Archiwum dnia: 3 kwietnia 2014

Goście z Indii na Wangu

W niedzielę 23 marca 2014 r. w kościele Wang odbyło się niezwykłe nabożeństwo ewangelizacyjne. Gośćmi parafii byli ks. Christian Samraj z żoną Esther i córką Susanną z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Tamil w Indiach.

Ks. dr Samraj wygłosił kazanie, w którym wezwał słuchaczy do przemyślenia swojego miejsca w relacji z Jezusem. Mówił: „Czy jesteśmy tymi, którzy się zagubili i pragną być znalezieni przez Dobrego Pasterza, tak jak został… odnaleziony Zacheusz, czy też nasza duma nie pozwala nam na to, aby zostać odnalezionym i zbawionym?” Goście wykonali także dwie pieśni. W nabożeństwie wziął udział Chór Ekumeniczny z Karpacza, który pod dyrekcją Bernarda Stankiewicza wykonał kilka pieśni pasyjnych.

Po nabożeństwie sala parafialna wypełnia się do ostatniego miejsca i przenieśliśmy się w czasie prelekcji do Indii. Sytuacja chrześcijan w tym kraju jest bardzo trudna. Żyją poza jakakolwiek kastą, są dyskryminowani i uciskani. A jednak liczba chrześcijan rośnie bardzo szybko. Uderzające jest to, że u nich widać prawdziwą radość i tą „pierwszą miłość” do Chrystusa. A najbardziej poruszające i dające do myślenia jest to, że w XXI wieku chrześcijanie z Indii przyjeżdżają do chrześcijańskiej Europy z ewangelizacją…

za www.luteranie.pl

Diecezjalne rekolekcje dla księży

Rekolekcje księży Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce odbyły się w dniach 30.03.-1.04.2014 w Karpaczu. Miejscem była Parafia Ewangelicka przy kościele Wang. Trzydniowe rekolekcje prowadził ks. bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Czas wypełniony był pracą nad wybranymi tekstami biblijnymi, śpiewem i rozmowami związanymi z podjętym zagadnieniem służby duchownego. Program obejmował także krótką wycieczkę do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, gdzie wśród miniatur znajdują się niektóre kościoły ewangelickie. Trwają prace nad miniaturą Kościoła Pokoju w Jaworze. Rekolekcjom towarzyszyły rozmowy o bieżących sprawach z życia Kościoła w Polsce.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Marcin Orawski