Archiwum miesiąca: listopad 2016

Rezolucja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 25 listopada 2016 roku czyli przed dwoma dniami przyjął rezolucję w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji. Oto jej treść:sejmik

W roku 2017 upływa 500 lat od ogłoszenia przez augustiańskiego zakonnika, Marcina Lutra, 95 tez, które to wydarzenie uznawane jest za początek Reformacji. Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest świadomy tragicznych okoliczności początków ruchu reformacyjnego, jego znaczenia i roli zarówno w historii powszechnej, jak i naszego regionu. dsc_7957Po roku 1945 polska tożsamość społeczności Dolnoślązaków, niosąca ducha wolności wyznania i religijnej tolerancji – tej samej, która w XVI i XVII w. pozwoliła uniknąć na ziemiach polskich wojen religijnych – sprawiła, że odbudowaliśmy Dolny Śląsk nie dyskryminując niczego, co było dorobkiem artystów, naukowców, inżynierów i kapłanów innych narodowości i wyznań. dsc_7960Znanym w świecie świadectwem historii naszego regionu są zbudowane przez ewangelików Kościoły Pokoju i Kościoły Łaski. Pragniemy, aby różnorodność, wraz ze świadomością wspólnych wartości fundamentalnych, wzbogacała wszystkich tworzących nasze społeczeństwo. Sejmik Województwa Dolnośląskiego pragnie uhonorować Dolnoślązaków wszystkich wyznań, a w Roku Pamięci o Reformacji w szczególności wyznań ewangelickich, przypominając ich wkład w rozwój naszego regionu tak w przeszłości, jak i obecnie. Gdy mija 500 lat od początku Reformacji, wyrażamy przekonanie, że Dolny Śląsk i jego obecni mieszkańcy, niezależnie od narodowości i religii, stanowić będą przykład wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy dla dobra Polski.

W duchu głębokiej zadumy nad przeszłością i czasem obecnym, w duchu poszukiwania jedności i wzajemnego zrozumienia – tak potrzebnych naszej Ojczyźnie, Europie i światu – na drodze od podziałów religijnych do wspólnoty mieszkańców regionu, Sejmik Województwa Dolnośląskiego ogłasza rok 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji.

za www.umwd.dolnyslask.pl

Related Images:

Nagroda im. dra Macieja Lisa dla Lidii Lempart wręczona na Uniwersytecie Wrocławskim

16 listopada 2016 r. w Oratorium Marianum, barokowej auli na Uniwersytecie Wrocławskim, nastąpiło uroczyste wręczenie Nagrody im. doktora Macieja Lisa Lidii Lempart za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i za budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie. Wyróżnienie wręczył zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk.fot-slwomirpiechota-pl-3

Patronat nad uroczystością objął między innymi zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP biskup Waldemar Pytel, a o idei nagrody mówił biskup Ryszard Bogusz. fot-slwomirpiechota-plUroczystość uświetnił Chór Kameralny Capella Ecumenica, którego wieloletnim członkiem był Maciej Lis. W gali wzięli udział posłowie na Sejm RP, reprezentanci samorządów, duchowni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przyjaciele laureatki i zaproszeni goście. W roli gospodarza wystąpił rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski.fot-slwomirpiechota-pl-2

Nagroda im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w celu uhonorowania pamięci Macieja Lisa – pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który zmarł w kwietniu 2015 r. Pierwszą osobą, która otrzymała to wyróżnienie był poseł Sławomir Piechota.fot-slwomirpiechota-pl-4

Tegoroczna laureatka Lidia Lempart jest prezeską i współtwórczynią Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Dyrektorką Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu we Wrocławiu, terapeutką mowy i trenerką.

W 1981 roku rozpoczęła pracę z rodzicami dzieci niesłyszących jako surdologopeda. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Terapia Mowy Dzieci Niesłyszących. Odbyła praktykę w kierunku Terapii Rodzin. W latach 2003 do 2005 odbywała staże zawodowe w Centrum Implantów Ślimakowych w Berlinie oraz Instytucie Viaatal w Holandii.  W 2009 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole im J. Koźmińskiego w Warszawie. W roku 1992 wraz z Henrykiem Stroblem powołała Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. W tym samym czasie powstał Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu we Wrocławiu, gdzie pracuje do dzisiaj. Jest autorem programu rehabilitacji i terapii, realizowanego z wieloma sukcesami w Ośrodku. Organizator międzynarodowej konferencji z udziałem Warrena Estabrooksa z Toronto. Od 2002 do 2010 roku uczestniczyła jako trener w programach polsko-ukraińsko-holenderskich: „Juice” i „MATRA-Privit” na Ukrainie i w Polsce.

Dr Maciej Lis (1950-2015)

Doktor prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Był autorem ponad 100 publikacji naukowych w kraju i za granicą. Jako stażysta gościł na kilkunastu uniwersytetach w Niemczech, Rosji i Czechach.

Od maja 2004 r. powołany na organizatora pierwszego Zespołu Terenowego BRPO we Wrocławiu, w lipcu 2004 r. mianowany dyrektorem tego Zespołu, zaś 15 września 2004 r. powołany został przez Rzecznika Praw Obywatelskich na stanowisko Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Funkcję tę pełnił, aż do śmierci 19.04.2015 r.

Absolwent Liceum Muzycznego. Jako muzyk ponad 20 lat równolegle zawodowo związany był ze światowej sławy chórem Cantores Minores Wratislavienses pod dyr. Edmunda Kajdasza, a następnie śpiewał w chórze, którego był współzałożycielem Capella Ecumenica Jego pasją była gra na fortepianie, zajmował się także aranżowaniem i komponowaniem.

W latach 2000-2004 był Współprzewodniczącym Komisji Regulacyjnej w Warszawie ds. rozpatrywania wniosków Kościoła Luterańskiego w Polsce o zwrot nieruchomości kościelnych. Przewodniczący Komisji Prawnej Synodu Kościoła Luterańskiego w Polsce.

Aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych ruchu obywatelskiego (m.in. fundator Fundacji Św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław – Dortmund, członek Rady Diakonii w RP, członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, i in.), szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich. Aktywnie działał na rzecz powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu – obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

Źródło: rpo.gov.pl, zdjęcia: slawomirpiechota.pl

Related Images:

Ambasador Królestwa Szwecji w Kościele Pokoju w Świdnicy

– Tego widoku nie da się z niczym porównać – stwierdziła Inga Eriksson Fogh, ambasador Szwecji w Polsce podczas wizyty w Kościele Pokoju w Świdnicy. Przyznała, że wcześniej oglądała zdjęcia świątyni, ale w rzeczywistość wywarła na niej znacznie większe wrażenie.1

Ambasador Królestwa Szwecji, wraz z mężem Peterem Fogh, odwiedziła kościół 6 listopada, przy okazji wizyty na Dolnym Śląsku. 2Gospodarz obiektu, ks. bp Waldemar Pytel oprowadzając gości zaakcentował szwedzkie wątki związane z tym miejscem. To właśnie szwedzka strona negocjowała w 1648 r. pokój westfalski z Habsburgami, przyczyniając się do powstania trzech Kościołów Pokoju.3

Również dzięki królowi Szwecji Karolowi XII ugoda z Altranstäd zawarta w 1707 r. z Habsburgami zapewniła śląskim protestantom nie tylko zwrot ponad setki kościołów oraz wybudowanie sześciu tzw. kościołów łaski. 4Umożliwiła także rozbudowę Kościołów Pokoju, które mogły zostać wyposażone w dzwony i wieże, wcześniej zabronione. W zespole świdnickiego Kościoła Pokoju pojawiła się wówczas wolnostojąca dzwonnica, szkoła ewangelicka oraz sygnaturki na kościele, szkole i na plebanii. Fundatorem ołtarza jest Szwed, Peter Bautiander.5

O kontaktach śląskich luteran ze Szwedami przypomina „Podróż szwedzka” – zapis rocznej podróży Christiana Czepki, który w 1645r. wyruszył do Sztokholmu kwestując w sprawie budowy świątyni na europejskich dworach. Dziennik świdniczanina zainspirował do stworzenia spektaklu „Mądry tak nie podróżuje” granego przez artystów Starego Teatru w Krakowie oraz Piwnicy pod Baranami.6

– Nasze dobre związki ze Szwecją to nie tylko historia sprzed trzystu lat, ale również współczesność. Wpisują się w nią wizyty premiera Görana Perssona w 1997 r. oraz króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii, przed pięciu laty – mówi biskup. 7

– Podróżując po Polsce nieraz słyszę, jak wiele kiedyś Szwedzi zniszczyli w tym kraju. 8Tutaj z przyjemnością dowiaduję się, jak moi rodacy przyczynili się do powstania tak niezwykłego kościoła – dodała pani ambasador. 

za www.luteranie.pl

Related Images: