Archiwum miesiąca: listopad 2011

5 lat polskich nabożeństw ewangelickich w Görlitz

W 3 niedzielę przed końcem roku kościelnego 6.11.2011 roku w kościele ewangelickim apostołów Piotra i Pawła w Görlitz odbyło się piąte wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. Przed pięcioma laty rozpoczęły się regularne polskie nabożeństwa ewangelickie w Görlitz dla mieszkańców Zgorzelca i okolic. Dzięki zaproszeniu strony niemieckiej dotychczasowe nabożeństwa w jednej ze zgorzeleckich kamienic mogły zostać przeniesione do kościoła. Pozwoliło to na rozwój działalności duszpasterskiej w Zgorzelcu i Görlitz. Ustabilizowało również sytuację ewangelików skupionych w zgorzeleckim filiale.

W czasie nabożeństwa śpiewały dzieci ze szkoły ewangelickiej w Görlitz. W języku polskim wykonały 4 pieśni kościelne. Litrugię nabożeństwa prowadzili ks. dr Thomas Koppehl – zwierzchnik ewangelików okręgu kościelnego Görlitz oraz ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Obaj duchowni wygłosili kazania w oparciu o Słowo Boże z 2 listu ap. Pawła do Koryntian: Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.Ks. Koppehl mówił o przykładach działania Łaski Bożej w jego życiu, natomiast ks. Królewicz o przykładach Łaski Bożej w życiu Parafii Ewangelickiej w Lubaniu od chwili powołania jej do życia. Duchowni wspólnie podkreślali, że szczególnym przejawem działania Bożej Łaski są polskie nabożeństwa ewangelickie w Görlitz. Nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Zgromadzeni na nim podkreślali ważność wspólnych nabożeństw, które umacniają więzi międzyludzkie, między ewangelikami po obu stronach Nysy Łużyckiej. Budowanie wspólnoty kościelnej ponad granicą jest wspaniałym dowodem działania Łaski Bożej. Następne wspólne nabożeństwo najpóźniej za rok w 3 niedzielę przed końcem roku kościelnego. Natomiast współpraca obu Parafii Ewangelickich oraz Kościołów rozwija się przez cały rok.

W 3 niedzielę przed końcem roku kościelnego 6.11.2011 roku w kościele ewangelickim apostołów Piotra i Pawła w Görlitz odbyło się piąte wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. Przed pięcioma laty rozpoczęły się regularne polskie nabożeństwa ewangelickie w Görlitz dla mieszkańców Zgorzelca i okolic. Dzięki zaproszeniu strony niemieckiej dotychczasowe nabożeństwa w jednej ze zgorzeleckich kamienic mogły zostać przeniesione do kościoła. Pozwoliło to na rozwój działalności duszpasterskiej w Zgorzelcu i Görlitz. Ustabilizowało również sytuację ewangelików skupionych w zgorzeleckim filiale.

W czasie nabożeństwa śpiewały dzieci ze szkoły ewangelickiej w Görlitz. W języku polskim wykonały 4 pieśni kościelne. Litrugię nabożeństwa prowadzili ks. dr Thomas Koppehl – zwierzchnik ewangelików okręgu kościelnego Görlitz oraz ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Obaj duchowni wygłosili kazania w oparciu o Słowo Boże z 2 listu ap. Pawła do Koryntian: Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.Ks. Koppehl mówił o przykładach działania Łaski Bożej w jego życiu, natomiast ks. Królewicz o przykładach Łaski Bożej w życiu Parafii Ewangelickiej w Lubaniu od chwili powołania jej do życia. Duchowni wspólnie podkreślali, że szczególnym przejawem działania Bożej Łaski są polskie nabożeństwa ewangelickie w Görlitz. Nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Zgromadzeni na nim podkreślali ważność wspólnych nabożeństw, które umacniają więzi międzyludzkie, między ewangelikami po obu stronach Nysy Łużyckiej. Budowanie wspólnoty kościelnej ponad granicą jest wspaniałym dowodem działania Łaski Bożej. Następne wspólne nabożeństwo najpóźniej za rok w 3 niedzielę przed końcem roku kościelnego. Natomiast współpraca obu Parafii Ewangelickich oraz Kościołów rozwija się przez cały rok.W 3 niedzielę przed końcem roku kościelnego 6.11.2011 roku w kościele ewangelickim apostołów Piotra i Pawła w Görlitz odbyło się piąte wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. Przed pięcioma laty rozpoczęły się regularne polskie nabożeństwa ewangelickie w Görlitz dla mieszkańców Zgorzelca i okolic. Dzięki zaproszeniu strony niemieckiej dotychczasowe nabożeństwa w jednej ze zgorzeleckich kamienic mogły zostać przeniesione do kościoła. Pozwoliło to na rozwój działalności duszpasterskiej w Zgorzelcu i Görlitz. Ustabilizowało również sytuację ewangelików skupionych w zgorzeleckim filiale.

W czasie nabożeństwa śpiewały dzieci ze szkoły ewangelickiej w Görlitz. W języku polskim wykonały 4 pieśni kościelne. Litrugię nabożeństwa prowadzili ks. dr Thomas Koppehl – zwierzchnik ewangelików okręgu kościelnego Görlitz oraz ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Obaj duchowni wygłosili kazania w oparciu o Słowo Boże z 2 listu ap. Pawła do Koryntian: Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.Ks. Koppehl mówił o przykładach działania Łaski Bożej w jego życiu, natomiast ks. Królewicz o przykładach Łaski Bożej w życiu Parafii Ewangelickiej w Lubaniu od chwili powołania jej do życia. Duchowni wspólnie podkreślali, że szczególnym przejawem działania Bożej Łaski są polskie nabożeństwa ewangelickie w Görlitz. Nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Zgromadzeni na nim podkreślali ważność wspólnych nabożeństw, które umacniają więzi międzyludzkie, między ewangelikami po obu stronach Nysy Łużyckiej. Budowanie wspólnoty kościelnej ponad granicą jest wspaniałym dowodem działania Łaski Bożej. Następne wspólne nabożeństwo najpóźniej za rok w 3 niedzielę przed końcem roku kościelnego. Natomiast współpraca obu Parafii Ewangelickich oraz Kościołów rozwija się przez cały rok.

Related Images:

Ordynacja we Wrocławiu

Ordynacja we Wrocławiu 6 11 2011 w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej

W niedzielę 6 listopada, w ewangelickim  kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z ordynacją trzech duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – magistrów teologii ewangelickiej: Jerzego Gansla, Michała Matuszka oraz Łukasza Stachelka.

Na nabożeństwo przybyli wierni ze wszystkich diecezji Kościoła oraz duchowni, w tym zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, oraz bp Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.

Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem dokonał Biskup Kościoła wraz z asystentami: bp. Ryszardem Boguszem i ks. Henrykiem Machem, ks. Januszem Sikorą i ks. Piotrem Wowrym, ks. Adrianem Korczago i ks. Piotrem Mendrochem. Nowym duchownym nałożono alby, przypominające obowiązek czystego zachowania i wiernego zwiastowania Słowa Bożego. Bp Jerzy Samiec poprosił zbór o przyjęcie nowych księży z modlitwą, a służbę duchownych powierzył prowadzeniu Ducha Świętego.

Nowi księża wygłosili rozważania wybranych przez siebie tekstów biblijnych. Liturgię komunijną poprowadził Biskup Kościoła, a do Sakramentu Ołtarza przystąpili nowoordynowani, którzy następnie udzielali Komunii Świętej uczestnikom nabożeństwa. Nabożeństwo wzbogacił śpiew chórów parafii z Cieszyna i Białej. 

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z nowymi księżmi, podczas którego bp Jerzy Samiec wręczył dokumenty ordynacyjne. Młodzi duchowni pozostaną w parafiach, w których odbywali dotychczas praktyki przed ordynacją: ks. Jerzy Ganzel (Parafia we Wrocławiu/Legnicy), ks. Michał Matuszek (Parafia w Ustroniu), ks. Łukasz Stachelek (Parafia w Starym Bielsku)

Nabożeństwo ordynacyjne we Wrocławiu miało również swój wymiar historyczny. Była to pierwsza tego rodzaju uroczystość w powojennej historii parafii i miasta.

W roku 2011, w Kościele Ewangelicko Augsburskim w Polsce, rozpoczęło służbę duchownego siedmiu księży. Obecnie w Kościele swoją czynną służbę sprawuje 152 ewangelickich duchownych. 

za www.bik.luteranie.pl

Ordynacja we Wrocławiu 6 11 2011 w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej

W niedzielę 6 listopada, w ewangelickim  kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z ordynacją trzech duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – magistrów teologii ewangelickiej: Jerzego Gansla, Michała Matuszka oraz Łukasza Stachelka.

Na nabożeństwo przybyli wierni ze wszystkich diecezji Kościoła oraz duchowni, w tym zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, oraz bp Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.

Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem dokonał Biskup Kościoła wraz z asystentami: bp. Ryszardem Boguszem i ks. Henrykiem Machem, ks. Januszem Sikorą i ks. Piotrem Wowrym, ks. Adrianem Korczago i ks. Piotrem Mendrochem. Nowym duchownym nałożono alby, przypominające obowiązek czystego zachowania i wiernego zwiastowania Słowa Bożego. Bp Jerzy Samiec poprosił zbór o przyjęcie nowych księży z modlitwą, a służbę duchownych powierzył prowadzeniu Ducha Świętego.

Nowi księża wygłosili rozważania wybranych przez siebie tekstów biblijnych. Liturgię komunijną poprowadził Biskup Kościoła, a do Sakramentu Ołtarza przystąpili nowoordynowani, którzy następnie udzielali Komunii Świętej uczestnikom nabożeństwa. 

Nabożeństwo wzbogacił śpiew chórów parafii z Cieszyna i Białej. 

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z nowymi księżmi, podczas którego bp Jerzy Samiec wręczył dokumenty ordynacyjne. Młodzi duchowni pozostaną w parafiach, w których odbywali dotychczas praktyki przed ordynacją: ks. Jerzy Ganzel (Parafia we Wrocławiu/Legnicy), ks. Michał Matuszek (Parafia w Ustroniu), ks. Łukasz Stachelek (Parafia w Starym Bielsku)

Nabożeństwo ordynacyjne we Wrocławiu miało również swój wymiar historyczny. Była to pierwsza tego rodzaju uroczystość w powojennej historii parafii i miasta.

W roku 2011, w Kościele Ewangelicko Augsburskim w Polsce, rozpoczęło służbę duchownego siedmiu księży. Obecnie w Kościele swoją czynną służbę sprawuje 152 ewangelickich duchownych. 

za https://www.bik.luteranie.pl/

Ordynacja we Wrocławiu 6 11 2011 w kościele ewangelickim Opatrzności Bożej

W niedzielę 6 listopada, w ewangelickim  kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z ordynacją trzech duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – magistrów teologii ewangelickiej: Jerzego Gansla, Michała Matuszka oraz Łukasza Stachelka.

Na nabożeństwo przybyli wierni ze wszystkich diecezji Kościoła oraz duchowni, w tym zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, oraz bp Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.

Aktu ordynacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk apostolskim zwyczajem dokonał Biskup Kościoła wraz z asystentami: bp. Ryszardem Boguszem i ks. Henrykiem Machem, ks. Januszem Sikorą i ks. Piotrem Wowrym, ks. Adrianem Korczago i ks. Piotrem Mendrochem. Nowym duchownym nałożono alby, przypominające obowiązek czystego zachowania i wiernego zwiastowania Słowa Bożego. Bp Jerzy Samiec poprosił zbór o przyjęcie nowych księży z modlitwą, a służbę duchownych powierzył prowadzeniu Ducha Świętego.

Nowi księża wygłosili rozważania wybranych przez siebie tekstów biblijnych. Liturgię komunijną poprowadził Biskup Kościoła, a do Sakramentu Ołtarza przystąpili nowoordynowani, którzy następnie udzielali Komunii Świętej uczestnikom nabożeństwa. 

Nabożeństwo wzbogacił śpiew chórów parafii z Cieszyna i Białej. 

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z nowymi księżmi, podczas którego bp Jerzy Samiec wręczył dokumenty ordynacyjne. Młodzi duchowni pozostaną w parafiach, w których odbywali dotychczas praktyki przed ordynacją: ks. Jerzy Ganzel (Parafia we Wrocławiu/Legnicy), ks. Michał Matuszek (Parafia w Ustroniu), ks. Łukasz Stachelek (Parafia w Starym Bielsku)

Nabożeństwo ordynacyjne we Wrocławiu miało również swój wymiar historyczny. Była to pierwsza tego rodzaju uroczystość w powojennej historii parafii i miasta.

W roku 2011, w Kościele Ewangelicko Augsburskim w Polsce, rozpoczęło służbę duchownego siedmiu księży. Obecnie w Kościele swoją czynną służbę sprawuje 152 ewangelickich duchownych. 

za https://www.bik.luteranie.pl/

Related Images: