Archiwum miesiąca: marzec 2014

We Wrocławiu obradował Synod Diecezji

Nabożeństwem w kościele ewangelickim św. Krzysztofa we Wrocławiu rozpoczęły się obrady Synodu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. DSC00727xPrzybyłych powitał ks. Andrzej Fober jako gospodarz, a liturgię prowadzili ks. Dawid Mendrok i ks. Janis Kriegel. DSC00700xKs. Andrzej Fober wyraził radość, iż obrady Synodu rozpoczynają się nabożeństwem w kościele św. Krzysztofa.DSC00724xW czasie nabożeństwa uczestnicy  mogli usłyszeć grę na obu instrumentach organowych, jakie od ubiegłego roku posiada kościół św. Krzysztofa. DSC00738xKazanie wygłosił ks. Robert Sitarek, który mocno akcentował powołanie Kościoła do służby i świadectwa o Bogu w Jezusie Chrystusie. DSC00797xNastępnie miejscem obrad była sala parafialna kościoła Opatrzności Bożej nieznacznie oddalonego od kościoła św. Krzysztofa. Obrady poprzedziły życzenia dla Biskupa Ryszarda Bogusza obchodzącego niedawno swoje urodziny. Synod zaśpiewał Biskupowi pieśń Plurimos annos, a życzenia przekazał w imieniu Synodu Diecezji ks. Waldemar Pytel.DSC00811xBiskup odebrał przysięgę od Justyny Gmyz – nowej członkini Synodu po śmierci ś.p. Witolda Grzesiaka. Synod obradował na swojej V sesji będącej sesją sprawozdawczą. Sprawozdanie o stanie Diecezji Wrocławskiej przedstawił ks. bp Ryszard Bogusz. DSC00821xNa wstępie Biskup zauważył: Szybkie i radykalne zmiany w polityce i ekonomii, wzrost negatywnych zjawisk w życiu społecznym, sekularyzacja – to wszystko stanowi niezaprzeczalne fakty. DSC00822xI jeśli dodamy do tego jeszcze bezideowość, nieuczciwość i społeczną obojętność, możemy stwierdzić, że często stajemy bezradni wobec problemów, jakie niesie ze sobą współczesność. Z drugiej zaś strony obserwujemy, że wielu ludzi pragnie Kościoła, bo serce nie znosi duchowej pustki. DSC00827xA Kościół jest winny światu nieustające świadectwo Słowa wskazującego na Jezusa Chrystusa, wzywającego do upamiętania, powrotu do Boga, Jego prawd, do tego jedynego źródła mądrości, w którym współczesny  człowiek może znaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania, wątpliwości i poszukiwania. DSC00831xNastępnie przedstawione zostały sprawozdania z działalności ewangelizacyjno-misyjnej przez jej przewodniczącego ks. Edwina Pecha oraz osoby z nim współpracujące, diakonijnej przez ks. Roberta Sitarka, duszpasterstwa młodzieżowego w imieniu ks. Sebastiana Kozieła odczytał ks. Cezary Królewicz i duszpasterstwa więziennego przez ks. Marcina Orawskiego. W kolejnej części obrad bp Bogusz odczytał sprawozdanie finansowe diecezji i zarządził dyskusję nad przedstawionymi relacjami. Następnie synod przegłosował wnioski diecezjalnej komisji rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz udzielenie absolutorium Radzie Diecezjalnej. Przyjęto także preliminarz budżetowy diecezji na rok 2014.DSC00834xCzłonkowie Synodu otrzymali nowy Rocznik Diecezjalny zawierający obszerny materiał fotograficzny z życia diecezji za rok 2013 oraz sprawozdania duszpasterstw środowiskowych. W wolnych wnioskach Biskup Bogusz poinformował, iż jesienna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej będzie połączona z wyborami Biskupa Diecezji Wrocławskiej w związku z dobiegającą końca obecną kadencją biskupa. Sesja jesienna odbędzie się na Pomorzu i będzie na niej obecny Biskup Kościoła Jerzy Samiec. Obrady zakończono Modlitwą Pańską i pieśnią Pobłogosław Panie.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Marcin Orawski

Related Images:

Bądźmy solidarni z Ukrainą

W związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP rozpoczyna zbiórkę środków finansowych na rzecz osób potrzebujących na Ukrainie, których sytuacja pogorszyła się w następstwie ostatnich wydarzeń i bardzo niepewnej sytuacji politycznej i ekonomicznej w kraju.

Solidarni z UkrainąJak poinformował zastępca Biskupa Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie, ks. Pavlo Shvarts, „na dzień dzisiejszy kwestia medykamentów w Kijowie nie jest już aktualna. Walki już się skończyły, dzięki Bogu, a prawie wszystko, co było niezbędne – dostarczono. Majdan również dostaje dość duże zaopatrzenie od ludzi, organizacji z zagranicy”.

Najpoważniejszym problemem jest obecnie postępujące zubożenie ludzi. Jest ono związane z trudną sytuacją ekonomiczną i polityczną w kraju: spadający kurs hrywny, wzrost cen. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, że ludzie nie mają wypłacanej pensji lub emerytury.

Obecnie jedyną formą pomocy, jest pomoc finansowa – nie ma możliwości przewiezienia przez granicę transportów z pomocą rzeczową. Zebrane przez Diakonię środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych produktów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących: kaszy, cukru, oleju, konserw, środków higieny itp.

Ofiary pieniężne na pomoc dla Ukrainy można przekazywać przez parafie ewangelickie lub indywidualnie do dnia 31 marca br. na konto Diakonii z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”

 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21

Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa

Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Środki finansowe zebrane w parafiach zostaną przekazane poprzez diecezje do Diakonii. Diakonia Polska przekaże zebrane środki do Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie, który będzie koordynował pomoc na miejscu dla osób potrzebujących.

 

Bądźmy solidarni z Ukrainą, bądźmy solidarni z ludźmi, którzy potrzebują pomocy.

 

Z chrześcijańskim pozdrowieniem,

 

Biskup Jerzy Samiec                                         Biskup Ryszard Bogusz   

Biskup Kościoła EA w RP                                  Prezes Diakonii Kościoła EA w RP

Related Images: