Archiwum miesiąca: listopad 2017

Moda na Cranacha i… Reformację

Kilkanaście godzin przed Pamiątką Reformacji, 30 października 2017 roku, we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa „Reformacja – Sztuka – Demokracja”. Był to jeszcze jeden przykład upamiętniania we Wrocławiu Jubileuszu 500. lat Reformacji. Konferencja zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu.

Dzieło Reformacji wniosło bardzo wiele do Wrocławia i szerzej na teren Dolnego Śląska. W referacie otwierającym spotkanie, ks. bp Waldemar Pytel wyraził wdzięczność „dla wszystkich instytucji, stowarzyszeń, organów samorządowych i rządowych, władz, towarzystw i innych Kościołów, które zwracały się do [Diecezji Wrocławskiej] z propozycjami wspólnego upamiętnienia roku Reformacji. Nasi przyjaciele – bo tak, zważywszy na wspólnie wypracowane projekty, należy ich nazwać – dzielili się swoimi spostrzeżeniami, czym była i jest Reformacja dla poszczególnych miast, dla organizacji kultury i sztuki, dla jednostek oświatowych, w końcu dla Kościołów w ekumenicznej jednocie.”

„Właściwie nie powinno to nikogo dziwić – kontynuował Ksiądz Biskup –  w mieście, które Filip Melanchton nazwał najspokojniejszym Kościołem na terenie ówczesnej Rzeszy niemieckiej”.

Konferencja była rezultatem dowartościowania dzieła Reformacji przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, który ogłosił rok 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji. W rezolucji Sejmik Województwa wyraził pragnienie, „aby różnorodność wraz ze świadomością wspólnych wartości fundamentalnych, wzbogacała wszystkich tworzących nasze społeczeństwo. W Roku Pamięci o Reformacji [Sejmik Województwa Dolnośląskiego pragnie uhonorować Dolnoślązaków] wyznań ewangelickich, przypominając ich wkład w rozwój naszego regionu tak w przeszłości, jak i obecnie.”

Zorganizowana konferencja upamiętniała wielki wkład Reformacji w sztukę oraz szerzenie idei demokracji. Szczególnym akcentem podkreślającym reformacyjne oddziaływanie na artystów był wieczorny wernisaż wystawy „Moda na Cranacha”. Wystawa będzie prezentowana we wrocławskim Muzeum Narodowym do końca roku. Podczas wernisażu, jak również podczas wcześniejszej konferencji, nazwisko portrecisty Marcina Lutra odmieniane było przez wszystkie przypadki. Podobnej, albo jeszcze większej, uwagi w Roku Reformacji doczekali się sam Reformator, Filip Melanchton, duchowni wdrażający idee Reformacji we Wrocławiu czy Śląski Bach – Adolf Hesse.

Prezentowane do końca grudnia dzieła cranachowskiej pracowni oraz zainspirowane nimi prace malarzy Dolnego Śląska świadczą o wpływie reformacyjnej zasady Sola Scriptura na sztukę. Śledząc jednak wszystkie wydarzenia Roku Jubileuszowego na Dolnym Śląsku, można powiedzieć, że zapanowała tu nie tylko „Moda na Cranacha”, ale przede wszystkim moda na Reformację.

ks. Paweł Meler

Related Images: