Archiwum miesiąca: listopad 2015

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu ogniwem Sieci Tolerancji

17 listopada 2015 roku Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu dołączyło do działającej pod patronatem Parlamentu Europejskiego Ogólnoświatowej Sieci Tolerancji. Na terenie placówki odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Tolerancji (Stele der Toleranz). Poświęcenia dokonali Jego Ekscelencja ks. bp Jerzy Samiec – Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Jego Ekscelencja ks. bp Waldemar Pytel – Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Jego Ekscelencja ks. bp Ryszard Bogusz – Biskup Senior Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Prezes Diakonii KEA w RP. W uroczystości uczestniczyli między innymi Pan dr Frieder Schwitzgebel – członek zarządu Stowarzyszenia Netzwerk – Stelen der Toleranz, Pan Helmut Nehrbass –  radny Wiesbaden, reprezentant burmistrza Wiesbaden, Pan Jan Wais – Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Miasta Wrocław, Pani Ewa Szczęch – Dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Pan Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Anna Józefiak Materna – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Pan Rafał Borkowski – Dyrektor Zarządzający  i członek zarządu Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Uroczystość odbyła się przy licznym udziale przedszkolaków, uczniów oraz mieszkańców Domów Pomocy Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

Projekt „Sieć Tolerancji”, powstał w Wiesbaden jako realizacja założeń Deklaracji Zasad Tolerancji ogłoszonej i podpisanej przez państwa członkowskie UNESCO w dniu 16 listopada 1995 roku. Sieć jest świadectwem gotowości do „bycia tolerancyjnym”, łączy miejsca i ludzi, którzy wyrażają chęć wspólnego działania na rzecz rozpowszechniania idei tolerancji. Znakiem rozpoznawczym jest Pomnik Tolerancji (Stele der Toleranz), a jego pomysłodawcą i twórcą jest artysta z Wiesbaden –Karl – Martin Hartmann, który dokonał prezentacji swojego dzieła i idei przedsięwzięcia. Stele der Toleranz to strzelista, 6 metrowa, wypełniona czerwonym szkłem stalowa kolumna – stało się symbolem Sieci Tolerancji i zainspirowało do rozpoczęcia dialogu o tolerancji i jej granicach. Abstrakcyjne pojęcie zyskało tym samym widoczny i namacalny kształt oraz formę. Mimo ascetycznego wyglądu, stojące w przestrzeni publicznej kolumny przyciągały wzrok i skłaniały do refleksji.

Dzięki realizacji opisanej inicjatywy, Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu stało się obok, między innymi Jerozolimy i Lizbony, miejscem wyjątkowym. Stanął tu bowiem pierwszy w Polce oraz ósmy na świecie Pomnik Tolerancji.

Magdalena Kubiś

Related Images:

Spotkanie w Reichenbach (Rychbach)

16 listopada 2015 w Reichenbach (górnołużyckiej miejscowości Rychbach) odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Okręgu Kościelnego Görlitz. Spotkanie odbyło się w Domu Parafialnym Parafii Ewangelickiej w Reichenbach oraz w Centrum Diakonii. Rozpoczęto Słowem Bożym i modlitwą. W czasie obrad poruszano kwestie Łużyckiego Dnia Kościoła, który odbył się w lipcu 2015 roku w Cottbus. Jego uczestnicy przedstawili sprawozdania z przebiegu poszczególnych elementów programu Dni Kościoła. Punktualnie o godz. 12:00 w modlitwie i w chwili zadumy wspominano ofiary zamachów terrorystycznych w Paryżu. Kolejnym zagadnieniem były przygotowania do przyszłorocznego spotkania w Budapeszcie. Przedstawiły je obie strony. Podobnie zajmowano się przygotowaniami do obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji w obu krajach i Kościołach ewangelickich obu krajów.

ks. Cezary Królewicz

Related Images: