Kościół Marii Panny w Lubaniu

Podziel się

DCIM100MEDIA

Historia i opis.

Kościół ewangelicki Marii Panny w Lubaniu (kościół Mariacki) jest najstarszym kościołem Lubania. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1384 roku, kiedy to zbudowano na tym miejscu kaplicę „naszej kochanej Panny [Marii]” („Zu unsere lieben Frauen”). Została ona całkowicie zniszczona przez husytów w 1427 roku. Obecny kościół zbudowano w 1452 r. jako kościół cmentarny. W 1668 r. odnowiono wieżę, a jej hełm zakończono kulą i chorągiewką. W 1732 r. wymieniono w kościele strop, ambonę i okna oraz zakupiono organy, zaś 3 lata później z wieży zabrzmiał nowy dzwon (Benjamin Körner, Görlitz). Kolejne poważne remonty przeprowadzono w latach 1815 i 1840. Gruntowną przebudowę i znaczącą rozbudowę (dostawiono m.in. wieżę) przeszedł kościół w latach 1887-1888. Autorem projektu przebudowy i regotyzacji był Abel Augustin. Funkcję cmentarną kościół utrzymywał do czasu przejęcia przez ewangelików – luteran z Uniegoszczy. Sam cmentarz funkcjonował do 1870 r., a w latach 70-tych XX w. rozebrano ostatnie nagrobki. Dzisiaj przypomina o nim tylko tablica pamiątkowa z 1994 r. zlokalizowana w sąsiadującym z kościołem parku. W okresie powojennym do końca 2005 roku świątynia ta była kościołem filialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze Cieplicach. Kościół ewangelicki Marii Panny w Lubaniu jest obecnie kościołem parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu i jako jedyny w mieście pozostał od czasów Reformacji do dziś kościołem ewangelickim. Więcej >>>

Related Images:


Podziel się

Dodaj komentarz