Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

Apel Biskupa Kościoła i wspólna modlitwa o Białoruś

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Z pewnością docierają do Was różne informacje o sytuacji na Białorusi, która jest naszym bezpośrednim, wschodnim sąsiadem. Nie brakuje komentarzy, że przeżywa teraz „swój sierpień”, co jest odniesieniem do wydarzeń, które miały miejsce przed wieloma laty w Polsce.

Zapraszam Was do stworzenia wspólnej więzi modlitewnej w najbliższą niedzielę 23 sierpnia 2020 roku. Niech z każdej parafii popłynie modlitwa o pokój i wolność dla Białorusi. Pamiętajmy też na co dzień w naszych osobistych modlitwach nie tylko o naszych współwyznawcach w tym kraju, ale także o całym białoruskim społeczeństwie, które pokojowo walczy o przemiany.

W ostatnich dniach w naszym przewodniku „Z Biblią na co dzień” pojawił się cytat niemieckiego teologa Petera Straucha: „Postawiłeś nas pośród sporów tego świata, abyśmy ogłaszali Twój pokój, który zaczyna się dopiero tam, gdzie człowiek jak dziecko zaufa Twojemu słowu.” Myślę, że doskonale pasuje do obecnej sytuacji. Postawieni zostaliśmy nie tyle w środku niepokoju, co tuż obok walki o godność, wolność i szacunek. Nie możemy zrezygnować z działania, w tym z modlitewnej inicjatywy.

Zwróciłem się z prośbą o przygotowanie tekstu modlitwy do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku. To parafia położona najbliżej granicy z Białorusią, więc najlepiej rozumie tamtejszą sytuację. Otrzymałem tekst, który dodaję poniżej, a który został przygotowany przez grupę ludzi z białostockiej parafii. Zachęcam do wykorzystania tej modlitwy.

Polecam również lekturę wywiadu z ks. Władimirem Tatarnikowem, proboszczem Parafii Ewangelicko-Luterańskiej św. Jana w Grodnie, z którym nasz Kościół jest w stałym kontakcie. Wywiad ukazał się na portalu ewangelicy.pl, a opublikowany został z wymownym tytułem: „Biliśmy w dzwony, aby milicja nie biła ludzi”.

Niech dobry Bóg będzie dla nas nieustannie źródłem pokoju!

Dziękuję za Wasze zaangażowanie i modlitewną łączność.
Biskup Jerzy Samiec

MODLITWA O BIAŁORUŚ

Przychodzimy do Ciebie, Wszechmogący Panie i Boże, który jesteś Bogiem porządku i pokoju. Przynosimy naszych wschodnich sąsiadów. Prosimy zatrzymaj przemoc, ujmij się za skrzywdzonymi, dodaj im sił, aby mogli przebaczyć tym, którzy ich skrzywdzili.

Powstrzymaj nienawiść, a w jej miejsce wlej wzajemny szacunek. Daj mądrość, roztropność i dar jedności wszystkim, którzy decydować będą o przyszłości Białorusi.

Powierzamy Tobie wszystkich angażujących się społecznie i narażających swoje życie, czy zdrowie. Prosimy pociesz tych, którzy podczas protestów stracili swoich bliskich, wzmocnij tych, którzy zostali fizycznie i psychicznie złamani.
Obdarz Panie naszych sąsiadów wolnością, sprawiedliwością i pokojem, a nas uczyń wrażliwymi na ludzką krzywdę, niesprawiedliwość i zło, abyśmy według naszych możliwości umieli właściwie reagować.  Chcemy być solą i światłością tego świata! Amen.

Zaproszenie na koncert do Lubania

Jest tylko kilka konkretnych szczegółów dotyczących życia znakomitego muzyka i kompozytora Johanna Knöfela, który urodził się w Lubaniu w 1530 roku i gdzie dorastał.

Nie wiadomo, gdzie zdobył wykształcenie, ale około 1560 roku pracował jako kantor i nauczyciel w słynnym Gimnazjum Trotzendorffa w Złotoryi. Uczył tam gry na flecie, skrzypcach i fortepianie, a także kompozycji.

W roku swojego ślubu, 1569, był już kapelmistrzem na dworze księcia piastowskiego Heinricha XI z Legnicy, Brzegu i Złotoryi. Zadedykował mu również swoją pierwszą dużą kompozycję: Dulcissimae cantiones.

W 1575 roku ukazało się jego kolejne ważne dzieło, Cantus choralis, które zadedykował luterańskiej radzie miasta Wrocławia. Kilka lat później, w 1579 r., był kapelmistrzem w Heidelbergu w służbie księcia Ludwika VI Wirtembergii, któremu poświęcił Cantiones piae w 1580 roku, a także szereg pieśni świeckich, które nazwał Neue deutsche Liedlein.

Wkrótce po śmierci elektora w 1583 roku Knöfel powrócił na Śląsk, a wkrótce potem do Pragi jako organista w kościele Braci Czeskich na Nowym Mieście. W 1592 roku publikuje tam Novae melodiae. Po 1592 roku nie ma już żadnych dalszych odniesień i informacji o jego pracy i życiu. Zakłada się, że zmarł on w Pradze w 1617 roku.

Johann Knöfel – prawie zapomniany syn Lubania i wspaniały muzyk.

Można będzie usłyszeć utwory na chór, flet i organy, w tym pięcioczęściowe części z Cantus coralis, pięcioczęściowe aranżacje pieśni z Neue deutsche Liedein i dwa chorały napisane specjalnie dla Lubania po pożarze miasta w 1760 roku.

ks. Cezary Królewicz

List Biskupa Kościoła

Dodatkowe obostrzenia w kościołach w powiatach oznaczonych kolorem czerwonym i żółtym.

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

wszyscy z nas zapewne na bieżąco śledzą decyzje Rządu związane z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 w Polsce. Tym nie mniej również tą drogą pragnę poinformować Was o wprowadzeniu przez Rząd dodatkowych obostrzeń, które obowiązywać będą od soboty, 8 sierpnia 2020 r. w powiatach oznaczonych kolorem czerwonym i żółtym.

WYDARZENIA KOŚCIELNE

W powiatach oznaczonych kolorem czerwonym przywrócony został limit osób mogących brać udział w wydarzeniach kościelnych (nabożeństwa, pogrzeby i śluby). Według konsultowanego projektu rozporządzenia limit ten wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, tj. wszystkich miejsc siedzących, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Kolorem czerwonym objęte zostały następujące powiaty: ostrzeszowski, nowosądecki, Nowy Sącz, wieluński, pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik i wodzisławski.

W powiatach objętych kolorem zielonym i żółtym wydarzenia kościelne odbywać się mogą na dotychczasowych zasadach.

INNE

Odpowiednie ograniczenia liczbowe dotyczą również uroczystości rodzinnych oraz inny spotkań niezależnie od ich rodzaju. Wynoszą one odpowiednio:

•    kolor czerwony: 50 osób

•    kolor żółty: 100 osób

•    kolor zielony: 150 osób

Biorąc  pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji, proszę wszystkie Rady Parafialne o uwzględnienie obecnej sytuacji epidemicznej oraz dodatkowych obostrzeń obowiązujących we wskazanych powiatach przy planowaniu wydarzeń kościelnych.

Proszę również o bieżące monitorowanie sytuacji ponieważ lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia będzie poddawana przez Rząd bieżącej analizie i modyfikowana dwa razy w tygodniu.

Proszę Was też o szczególną opiekę nad osobami znajdującymi się w grupie zwiększonego ryzyka.

Niech Bóg będzie z Wami!

bp Jerzy Samiec

ŹRÓDŁA:

Mapa:

https://twitter.com/jciesz/status/1291270133114114048/photo/1

Tekst rozporządzenia:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1356

Zestawienie regionalnych obostrzeń:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen

Dodatkowe informacje Rządu:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-bezpieczenstwa-dla-19-powiatow