kwietnia 2011 r. we Wrocławiu odbywały się obrady 9. sesji XII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Sesja Synodu zakończyła się w niedzielę.
Synod rozpoczął się od nabożeństwa, podczas którego kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, bp Ryszard Bogusz (tekst kazania: czytaj tutaj). Po przyjęciu porządku obrad ślubowanie złożył ks. Leszek Czyż, nowy członek Synodu Kościoła z listy duchownych. Następnie bp Jerzy Samiec przedstawił sprawozdanie z pełnienia posługi Biskupa Kościoła w 2010 r. i w pierwszych miesiącach bieżącego roku. 
 
Biskup Kościoła poinformował Synod o uruchomieniu nowej strony internetowej https://www.bik.luteranie.pl/, która prezentuje informacje urzędowe Kościoła. Biskup poruszył kwestię licznych szkoleń duchownych i świeckich pracowników Kościoła, które odbyły się w okresie sprawozdawczym. Postulował też stworzenie logo Kościoła, które stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Niezwykle ważne jest także zagadnienie tworzenia stanowisk Kościoła związanych z zagadnieniami społecznymi, etycznymi itp. Biskup omówił także zagadnienie aktualnych kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Kolejnym tematem były relacje z rządem RP, w tym kwestia Komisji Regulacyjnej. Przedstawił także aktualną sytuację Ośrodka Wydawniczego Augustana (drukarnia) i Wydawnictwa Augustana. Biskup J. Samiec wspomniał również duchownych, którzy zostali odwołani do wieczności w minionym roku. Synod został poinformowany o ordynacji, która odbyła się 6 stycznia. Na zakończenie Biskup Kościoła złożył podziękowania za dotychczasową współpracę członkom Konsystorza.
W kolejnym punkcie obrad bp J. Samiec zaprezentował również raport Przewodniczącego Kolegium Komisji Historycznej. Poinformował w nim Synod o aktualnym stanie prac Komisji i zmianach personalnych w jej obrębie. Do składu dołączył ks. Paweł Hause, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie, abiskup Jan Cieślar stał się członkiem Kolegium Komisji. Prace Komisji Historycznej ma zakończyć publikacja wyników badań w 2012 r.
 
Po obu wystąpieniach odbyła się dyskusja, a następnie przyjęto wygłoszone sprawozdanie i raport. Po wieczornej modlitwie, o 23.10 zakończył się pierwszy dzień obrad Synodu Kościoła. 
     
W sobotę, po porannej modlitwie kontynuowano składanie sprawozdań (Rady Synodalnej, Konsystorza, Komisji ds. Reformy Gospodarczej, finansowe Konsystorza). Następnie odbyła się dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i ich przyjęcie poprzez głosowanie. Udzielono również absolutorium Konsystorzowi za 2010 rok.
W związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP podjął uchwałę następującej treści: Uczcić pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej biciem dzwonów ewangelickich kościołów dnia 10 kwietnia o godz. 8.41 i wspomnieniem w czasie nabożeństw.
 
Kolejny ważny punkt obrad Synodu Kościoła to wybory wiceprezesa i radców Konsystorza.
 
Do wyborów wiceprezesa Konsystorza zgłoszono jednego kandydata, dotychczasowego wiceprezesa Adama Pastuchę. Po prezentacji kandydata oddano 60 głosów, spośród których 50 było za kandydaturą Adama Pastuchy, a 10 przeciw. Prezes Synodu ks. Waldemar Pytel ogłosił, że wiceprezesem Konsystorza wybrano Adama Pastuchę.     
 
Do wyborów duchownych i świeckich radców Konsystorza zgłoszono w sumie 11 osób. Każdy z nich miał możliwość trzyminutowej prezentacji. W głosowaniu uczestniczyło 59 synodałów.
W wyniku wyborów radcami duchownymi zostali
ks. Piotr Gaś z parafii Św. Trójcy w Warszawie – uzyskał 34 głosy  
ks. dr Marian Niemiec z parafii w Opolu – uzyskał 33 głosy
ks. Robert Sitarek z parafii w Kłodzku – uzyskał 32 głosy
 
Zastępcą duchownym został ks. Edwin Pech z parafii w Karpaczu.
 
Radcami świeckimi Konsystorza zostali:
Korneliusz Glajcar z parafii w Dzięgielowie – uzyskał 36 głosów
Bożena Polak z parafii w Katowicach – uzyskała 27 głosów
Jan Machalica z parafii w Bielsku – uzyskał 43 głosy
 
Zastępcą świeckim został Maciej Oczkowski z parafii w Wiśle. 
  
W kolejnej części obrad wysłuchano sprawozdań komisji synodalnych i instytucji kościelnych. Po dyskusji zatwierdzono złożone sprawozdania.  
 
W związku z tym, że w wyniku wyborów do Konsystorza jednym z radców został wybrany dotychczasowy członek Rady Synodalnej, Synod musiał przeprowadzić wybory uzupełniające do Rady Synodalnej. W ich wyniku radcą Rady Synodalnej została wybrana Maria Czudek z parafii w Gliwicach(27 głosów), a zastępcą Maciej Oczkowski z parafii w Wiśle (25 głosy).
 
Podczas kolejnych wyborów na Rzeczników Dyscyplinarnych Kościoła powołano: Przemysława Florjanowicza-Błachuta z parafii Św. Trójcy w Warszawie, Bernarda Rozwałkę z parafii w Poznaniu, ks. Romana Kluza z parafii w Brennej i ks. Mariana Bienioszka z parafii w Siemianowicach Śląskich.
 
Prezes Synodu zakomunikował również, że członkiem Komisji Rewizyjnej w miejsce ks. Mariana Niemca został dotychczasowy zastępca – Artur Steinert z parafii w Pszczynie.
 
Sobotnie obrady zakończyła modlitwa wieczorna.

W niedzielę, 10 kwietnia br. we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej odbyło się uroczyste nabożeństwo spowiednio-komunijne, połączone z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej i wprowadzeniem w urzędowanie wybranego wczoraj Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

  

„Droga do zbawienia prowadzi przez śmierć, przez krzyż i przelaną krew. W tę prefigurację wpisuje się historia Abrahama. (…) Wbrew światu i sobie samemu, Abraham zawierzył do końca. Przez wiarę chrześcijanie stają się żywymi kamieniami – członkami Kościoła. To jest wyzwanie dla nas… członków Synodu… Mamy budować się przez Słowo i wyjść do świata. Bóg zawarł z nami Nowe Przymierze, oparte na miłości. Żyjmy tym przymierzem!” – powiedział w kazaniu biskup Diecezji Katowickiej – ks. Tadeusz Szurman (czytaj całe kazanie: tutaj). Były to słowa skierowane w szczególności dla zaprzysiężonych członków Konsystorza (władzy wykonawczej Kościoła) oraz do Marii Czudek, którą Synod Kościoła wybrał do składu Rady Synodalnej.

 
Po kazaniu proboszcz pomocniczy Parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu – ks. Marcin Orawski zaprosił uczestników nabożeństwa do obejrzenia prezentacji zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej. Tej uroczystej chwili towarzyszył nastrojowy akompaniament organów, na których zagrał Dawid Ślusarczyk.
Następnie ks. M. Orawski odczytał biogramy ks. Adama Pilcha i ks. bpa Mieczysława Cieślara. Pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej i zmarłego tragicznie biskupa Diecezji Warszawskiej uczczono pieśnią „Pan zawołał sługę swego” (ŚE 928). Po jej zaśpiewaniu pieśni biskup Diecezji Cieszyńskiej – ks. Paweł Anweiler wspomniał w modlitwie zmarłych oraz prosił o błogosławieństwo i Boże prowadzenie dla ich rodzin.
 

W nabożeństwie wzięli udział członkowie Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz członkowie Parafii Opatrzności Bożej. Uroczystość we Wrocławiu stanowiła centralne obchody rocznicy katastrofy prezydenckiego samolotu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Ponadto duchowni i wierni Kościoła prowadzą, bądź biorą dziś udział w licznych uroczystościach rocznicowych na terenie całego kraju. W wielu parafiach ma miejsce prezentacja zbioru kazań śp. ks. Adama Pilcha.

 
Po wznowieniu obrad Synod zajął się rozpatrywaniem propozycji uchwał, zgłoszonych przez członków Synodu i władze Kościoła. Dokonano również wyboru sędziów Sądu Dyscyplinarnego.
 
Zostali nimi:
– Magdalena Rozwałka z parafii w Szczecinie
– ks. Dariusz Chwastek z parafii w Lublinie
– ks. Henryk Reske z parafii w Orzeszu
– Ciechowicz Elżbieta z parafii w Sopocie
– ks. Jan Kozieł z parafii w Cisownicy
– Anna Cieślar z parafii w Goleszowie
– Janusz Obracaj z parafii w Bielsku
– Irena Hajewska z parafii w Skoczowie
– Piotr Mańka z parafii w Słupsku
– Irena Morawska – Kornas z parafii w Mikołowie
– Jarosław Płuciennik z parafii w Łodzi
– Ryszard Jerosz z parafii w Szczytnie
  
9. sesję Synodu zakończył  podziękowaniami ks. Waldemar Pytel, bp Paweł Anweiler modlitwą, a bp Jerzy Samiec błogosławieństwem.

 

za www.luteranie.pl, www.zwiastun.pl

Related Images: