Archiwum miesiąca: kwiecień 2010

Nabożeństwo żałobne we Wrocławiu

Na środę 21 kwietnia 2010 r. została zaplanowana uroczysta inauguracja II Festiwalu Kultury Protestanckiej we Wrocławiu. Organizatorzy – Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Kościół Ewangelicko-Luterański, Kościół Zielonoświątkowy oraz Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu – przez wiele miesięcy przygotowywali kilkudniowe święto, mające na celu przybliżenie Wrocławianom historycznego oraz współczesnego oblicza protestantyzmu. Tragiczna katastrofa pod Smoleńskiem wpłynęła na decyzję organizatorów o zmianie terminu Festiwalu. Tym samym, uroczyste nabożeństwo inauguracyjne w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej zmieniło się w nabożeństwo żałobne w intencji rodzin ofiar katastrofy oraz przyszłości Polski.

W programie Festiwalu miały znaleźć się ekumeniczne nabożeństwa, koncerty, pokazy filmowe, wycieczka po protestanckim Wrocławiu, sesja akademicka oraz imprezy dla dzieci. Punktem kulminacyjnym Festiwalu miało być wprowadzenie popiersia wrocławskiego teologa i męczennika, Dietricha Bonhoeffera do Ratusza Wrocławia. W świetle tragedii pod Smoleńskiem i żałoby narodowej, jako organizatorzy II Festiwalu Kultury Protestanckiej (…) uznaliśmy, że obecny czas powinniśmy poświęcić na refleksję nad rzeczami najważniejszymi, a celebrowanie kultury protestanckiej powinniśmy przenieść na bardziej dogodny termin. Prosimy o wybaczenie i zrozumienie – mówił we wstępie do nabożeństwa dr hab. Wojciech Szczerba, rektor EWST. Pełny tekst wystąpienia (PDF).

Nabożeństwo mające na celu, w pierwotnym zamierzeniu, integrację środowisk protestanckich Wrocławia, zyskało szeroki wymiar ekumeniczny. Oprócz licznie zebranych wiernych i duchowieństwa z kościoła luterańskiego oraz wielu pastorów z lokalnych kościołów i wspólnot protestanckich, w nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele kościołów: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego oraz prawosławnego. Grono ekumeniczne było reprezentowane przez hierarchów: kardynała Henryka Gulbinowicza (kościół rzymskokatolicki), bp. Włodzimierza Juszczaka (kościół greckokatolicki), bp. Pawła Anweilera oraz bp. Ryszarda Bogusza (kościół luterański). Obecny był również bp Hans Wilhelm Pietz z Ewangelickiego Kościoła Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc. W ekumenicznej modlitwie wzięli udział przedstawiciele innych religii: judaizmu, w osobie przewodniczącego wrocławskiej Gminy Żydowskiej Józefa Kożucha oraz islamu, reprezentowanego przez imama Ali Abi Issę. Nie zabrakło reprezentacji władz wojewódzkich i samorządowych.

– Jako chrześcijanie, którzy wraz z wiernymi innych religii przeżywają smutek i ból, chcemy dziś w Słowie, Modlitwie i Pieśni połączyć się z bliskimi ofiar katastrofy, aby mogli odczuć naszą ludzką solidarność i serdeczność. Aby odczuli, że ich ból jest dziś i naszym bólem, a ich strata, naszą stratą – mówił w kazaniu bp Ryszard Bogusz. Pełny tekst kazania (PDF).

W prezentacji multimedialnej zostały wspomniane wszystkie sylwetki ofiar katastrofy. W szczególny sposób przypomniano sylwetkę tragicznie zmarłego ks. gen. Adama Pilcha p.o. zwierzchnika Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. – ks. Adam żył szybko, ale nie chaotycznie. Nigdy nie dążył do zaszczytów, nie pragnął najwyższych stopni. Wolał działać nieco w cieniu, ale zawsze solidnie, z poświęceniem i pokorą. Był wzorem dżentelmena, jakich dziś spotyka się niewielu –– wspominał bliskiego kolegę z duszpasterstwa ks. płk. Andrzej Fober.

Niespodziewanie nabożeństwo zyskało dodatkowy wymiar żałobny. W niedzielę, 18 kwietnia, wracając z państwowych uroczystości żałobnych odbywających się w Warszawie, w wypadku samochodowym zginął bp Mieczysław Cieślar – zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego. Pośrednio, stał się kolejną ofiarą Smoleńskiej katastrofy. Sylwetkę tragicznie zmarłego biskupa przybliżył ks. prezes Waldemar Pytel ze Świdnicy. – Kiedy po uroczystościach żałobnych na pl. Piłsudskiego żegnałem się z biskupem Mieczysławem, powiedział do mnie „Waldku, jedź ostrożnie. Taka piękna wiosna…” – mówił wyraźnie wzruszony ks. Pytel.

Pogrzeb bp. Mieczysława Cieślara odbył się 23 kwietnia w Łodzi, a ks. gen. Adama Pilcha 24 kwietnia w Warszawie.

– Pogrzebiemy naszych umarłych, skończy się czas smutku i żałoby, a życie popłynie dalej. Niechaj jednak umarli, których dziś wspominamy staną się dla nas swego rodzaju „memento”. Niech ich śmierć nie będzie daremna dla naszej przyszłości, dla kraju, kościoła i dla nas samych. – powiedział na zakończenie kazania bp Ryszard Bogusz.

Tekst: mo, zdjęcia: Romuald M. Sołdek, Marcin Petkowicz

Pełny tekst kazania bp. Ryszarda Bogusza (PDF)

Pełny tekst wystąpienia dr. hab. Wojciecha Szczerby (PDF)

Related Images:

Ksiądz Biskup Mieczysław Cieślar nie żyjeFuneral of Bp. Mieczysław Cieślar

W niedzielę, 18 kwietnia 2010 r.,
w godzinach nocnych w wypadku samochodowym w Rogowie pod Łodzią zginął ks. bp Mieczysław Cieślar, zwierzchnik Diecezji Warszawskiej, zastępca Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łodzi.
Śp. ks. bp Mieczysław Cieślar urodził się 28 marca 1950 r. w Wiśle, ordynowany został 2 września 1973 r., a konsekrowany na biskupa 1 maja 1996 r.       

Zmarły był od 1996 r. Biskupem Diecezji Warszawskiej i proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi. Był rownież zastępca Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Do 1996 roku był proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach. Pracował też w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Śp. ks. bp Mieczysław Cieślar w niedzielę wieczorem wracał z Warszawy, gdzie uczestniczył w sobotnich uroczystościach żałobnych upamiętniających ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Natomiast w niedzielę był w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, gdzie zastępował tragicznie zmarłego w katastrofie pod Smoleńskiem ks. gen. Adama Pilcha, proboszcza tej parafii.     

Tydzień wcześniej, podczas nabożeństwa w 1. Niedzielę po Wielkanocy (11 kwietnia 2010 r.) bp Mieczysław Cieślar podczas nabożeństwa żałobnego w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego wygłosił kazanie, w czasie którego powiedział m. in.:
 
Czy żyjemy, czy umieramy należymy do Pana. On zmartwychwstał i jest naszym  zmartwychwstaniem i życiem. Nie tamujmy naszych łez, nie ukrywajmy naszego płaczu, ale wierzmy, choć w bólu, dotykając jak Tomasz uczeń Jezusa, ran naszego Pana, aby być pewni Jego miłości. Rany Chrystusa są znakiem miłości, która weszła w otchłań śmierci aby darować nam nowe życie, abyśmy w śmierci naszej byli pewni, że On, nasz Zmartwychwstały Pan, żywy Bóg tam, w naszej śmierć, i jest. Cierpiąc ale dotykając też znaków cierpienia Chrystusa wyznawajmy jak Tomasz – Pan mój i Bóg mój.
   
W naszą egzystencję wpisana jest śmierć. Przez wiarę wielkanocną, przez rany Chrystusa, nie należymy jednak do śmierci, lecz do życia. Niechaj ta Chrystusowa miłość i dzisiaj nas ogarnie, a my w słabości w cierpieniu i bólu naszym dotykajmy krzyżowych ran Chrystusa i wyznawajmy – Pan mój i Bóg mój, dla pojednania, dla pokoju, dla dzielenia się życiem w miłości. Dopomóż nam do tego Panie Jezu. Amen” (czytaj: Pełny tekst kazania bp. Mieczysława Cieślara) .
  
Pogrzeb śp. ks. bp. Mieczysława Cieślara odbędzie się w najbliższy piątek (23 kwietnia) o godz. 12.00 w kościele św. Mateusza w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 283, a następnie na cmentarzu przy ul. Ogrodowej.
  
Życiorys ks. bpa Mieczysława Cieślara:
 
Ks. bp Mieczysław Cieślar urodził się w Cieszynie 28 marca 1950 r. Został ochrzczony przez ks. dr. A. Wantułę 10 kwietnia 1950 r. Dzieciństwo oraz młodość spędził w Wiśle. Konfirmował go ks. Robert Fiszkal w 1964 r. Także w Wiśle ukończył Liceum Ogólnokształcące. Następnie podjął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1973 roku uzyskał dyplom magistra w oparciu o pracę „Obraz historycznego Jezusa w Listach Apostoła Pawła”.
Ordynowany został przez ks. bp. Andrzeja Wantułę 2 września1973 r. Z dniem ordynacji rozpoczął wikariat w parafii w Pabianicach, z którą był związany aż do połowy lat dziewięćdziesiątych. Po 3 letnim wikariacie został mianowany proboszczem administratorem parafii w Pabianicach, a w 1980 r. wybrany i wprowadzony w urząd proboszcza. W okresie pracy w Pabianicach był także proboszczem administratorem parafii w Zduńskiej Woli, Łasku oraz Wieluniu. W latach 1977-80 pełnił także służbę Duszpasterza Młodzieży Diecezji Warszawskiej oraz Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży.
 
Swoją służbę w parafii w Pabianicach zakończył po wybraniu go na proboszcza parafii św. Mateusza w Łodzi w lutym 1996 r. W dniu 16 marca 1996 r. został wybrany Biskupem Diecezji Warszawskiej KEA, a 1 maja tegoż samego roku został wprowadzony w urząd przez ks. bp. Jana Szarka w asyście bp. T. Harlina, zwierzchnika diecezji Uppsala Kościoła Szwecji, ks. bp. Pawła Anweilera, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej KEA oraz ks. bp. Ryszarda Bogusza. Od 25 marca 2006 r. pełnił funkcję Biskupa Diecezji Warszawskiej w drugiej kadencji.
 
Od 2001 roku był także zastępca Biskupa Kościoła. W latach 2008-2009 był przewodniczącym Kolegium Komisji Historycznej Kościoła, zaś po objęciu tej funkcji przez ks. bp. Jerzego Samca został wybrany członkiem Kolegium Komisji przez Konferencję Biskupów.

Reprezentował także Kościół na polu ekumenicznym. Od 2003 r. pełnił z ramienia KEA funkcję współprzewodniczącego Komisji Luterańsko-Rzymskokatolickiej. Był także wielokrotnie delegatem Kościoła na europejskie konferencje teologiczne organizowane m. in. przez Światową Federację Luterańską oraz Konferencję Kościołów Europejskich.     

 
Był człowiekiem wrażliwym na piękno muzyki. Kiedy uczęszczał do szkoły podstawowej oraz średniej uczył się również w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie. Był także osobą niezwykle oczytaną, spragnioną kontaktu z literaturą piękną. Duchowni diecezji warszawskiej wspominają go jako osobę niezwykle serdeczną i traktującą ich zawsze po partnersku. Był dla nich Biskupem i Bratem w posłudze Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, takim jawił się także duchownym całego Kościoła.
   

Ks. bp Mieczysław Cieślar pracował także od 1973 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W ramach swojej pracy naukowo-dydaktycznej zajmował się biblistyką, a dokładnie egzegezą Nowego Testamentu, był znakomitym znawcą języka greckiego i kultury starożytnej. Chociaż aż do zeszłego roku akademickiego pracował w Katedrze Nowego Testamentu i języka greckiego, to jego zainteresowania nie zamykały się tylko w biblistyce. Był znawcą muzyki kościelnej, liturgiki i eklezjologii. W związku z reorientacją profilu badawczego, a zwłaszcza podjęciem badań z zakresu ewangelickiej dogmatyki i etyki, w ostatnim roku akademickim został wykładowcą Katedry Teologii Systematycznej w ChAT.     

Społeczność akademicka wspomina go jako osobę ciepłą, ludzką, zdolną zawsze przekroczyć akademicką rutynę i dostrzec w swoim rozmówcy, czy to koledze wykładowcy, czy studencie, przede wszystkim drugiego człowieka. Swoją szeroką wiedzą z zarówno z zakresu biblistyki, jak i teologii systematycznej dzielił się ze studentami zawsze w perspektywie duszpasterskiej, czerpiąc ze swoich bogatych doświadczeń nabytych w czasie służby w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.
Pozostawił Żonę – profesor, prorektor Akademii Muzycznej w Łodzi, organistkę oraz Córkę i Syna.
 
Biuro Informacji Kościoła

Informacje dodatkowe:   

Podczas ostatniej sesji Synodu ks. bp Mieczysław Cieślar wygłosił kazanie inauguracyjne.
 

  

  

On Sunday, 18 April 2010 at nighttime, in a car accident in Rogów near Łódź died Bishop Mieczysław Cieślar, superior of the Warsaw Diocese, deputy of the Bishop of the Evangelical-Augsburg Church, parson of the Evangelical-Augsburg parish in Łódź and lecturer at the Christian-Theological Academy.
 
Bishop Mieczysław Cieślar took part in the Saturday mourning ceremony at Pl. Piłsudskiego in Warsaw, and on Sunday he was in the Ascension parish, where he substituted the tragically deceased at Smolensk rev. gen. Adam Pilch. The accident took place during his journey home. Its circumstances are being determined by the District Public Prosecutors Office in Brzeziny.
 

Bp. Mieczysław Cieślar is remembered warmly by the ministers who worked with him in the Warsaw Diocese as Bishop and Brother in the ministry of Gods Word and sacraments. He was also seen as such by all the priests in the Evangelical-Augsburg Church.

 
The academic community will remember him as a person capable to always cross the academic routine and see in their interlocutor, be it a fellow lecturer or a student, another human.
 
He left behind his wife – a professor, vice rector of the Academy of Music in Łódź, and children: a daughter and a son.
Funeral of Bp. Mieczysław Cieślar will take place on Friday (23 April) at 12.00 in St. Matthews Church at Piotrowska Street 283, and then on the Cemetery at Ogrodowa Street.
 
—————————————————————————————–
 
Bp. Mieczysław Cieślar was born in Cieszyn on 28 March 1950. He was baptized by rev. A. Wantuła PhD on 10 April 1950. He spent his childhood and youth in Wisła, where he was confirmed by rev. Robert Fiszkal in 1964, and attended high-school. He then started to study theology at the Christian-Theological Academy. In 1973 he graduated with his thesis entitled “The picture of historical Jesus in Apostle Pauls letters”.
 
He was ordained by Bp. Andrzej Wantuła on 2 September 1973 and on the same day he started his curacy in Pabianice, where he stayed until the early 1990s. After three years of curacy he was appointed parson administrator, and 1980 chosen a parson and introduced in the office. During his work in Pabianice he was also an administrator of parishes in Zduńska Wola, Łask and Wieluń. In 1977-80 he was the Youth Pastor for the Warsaw Diocese and All-Poland Youth Pastor.
 
He finished his work in Pabianice when he was elected a parson of the St. Matthews parish in Łódź in February 1996. On 16 March 1996 he was chosen a Bishop of the Warsaw Diocese of the Evangelical-Augsburg Church, and on 1 May that year introduced in the office by Bishop Jan Szarek, assisted by Bishop T. Harlin, superior of the Uppsala Diocese of the Church of Sweden, Bishop Paweł Anweiler, superior of the Cieszyn Diocese and Bishop Ryszard Bogusz. Since 25 March 2006 he had served in this position for the second term.

Since 2001 he had been the deputy of the Bishop of the Evangelical-Augsburg Church. In 2008-2009 he was the chairman of Churchs Historical Commissions Board, and after bishop Samiec had taken over this position he was chosen a member of Commissions Board by the Bishops Conference.

 
He also represented the Church in the ecumenical field. Since 2003 he was co-chairman of the Lutheran – Roman-Catholic Commission. He was also many times Churchs delegate to European theological conferences organized by Lutheran World Federation and Conference of European Churches.
 
He was a man sensitive to the beauty of music. When he attended primary and secondary school he also learned in Music School in Cieszyn. He was also a well-read person, eager for contact with literature. Ministers of the Warsaw Diocese remember him as a very cordial person, who always treated them as partners. For them he was a Bishop and Brother in the ministry of Gods Word and sacraments. He was also seen by all the priests of the Church.

Bishop Mieczysław Cieślar had been working at Christian Theological Academy in Warsaw since 1973. His work concerned Biblical studies, especially New Testament exegesis; he was a great specialist in ancient Greek and culture. Though he works in the Cathedral of New Testament his interests were not limited to biblistics. He was an expert in sacral music, liturgics and ecclesiology. Because of the reorientation of his research profile, and especially because of the start of research in evangelical dogmatic and ethics, in the last academic yeas he was a lecturer in the Cathedral of Systematic Theology.

 
The academic community will remember him as a person capable to always cross the academic routine and see in their interlocutor, be it a fellow lecturer or a student, another human. He shared his knowledge in biblistics, as well as systematic theology, with the students always from the pastoral perspective, using his experiences from the service for the Evangelical-Augsburg Church.
 
He left behind his wife – a professor, vice rector of the Academy of Music in Łódź, organist, and children: a daughter and a son.

Related Images:

List kondolencyjny do Małżonki ś.p. ks. płk Adama Pilcha

Szanowna Pani Pastorowa

Kornelia Pilch 

Warszawa

  

„Pan zawołał sługę swego do wiecznej radości, 

 Przyjaciela wziął szczerego ku naszej żałości. 

Już skończona jego sprawa, 

już z niej Bogu liczbę zdawa, 

Że w niej trwał w miłości”. 

                                                   (Śpiewnik Ewang. 928) 

   

Konferencja Duchownych Diecezji Wrocławskiej, łączy się z Panią Pastorową w bólu po stracie zacnego małżonka, a naszego brata w urzędzie, ś.p. ks. płk. Adama Pilcha. 

Tragiczny w swoich skutkach lot prezydenckiego samolotu na uroczystości 70- lecia zbrodni katyńskiej, pogrążył w żałobie naszą ojczyznę, Kościół, Parafię Wniebowstąpienia Pańskiego oraz nas duchownych.
         Ś.p. ks. Adam był przez wszystkich kolegów niezwykle ceniony. Jego osobowość pełna wysokiej kultury i odpowiedzialnej służby, zjednywała mu przyjaciół i ludzi, którzy darzyli Go wielkim szacunkiem.
         Nie ma już wśród nas Księdza Pułkownika. Pozostała pamięć, dobra i szczera.
         Przeżywamy z Panią Pastorową i Jej córką żal, smutek i ból, których żadne słowa ludzkiej pociechy nie potrafią usunąć. Ufamy jednak temu, który jest dla nas Panem życia i śmierci, który jako Zmartwychwstały obiecuje nam, że nie zostawi nas sierotami, ale przyjdzie do nas.
         W tych trudnych chwilach żałoby życzymy Pani, by sam Bóg otoczył Panią swoją możną opieką, by dodawał sił i wiary oraz wsparcia mocą Słowa z Listu ap. Piotra: „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie”.
 
W środę 21 kwietnia organizujemy we Wrocławiu nabożeństwo żałobne w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w czasie którego w sposób szczególny wspominać będziemy ś. p. Księdza Adama.

 

Biskup Ryszard Bogusz

Related Images:

Nabożeństwo żałobne we Wrocławiu poświęcone pamięci ofiar katastrofy lotnicznej w Smoleńsku

21. marca 2010 roku we Wrocławiu w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego o godz. 18:00 odbędzie się nabożeństwo żałobne poświęcone pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10. kwietnia 2010 roku. W nabożeństwie w sposób szczególny wspomniany będzie ś.p. ks. płk Adam Pilch pełniący w dniu swojej tragicznej śmierci obowiązki zwierzchnika Ewangelickiego Duszapsterstwa Wojskowego oraz Ewangelickiego Biskupa Wojskowego.

Related Images:

Konferencja Duchownych wspomniała ś.p. ks. płk. Adama Pilcha

14. marca 2010 roku we Wrocławiu Konferencja Księży Diecezji Wrocławskiej w czasie swoich obrad wspominała tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem ś.p. ks. płk Adama Pilcha. Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz w modlitwie powierzył Bogu wszystkich najbliższych Zmarłego, w szczególności Jego Żonę, Córkę i całą Rodzinę. Konferencja przesłała na ręce Małżonki ks. Pilcha specjalny list kondolencyjny.

Related Images: