Archiwum miesiąca: kwiecień 2017

Rekolekcje pasyjne duchownych Diecezji Wrocławskiej

W dniach 27-29.03.2017 roku duchowni Diecezji Wrocławskiej wzięli udział w rekolekcjach pasyjnych. W Roku Reformacji udali się śladem Marcina Lutra do miejsc w których reformator urodził się, pracował, żył i zmarł. Podróż rozpoczęła się od Wittenbergi, gdzie duchowni zwiedzili m.in. kościół Zamkowy, gdzie Luter przybił 95 tez będących symbolicznym początkiem dzieła odnowy Kościoła zachodniego, w którym znajduje się również jego grób. Później zwiedzali m.in. kościół miejski, gdzie Luter wygłaszał kazania.

Wkrótce szersza relacja.

Related Images:

Biskup Ryszard Bogusz doktorem honoris causa

Bp Ryszard Bogusz otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest on trzecim duchownym Kościoła uhonorowanym tym tytułem. Doktorami honoris causa są bp Jan Szarek i ks. Piotr Gaś. Uroczystość przyznania honorowego doktoratu odbyła się 27 marca we Wrocławiu. Oprócz bp. Ryszarda Bogusza Uniwersytet Medyczny uhonorował również w ten sposób prof. Thomasa Hoffmanna z Drezna.
Bp Ryszard Bogusz ma 66 lat. Urodził się w Bielsku-Białej. Studia teologiczne ukończył w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w 1975 r. Rok później został ordynowany na duchownego ewangelickiego i rozpoczął wikariat w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. W 1981 r. został administratorem, a w 1992 r. proboszczem tej parafii. W latach 1994–2015 był zwierzchnikiem diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jest przewodniczącym Dolnośląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, kuratorem Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą oraz Polskiego Towarzystwa Bonhoefferowskiego. Był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu oraz Fundacji Charytatywnej im. Św. Jadwigi Wrocław–Dortmund. Wielokrotnie go nagradzano i odznaczano, m.in. za działalność charytatywną.
W 2005 r. został wybrany na prezesa Diakonii Polskiej. Bp Bogusz jest żonaty, ma dorosłego syna.

za: www.bik.luteranie.pl

Related Images: