Archiwum miesiąca: kwiecień 2023

13 Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie

We wrześniu 2023 roku w Krakowie odbędzie się spotkanie globalnej wspólnoty luterańskiej. Jednym z ważnych celów Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) będzie wspólna refleksja nad tematem: Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja. I to nie tylko delegatów, ale także nasza, w Kościele w Polsce, ponieważ jesteśmy częścią tej wspólnoty. Zadając sobie pytania o znaczenie tego tematu, przy tym nie zapominając o naszych lokalnych uwarunkowaniach, poniekąd stajemy się częścią tego wydarzenia.

By wesprzeć tę refleksję, proponujemy pakiet materiałów przygotowanych przez członków naszego Kościoła, na który składają się:

  • studia biblijne oparte na tekstach biblijnych wybranych do rozważania podczas zgromadzenia, które skupiają się na czterech wątkach: jedność, jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja. Oprócz komentarzy do tek- stów znajdują się w nich również pytania do refleksji i intencje modlitewne;
  • krótki film wprowadzający w formie pytań i odpowiedzi, który prezentuje federację i zgromadzenie;
  • filmy z rozmowami poświęcone czterem wątkom tematycznym zgromadzenia.

Z tych materiałów można korzystać na różnych spotkaniach parafialnych, w grupach biblijnych itd. Spotkanie zbudowane wokół jednego studium biblijnego wraz z filmem z rozmową i dyskusją zaplanowane jest na około 75 minut.

Komentarze do tekstów biblijnych można wydrukować i rozdać uczestnikom spotkania. Krótki film wprowadzający można wykorzystać w zależności od potrzeb grupy.

Osoby zainteresowane globalnym spojrzeniem na tematykę zgromadzenia zachęcamy także do zapoznania się z broszurą przygotowaną przez ŚFL i udostępnioną w języku polskim. pt. „Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja”.

Po zapoznaniu się z tymi materiałami zachęcamy do publikowania krótkich refleksji w mediach społecznościowych, dołączając w opisie hasztag #zgromadzenieSFL. Zachęcamy do dzielenia się tym, do czego w Polsce inspiruje nas temat Zgromadzenia.

Pobierz studia biblijne

Zobacz filmy wprowadzające w tematykę Zgromadzenia Ogólnego

Odezwa Bratniej Pomocy

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
Wydarzenia ostatniego roku dobitnie pokazały światu, że nic nie jest nam dane raz na zawsze i to, co uważaliśmy za niezmienne i trwałe, posypało się jak budowla z kart. Wojna za naszą wschodnią granicą, barbarzyńskie zniszczenia miast, dróg i kluczowej infrastruktury kraju, powinna dać nam wymowną lekcję wdzięczności i docenienia tego, co jest w naszych zasobach i naszym posiadaniu. Dobra materialne, z których na co dzień korzystamy, nasze komfortowe domy, nowoczesne szkoły, dobrze utrzymane kościoły są świadectwem troski i dbałości o to, co Bóg w swej łasce nam powierzył w posiadanie i zarządzanie.
Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa już od wielu lat czynnie wspiera wszystkich, którym zależy na dobrym stanie technicznym i pięknym wyglądzie kościołów, plebanii oraz innych budynków parafialnych. Dzięki działaniom Bratniej Pomocy, a w szczególności zbiórkom prowadzonym w parafiach w całej Polsce i hojnym ofiarodawcom, wiele kościołów i kaplic odzyskało swoją świetność, wiele parafialnych wnętrz poprawiło swój stan techniczny i podniosło standard stając się dumą zapobiegliwych parafian.
Od kilku już lat inwestujemy także w pracę z młodzieżą i wspomagamy takie projekty jak: Ogólnopolskie Zjazdy Młodzieży Ewangelickiej, przygotowanie miejsc noclegowych dla młodych ludzi pragnących spędzić czas w społeczności sióstr i braci Kościoła, dofinansowanie wyjazdów konfirmantów oraz wiele innych inicjatyw.
Wierzymy, że również w roku 2023, jako ci, którzy „umiłowali przybytki Pana Zastępów” połączymy swoje siły i zbierzemy ofiary na wsparcie ważnych remontów i modernizacji budynków sakralnych oraz projektów młodzieżowych.
Prosimy Was, Siostry i Bracia, o składanie ofiar dając Wam różne możliwości:
1. Przelew na konto waszej parafii z dopiskiem – ofiara na BPGA,
2. Złożenie ofiary w kancelarii parafialnej,
3. Złożenie ofiary poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na stronie bik.luteranie.pl również z dopiskiem – ofiara na BPGA.
Każda suma, podarowana z serca, jaką zdołacie przelać, czy wpłacić w swojej parafii, będzie wykorzystana dla Kościoła!
Prosimy o Waszą ofiarność płynącą z serca dla wszystkich naszych współwyznawców.

Bóg zapłać!
Zarząd BPGA

Czas pasyjny w Diecezji Wrocławskiej

Pomóż rozważać, Panie, męki Twoje. W morze miłości zgłębić myśli swoje, co Cię skłoniła, żeś się za nas wstawił i nas wybawił” – słowa tej pieśni towarzyszą nam w przeżywaniu czasu pasyjnego. Podobnie jak hasła: „wyciszenie”, „modlitwa”, „wspólnota”, „refleksja”, „cisza” czy „uważność”. Wszystkie one pojawiają się przy przekonaniu, że czas pasyjny nie jest jedynie kilkoma tygodniami, które poprzedzają święta. Jest to okres przygotowania, który najlepiej przeżywać wspólnie, aby miał wpływ na osobiste doświadczenie wydarzeń Golgoty.

Z tą myślą w diecezji wrocławskiej przygotowywano ofertę rekolekcji pasyjnych. Ich listę otwierało spotkanie dla mężczyzn, które odbyło się 4 marca w Wałbrzychu. Rozpoczęła je modlitwą i Słowem Bożym kurator diecezji p. Katarzyna Bruzi. Temat związany z przesłaniem roku 2023 w Kościele luterańskim przedstawił ks. Marek Bożek. Oprócz czasu społeczności, dyskusji i rozważania Słowa Bożego uczestnicy zwiedzili miasto i integrowali się podczas meczu koszykówki.

Osobne rekolekcje przygotowane zostały w dniach 12-15 marca dla duchownych. Tym razem spotkali się oni w Gdańsku, gdzie mieli okazję zwiedzić starówkę, Centrum Solidarności oraz pobliski Malbork. Swoimi przemyśleniami na niezwykle aktualny temat „wojny sprawiedliwej” podzielił się zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej bp prof. Marcin Hintz, a duchowy wymiar rekolekcji przygotowany został przez ks. Martę i ks. Pawła Mikołajczyków oraz ks. Izabelę i ks. Sławomira Sikorów. Dopełnieniem było komunijne nabożeństwo, które duchowni przeżywali w Sopocie słuchając rozważania biskupa Waldemara Pytla.

Panie z diecezji wrocławskiej tradycyjnie spotkały się w Karpaczu, gdzie program przygotowała dla nich p. Lucyna Żak ze Świdnicy. Radca Rady Diecezjalnej wyszła od pasyjnego zagadnienia: Czy chrześcijanin może być egoistą? Pytanie to towarzyszyło uczestniczkom nie tylko podczas zajęć, ale również w czasie górskich spacerów i chwil skupienia w urokliwym kościele Wang.
Ostatnim spotkaniem były rekolekcje dla dzieci i młodzieży, które od lat odbywają się w Przesiece niedaleko Jeleniej Góry. Ponad setka młodych uczestników z niemal wszystkich parafii diecezji uczestniczyła w zajęciach opartych o hasło roku: „Tyś Bóg, który mnie widzi”. Zajęcia prowadzone były w trzech grupach wiekowych i przeplatały się ze spacerami, meczem piłki nożnej, udziałem z warsztatach kowalskich i garncarskich oraz budowaniem prawdziwej kościelnej wspólnoty. W niedzielę Judica rekolekcje zakończyły się nabożeństwem w Cieplicach, podczas którego kazanie wygłosił ks. Sebastian Kozieł.

„Niech mnie Twój Duch tej jednej uczy troski, jak, Jezu, uczcić mógłbym krzyż Twój boski. Jak na me chrześcijańskie powołanie kłaść mam staranie” – czas pasyjny doprowadził nas do ostatniej zwrotki pieśni Christiana Gellerta. Rekolekcje pasyjne uwydatniły zawarte w niej pytanie. Z nim zbliżyliśmy się do Wielkiego Tygodnia.

Tekst: ks. Paweł Meler