Miesięczne archiwum: Październik 2020

Zmarł śp. ks. Mariusz Werner

W wieku 88 lat zmarł śp. ks. Mariusz Werner – emerytowany proboszcz parafii św. Mateusza w Łodzi oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Był delegatem do Synodu Kościoła oraz konseniorem diecezji warszawskiej.

Śp. ks. Mariusz Werner zmarł 22 października 2020 w Łodzi.

Uroczystość żałobna śp. ks. Mariusza Wernera będzie miała miejsce w kościele św. Mateusza w Łodzi, we wtorek 27 października 2020.  Początek o godzinie 13.00.  Pogrzeb na cmentarzu odbędzie się w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. 
Transmisja z pogrzebu: https://youtu.be/oC0FCaTc-ng

Przekazujemy również prośbę rodziny aby, zamiast kwiatów i wieńców, złożyć ofiarę na diakonię parafii w Łodzi.
Nr konta: 47 1050 1461 1000 0022 6489 9416

Śp. ks. Mariusz Werner urodził się 30 stycznia 1932 w Poznaniu. Ukończył gimnazjum w Kaliszu, następnie rozpoczął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone w 1956 już na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Ordynowany 15 kwietnia 1956 w Kaliszu przez bp. Karola Kotulę. W latach 1956–1958 był wikariuszem diecezji warszawskiej przydzielonym do pracy w Łodzi.

W 1959 mianowany administratorem parafii w Zgierzu. Stał się równocześnie administratorem podległych jej parafii podmiejskich w Ozorkowie, Łęczycy, Łowiczu i Kutnie. Wybrany w 1964 na proboszcza zgierskiej parafii, był inicjatorem i budowniczym nowego kościoła parafialnego. 

Następnie, w 1979 roku, został wybrany na proboszcza parafii św. Mateusza w Łodzi. Swoją służbę w Łodzi pełnił do chwili przejścia na emeryturę w 1996 roku.

Był członkiem komisji ewangelizacyjno-misyjnej Diecezji Warszawskiej. W latach 1976-1988 był delegatem do Synodu Kościoła. Członek, a w latach 1979-1989 przewodniczący, łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1981-1991 był ostatnim konseniorem (zastępca zwierzchnika) diecezji warszawskiej.

Członek Zarządu Głównego i Prezydium Rady Naczelnej Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Pozostawił żonę Elżbietę i syna Karola z rodziną.

za: www.luteranie.pl

Nabożeństwa w TVP 3

Nabożeństwa ewangelickie w TVP3 godz. 15.50

UWAGA!!!

Z uwagi na zdarzające się zmiany godzin emisji nabożeństw proszę sprawdzić w aktualnym programie telewizyjnym dokładną godzinę emisji:

2 maja – kościół w Dźwierzutach

9 maja – kościół Łaski Bożej w Poznaniu

16 maja – nabożeństwo Kościoła Chrystusowego z okazji stulecia powstania (nie będzie emisji nabożeństwa luterańskiego)

23 maja – kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

30 maja – kościół w Pszczynie

6 czerwca – kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu

13 czerwca – kościół Zbawiciela w Żorach

20 czerwca – kościół Świętej Trójcy w Suwałkach

27 czerwca – kościół Świętej Trójcy w Skoczowie

Zmarł śp. ks. Emil Gajdacz

W wieku 80 lat zmarł śp. ks. Emil Gajdacz – emerytowany proboszcz pomocniczy parafii w Cieszynie, dyrektor Domu Opieki Emaus w Dziegielowie, duszpasterz Diakonatu Eben -Ezer. Chorował na COVID-19.

Śp. ks. Emil Gajdacz zmarł 13 października 2020 roku w Cieszynie. 

W piątek, 23 października 2020 roku w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się pogrzeb śp. ks. Emila Gajdacza.

Śp. Ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. w Goleszowie, jako najmłodsze dziecko Jana i Herminy z domu Lipowczan. Jako kilkulatek przeżył grozę wojny, a także powojenną biedę. Ukończył Technikum Mechaniczno-Kuźnicze w Ustroniu.

Następnie podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ich ukończeniu podjął pracę katechety w parafii, a w 1970 r. został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem parafii cieszyńskiej.

W roku 1971 ożenił się z Heleną z domu Bujok.

Jako członek konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele lat organizował w Dzięgielowie kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się na pracy z dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi. Ilustrator książek dla najmłodszych i materiałów rekolekcyjnych.

Przez cztery kadencje, w latach 1987- 2007, delegat do Synodu Kościoła. Pracował w komisjach do spraw ewangelizacji i misji oraz w komisji do spraw diakonii.

W 1983 r. został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1984 r. mianowany duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki „Emaus”. Od 1996 r. prowadził ten dom jako Dom Pomocy Społecznej w Dzięgielowie, gdzie podopieczni przyjmowani są bez względu na wyznanie.

W 1997 roku rozpoczął z ramienia Diakonatu organizowanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym. W 2001 roku uruchomił Dom Seniora „Emaus 2”.

W 2005 roku został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa.

Na emeryturę przeszedł w 2006 roku.

Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 roku statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”, jako nagrodę główną Diakonii Polskiej.

W 2016 roku otrzymał laur Srebrnej Cieszynianki za zaangażowanie w prace społeczne, rozwój i promocję regionu Śląska Cieszyńskiego przyznawaną przez Samorządy Ziemi Cieszyńskiej.

Prywatnie lubił malować i fotografować. Ceniony autor wystaw i publikacji.

Śp. ks. Emil Gajdacz pozostawił żonę – diakon Helenę Gajdacz.

Zmarł śp. bp Jan Szarek

W wieku 84 lat zmarł biskup senior Jan Szarek – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prezes Diakonii Polskiej. Zachorował na COVID-19. Śp. bp Jan Szarek zmarł 8 października w szpitalu w Cieszynie.Bp Jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 w Bielsku. Studiował teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w 1960. Został ordynowany na duchownego przez ks. bpa Andrzeja Wantułę 25 września 1960 w Kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej.

Następnie został wikariuszem parafii w Nawiadach, w latach 1962–1970 pracował na parafii w Giżycku, a później w latach 1970–1975 jako wikariusz diecezjalny w Bielsku-Białej, gdzie w 1975 został wybrany na drugiego proboszcza. W 1979 powierzono mu funkcję Konseniora diecezji cieszyńskiej, a w 1980 został wybrany Seniorem Diecezji. 6 stycznia 1991 Synod Kościoła wybrał go Biskupem Kościoła. 3 maja 1991 w Warszawie został konsekrowany na biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce; zastąpił na tym urzędzie ks. bpa Janusza Narzyńskiego.

W 1993 został wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią kadencję. W 1996 wybrano go ponownie na to stanowisko. Trzykrotnie spotykał się z przebywającym w Polsce papieżem Janem Pawłem II w Warszawie (1991), Wrocławiu (1997) i Drohiczynie (1999).

Jako przedstawiciel Kościoła w Polsce uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej Rady Kościołów. Przez całe życie związany z tzw. ruchem społecznościowym w polskim luteranizmie, którego jednym z czołowych prekursorów był ks. Karol Kulisz.

W marcu 2000 Synod wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła. Stanowisko to pełnił do 2005, kiedy to zastąpił go bp Ryszard Bogusz.

W 2001 otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Śp. bp Jan Szarek był postacią nietuzinkową z wrodzoną charyzmą i autorytetem, prawdziwym budowniczym Kościoła. Dzięki jego działalności jako Biskupa Kościoła w latach 1991-2001 udało się umocnić pozycję Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a także jego wewnętrzne struktury.

Bp Szarek doprowadził m.in. do uchwalenia ustawy regulującej status Kościoła, powstania Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Diakonii Kościoła. Dla śp. bp. Szarka ewangelizacja i diakonia były dwoma istotnymi fundamentami, na których powinien stać Kościół. Swoją wizję Kościoła wyraził w następujących słowach: „Zwiastowanie Ewangelii, misja, budowanie wspólnoty i diakonia tworzą jedną całość” (Referat wygłoszony z okazji 10-lecia Diakonii Polskiej, Warszawa, 3 października 2009 r.)

Również za jego kadencji katecheci wprowadzeni w urząd, stali się z mocy prawa diakonami (duchownymi). W tym czasie większość tych katechetów stanowiły kobiety, które wspierał w ich staraniach o ordynację kobiet. 

Pozostawił syna ks. Piotra Szarka i córkę Ewę z rodzinami.

Odszedł Biskup Jan Szarek – Biskup Wolności – Wspomnienie prof. Leszczyńskiego

za: www.luteranie.pl

Odszedł do Pana proboszcz Parafii Ewangelickiej w Ustroniu – ks. radca Piotr Wowry

Z głębokim żalem w sercu informujemy, że dziś 07.10.2020 r. nad ranem  odszedł do Pana nasz proboszcz ks. radca Piotr Wowry. Ukochany mąż, brat, przyjaciel. Ten który ufał Bogu w każdej sytuacji i zawsze widział w drugim człowieku swojego bliźniego.

Ksiądz Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 roku. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na księdza w dniu 13 grudnia 1987 roku w Świętochłowicach, przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego.

Po wikariacie w parafii Św. Trójcy w Warszawie (1987-1990) i w Ustroniu (1990-1993), został w Ustroniu najpierw proboszczem pomocniczym (1993-2007), a następnie w roku 2007 wybrany proboszczem parafii ewangelickiej w Ustroniu.

W latach 2007 – 2016 radca diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej. Członek Synodu Kościoła XIV kadencji. W 2016r. został wybrany na radcę Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Ks. Piotr Wowry był inicjatorem i Prezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby niepełnosprawne.

Ks. Piotr Wowry od 2007 r. był v-ce prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu. Wspierał ekumeniczne działania na rzecz jedności chrześcijan, w szczególności dialogu katolicko- luterańskiego na terenie miasta, powiatu i regionu poprzez organizowanie nabożeństw ekumenicznych, uroczystości patriotycznych, prelekcji, wystaw, licznych koncertów.

Ks. Piotr Wowry zajmował się także nauczaniem młodzieży . Był współautorem książek do lekcji religii.

Za działalność na rzecz drugiego człowieka, w roku 2018, odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”.

Śp. ks. Piotr Wowry pozostawił żonę Karinę i całą ustrońską parafię.

za: www.ustron.luteranie.pl