Archiwum miesiąca: lipiec 2014

Konferencja zwierzchników Kościołów we Wrocławiu

We Wrocławiu obradowali biskupi Kościołów luterańskich Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym tematem konferencji było reflektowanie pojęcia wolności z perspektywy luteranizmu w kontekście przemian ustrojowych. Konferencja odbyła się w dniach 4 i 5 lipca 2014 roku związku ze Spotkaniem Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Gośćmi Konferencji byli przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej m.in. – pochodzący z Chile – ks. dr. Martin Junge, Sekretarz Generalny oraz bp. dr Tamas Fabiny wiceprezydent ŚFL.

Zwierzchnik luteran w Polsce, bp Jerzy Samiec, podsumował okres przemian akcentując otwarcie wielu nowych płaszczyzn działania Kościoła w przeciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Zwrócił uwagę na dynamikę zmian i rozwój misji Kościoła poprzez diakonię, ewangelizację, działania społeczne i medialne. Zaznaczył też, że współcześnie podejmowane są nowe wyzwania, jak dyskusja nad wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży, większe zaangażowanie wiernych w podejmowaniu odpowiedzialności za życie parafii czy modyfikacja prawa kościelnego.

Ks. dr Junge podkreślił, że często upragniona wolność przynosi zupełnie nieoczekiwane wyzwania dla Kościoła – choćby proces sekularyzacji. Zaznaczył też, że Kościoły tracą kulturotwórczy wpływ i stają się jednym z wielu elementów przestrzeni publicznej.

Głos zabrał także wiceprezydent Światowej Federacji Luterańskiej na region Europy Środkowo-Wschodniej bp. Dr Tamas Fabiny z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Węgier.  Zaznaczył, że sytuacja chrześcijan węgierskich w dobie komunizmu była lepsza, niż w innych krajach bloku wschodniego.  To sprawiło, że po 89. roku Kościoły węgierskie nie były przygotowane na zmianę ustroju, ponieważ nie miały wcześniej kontaktów z opozycją.

Tłumacząc społeczny zawód postawą Kościołów cytował węgierskiego pisarza, Petera Esterhazy’ego – Problemem jest to, że Rosjanie odeszli a najgorsze jest to, że to my zostaliśmy”. Poruszył też kwestie zmagania się węgierskich luteran z kwestią współpracy z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa – Kościół czuje się odpowiedzialny za przeszłość i pragnie ją badać i poznać, dlatego opublikował wyniki badań historycznych na temat współpracy latach 45-90, w dwutomowej publikacji zatytułowanej „Sieć”.

Organizatorem konferencji biskupów luterańskich była Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Światowa Federacja Luterańska z siedzibą w Genewie.

Światowa Federacja Luterańska zrzesza większość (144) kościołów luterańskich na świecie i jest organizacją reprezentującą 72 miliony luteran. Jednym z kościołów członkowskich jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Siedzibą ŚFL jest Genewa, a prezydentem bp Munib Younan z Izraela. ŚFL prowadzi dialog ekumeniczny m.in. z watykańską Radą Do Spraw Popierania  Jedności Chrześcijan (Kościół Rzymskokatolicki), z którą w ubiegłym roku wspólnie opublikowała ekumeniczny dokument Od konfliktu do komunii, dostępny w języku polskim na www.luter2017.pl

za www.bik.luteranie.pl

Related Images: